Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu u visini 979,5 milijuna kuna te prijedlog povećanja prireza porezu na dohodak na 12%. Također, predložen je nastavak primjene dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije i pokretanje i ciljanih izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke.

Obrazlažući prijedlog povećanja prireza porezu na dohodak sa 6,25 na 12%, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako mu je vrlo teško predložiti takvu odluku.
“Zbog gospodarske situacije i kontinuiranog zakidanja prihoda jedinica lokalne uprave od strane države, a u želji da sačuvamo socijalnu sigurnost građana i program koji imaju značajan utjecaj na standard građana, od cijene vrtića do programa javnih potreba u sportu i kulturi, nije nam preostala druga mogućnost nego li povećanje stope prireza,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Prirez porezu na dohodak nije se mijenjao od uvođenja 1994. godine, dakle 17 godina, a stopa od 6,25 posto među najnižima je u državi. Primjerice, Zagreb ima stopu prireza 18%, a Osijek 13%, s time da će povećanjem stope na 12% Rijeka biti u razini s gradovima kao što su Velika Gorica, Karlovac ili Bjelovar. Primjerice, do sada se na prosječnu plaću od 5,400 kuna mjesečno plaćao prirez od 37 kuna, a povećanjem prireza izdvajat će se dodatne 34 kune. Građanima s minimalnom plaćom od 2,800 kuna prirez će se povećati za 3 kune, a ova oduka uopće neće utjecati na mirovine do 3.000 kn.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo, a njegovi zamjenici Željko Jovanović i Miroslav Matešić su se složili, da se radi o nepopularnoj, ali najpravednijoj mjeri, jer najveći prirez plaća onaj s najvećim primanjima. Predložena je primjena odluke o povećanju prireza od 1. veljače 2011. godine.

“Povećanjem prireza u proračun će se sliti dodatnih 23 milijuna kuna, što je ipak daleko od iznosa koji bi bio neophodan da proračun ne mora doživjeti dodatne rezove u odnosu na 2009. i 2010. godinu. Kad se zbroje gubici proračuna zbog prošlogodišnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak i gubitka poreza na dobit prije tri godine, Grad Rijeka će u 2011. godini ostati bez 50 do 60 milijuna kuna. Da bi se nadoknadile negativne posljedice zakona, trebalo bi povećati prireze po stopi od 10,5%, što znači da bi prirez u Rijeci trebalo povećati na gotovo 17%,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako je u budućnosti spreman predložiti i smanjenje prireza, ukoliko se nešto promijeni u poreznoj politici Vlade.

Gradonačelnik Obersnel je podsjetio kako je proveden niz drugih mjera te su, osim što je podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak, već tijekom 2009. i 2010. godine smanjene plaće zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika za ukupno 10%, čime je, uz neisplatu božićnice i drugih davanja, ušteđeno oko 20 milijuna kuna.

Realni iznos proračuna – 832 milijuna kuna
Predstavljajući prijedlog proračuna za 2011. godinu, gradonačelnik Obersnel je kazao da proračun, premda planiran na 979,5 milijuna kuna, realno iznosi 828 milijuna kuna i manji je za 3,3% u odnosu na rebalans proračuna za 2010. godinu. Naime, od planiranog iznosa, 147 milijuna kuna se odnosi na računovodstveno bilježenje ulaganja Rijeka sporta i Rijeka prometa u gradsku imovinu. Proračun je rađen na temelju smjernica Vlade prema kojima će se u 2011. godini BDP povećati za 1,5%, a prihodi od poreza na dohodak pasti za 1,8%.

43. gradonačelnikov kolegij prosinac 2010.

Mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije
I u narednoj godini Grad Rijeka namjerava nastaviti s mjerama poticanja gospodarstva u vrijeme recesije, koje uključuju smanjenu zakupninu poslovnih prostora, spomeničku rentu i komunalnu naknadu uz uvođenje nove mjere, poticanje poduzetnika s područja Grada Rijeke kroz subvencioniranje plaćenih kamata na dugoročne kredite do 70% godišnjeg iznosa kamata. S obzirom na procjenu Ministarstva financija da će se povećati BDP, mjere su planirane u nešto smanjenom obimu, a njihovo provođenje utjecat će na smanjenje proračuna za 10 milijuna kuna. Procjenjuje se da će prihodi od proračuna biti manji za 40 milijuna kuna, a od sljedeće godine sredstva razvoja iz cijene pitke vode i odvodnje, oko 24 milijuna kuna, postaju direktan prihod Vodovoda i kanalizacije.

“Rashode smo planirali racionalno pa smo tako program javnih potreba u kulturi smanjili za 19%, a u sportu za 17%, iznos za blagdansku dekoraciju smanjili smo za 10%, za zaposlenike 1,4%, a za protokol 19%. S druge strane, neke smo rashode smo i povećali, pa smo održavanje komunalne infrastrukture povećali za 13,8%, sanaciju Viševca za 30%, a socijalni program za 1,5%. Unatoč teškoj situaciji, 35% posto proračuna odnosi se na kapitalne investicije, a ako izostavimo ulaganja Rijeka prometa i Rijeka sporta u imovinu, kapitalne investicije iznose 200 milijuna kuna ili 20% proračuna,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Ciljane izmjene Prostornog plana i GUP-a
Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja te Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke. Radi se o ciljanim izmjenama, koje se u prvom redu odnose na izmjenu segmenta građevinskih područja za izdvojenu namjenu s posebnim naglaskom na područja gospodarske namjene, dakle na prostor veličine oko 300 ha. Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, iako se može činiti da se u izmjene ide zbog manjeg dijela prostora grada, izmjene imaju za cilj revalorizaciju onih područja koja do sada nisu aktivirane, primjerice područje bivše rafinerije na Mlaci ili pak područje vojarne u Dragi, koja postaje gradsko vlasništvo, a mogu se dodati i dodatna područja, koja će vlasnici privatnog zemljišta prepoznati kao vrijedna za aktiviranje gospodarske djelatnosti. Izmjene se odnose i na čvorove Orehovica i Kozala na riječkoj zaobilaznici te planiranje novih groblja.

Javna rasprava bit će objedinjena za prostorni plan i za GUP, a izmjene planova trebale bi biti spremne za prikupljanje suglasnosti krajem 2011. godine.

Predloženo je da vrijednost parametra “a” za izračun visine početne mjesečne zakupnine po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora u 2011. godini ostane na razini iz 2010. godine, dakle 5,8 eura.