Izvješće o radu komunalnog i prometnog redarstva Grada Rijeke, podneseno na gradonačelnikovom kolegiju, pokazalo je kako u situaciji u kojoj se zakonskim rješenjima stalno proširuje opseg nadležnosti redarstva, posebice komunalnog, ove dvije službe bez povećanja broja djelatnika neće moći na zadovoljavajući način obaviti sve propisane poslove.

Kako je kazao ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo Zdenko Pleše, komunalni redari nadležni su za nadzor prema odredbama 20-ak gradskih odluka i zakona, a samo u protekloj godini usvojeno je šest novih zakona, kojima su znatno proširene ovlasti komunalnog redarstva. Naime, u 2014. godini su komunalni redari, osim što su u gotovo 6.000 slučajeva nadzirali poštivanje Odluke o komunalnom redu, 790 puta postupali u slučaju postave terasa i kiosaka na javnim površinama te kontrolirali korištenje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, postali nadležni i za nadzor niza drugih prekršaja. Tako moraju nadzirati izvođenje prekopa na kolnicima, rad koncesionara, buku koja dolazi s terasa ugostiteljskih objekata koji imaju produženo radno vrijeme, a novim Odlukom o građevinskoj inspekciji imaju i ovlasti izricanja niza mjera, od uklanjanja ruševnih zgrada do uklanjanja manjih ilegalnih građevina.

Robert Mišan i Zdenko Pleše podnijeli izvješće o radu prometnog i komunalnog redarstva

 

 

 

 

 

 

 

Prometno redarstvo postupa samo prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a posao na terenu obavlja 11 prometnih redara. U 2014. godini su imali više od 15.000 postupanja prema nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, od čega više od 10.000 izdanih na obavijesti o počinjenom prekršaju. Prometno redarstvo je u 2014. godini uprihodilo 2,3 milijuna kuna, s time da je velik dio građana iskoristio pogodnost plaćanja polovine novčane kazne u roku od tri dana od počinjenog prekršaja. Takvo zakonsko rješenje dovelo je do povećanja efikasnosti naplate, smanjenja broja predmeta, kao i smanjenja troškova daljnjeg postupka. Kako je istaknuo ravnatelj Robert Mišan, najveća prepreka u radu redarstva su zakonska rješenja. Primjerice, zakon ne dozvoljava premještanje vozila nepropisno parkiranih na mjestima za dostavu, iako praksa pokazuje da se upravo zbog takvih vozila stvara najveća gužva u gradu, budući da se dostavna vozila zbog zauzetosti dostavnog mjesta zaustavljaju na prometnici.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel ocijenio je kako u danim okolnostima rad komunalnog i prometnog redarstva može ocijeniti zadovoljavajućim, no dodao je kako će službe, bez zapošljavanja novih djelatnika, teško moći odraditi sve nametnute zadaće.
“Nakon promjene zakonskih rješenja, komunalni bi redari, posebice u malim općinama i gradovima, trebali imati uniforme Supermana,” kazao je riječki gradonačelnik, istaknuvši kako poseban problem predstavlja što je više službi nadležno za istu ili sličnu problematiku, što izaziva nesnalaženje, a često i primjedbe građana. Primjerice, komunalni redari su nadležni samo za mjerenje buke s terasa ugostiteljskih objekata koji imaju produženo radno vrijeme, dok je za mjerenje buke iz unutrašnjosti ugostiteljskih objekata nadležna sanitarna inspekcija. Kako bi se barem ispravio barem dio zakonskih rješenja, komunalno i prometno redarstvo je prema nadležnim tijelima uputilo prijedloge za izmjenu nelogičnih propisa.

49_ gradonacelnikov kolegij 2

Izmjene odluka o stipendiranju
Na gradonačelnikovom kolegiju usvojeni su prijedlozi izmjena odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima. Kako je kazala Marija Japundža Broznić iz Odjela za odgoj i školstvo, odluke su usklađene sa zakonskim propisima, dok su neke odredbe jasnije definirane. Tako je određeno da studentu prestaje pravo na primanje stipendije na kraju školske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar, s time da se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni studij u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine. Nadalje, preciznije su definirane obveze stipendista, odnosno koraci u slučaju nepredviđenih okolnosti, dok će se ubuduće jedan od kriterija za odabir stipendista među studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja biti i ocjene.

Sadašnji stipendisti i dalje će primati stipendije temeljem postojećeg ugovora, dok će se nove odluke primjenjivati od naredne školske, odnosno akademske godine.

Za odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima provedeno je jednomjesečno savjetovanje s javnošću, tijekom kojeg nisu pristigli nikakvi prijedlozi. Ove dvije odluke o stipendiranju, zajedno s nedavno na gradonačelnikovom kolegiju usvojenim prijedlogom izmjena Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, bit će zajednički upućene na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

49_ gradonacelnikov kolegij 3
Grad Rijeka pokrovitelj Festivala znanosti
Grad Rijeka izdvojit će 15.000 kuna za pokroviteljstvo nad Festivalom znanosti, koji će se od 20. do 24. travnja održati u Rijeci u organizaciji udruge Zlatni rez i brojnih partnera.

Također, Grad Rijeka će s iznosom od 11.200 kuna sufinancirati sudjelovanje 28 učenika iz 9 osnovnih škola na 40. Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2015.”, koja će se od 18. do 25. travnja održati u Novigradu.

Grad podupire osnivanje centara kompetencija
S ciljem realizacije dijela Strategije razvoja Grada Rijeke koji se odnosi na razvijanje konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija, Grad Rijeka će sa zainteresiranim parterima osigurati preduvjete za osnivanje i rad triju centara kompetencija. Radi se o Centru kompetencija za pametne gradove, koji će provoditi istraživačke projekte razvojnog karaktera i razvijati kompetencije u područjima primjene pametnih tehnologija za pametne gradove, potom Centru kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji, koji će provoditi istraživačke projekte razvojnog karaktera i razvijati kompetencije za unapređenje kvalitete u brodograđevnoj industriji, kao i Centru kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju, koji će provoditi istraživačke projekte razvojnog karaktera biotehnoloških i analitičkih protokola