Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke raspisuje

Ponovljeni Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke

O čemu odlučuje Etičko povjerenstvo?

Etičko povjerenstvo odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Tko može biti član Etičkog povjerenstva?

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici koje nisu nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Tko bira članove Etičkog povjerenstva?

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva bira Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.

Kako se možete prijaviti za člana Etičkog povjerenstva?

Kandidati svoju prijavu sa svim traženim podacima dostavljaju na obrascu i uz potpisanu Izjavu koji su sastavni dio Javnog poziva u pisanom obliku poštom uz priloženu dokumentaciju, navedenu u Javnom pozivu.

Do kada se mogu dostaviti prijave?

Rok za podnošenje prijava je do 9. veljače 2023. godine.