Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 27. lipnja nalaze se izmjene Odluke o socijalnoj skrbi, kojom se predlaže povećanje socijalnog cenzusa za poklon-bon za školske knjige, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, izmjenama se predlaže da gradski cenzus prihoda za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole poveća za 75%. Tako bi cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći za dvočlano kućanstvo iznosio do 5.075 kuna, za tročlano kućanstvo do 6.825 kuna, za četveročlano kućanstvo do 8.750 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za 1.225 kuna. Tijekom upravo završene školske godine pravo na poklon-bon ostvario je 931 učenik, a predloženom izmjenom pravo na pomoć imat će veći broj osnovnoškolaca. Navedena izmjena predlaže se temeljem amandmana na prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, a financijska sredstva za ovu svrhu već su osigurana u proračunu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ponovio je svoj više puta izrečeni stav u vezi osiguravanja pomoći kod nabavke udžbenika.
„Ako je osnovna škola obavezna, bilo bi logično da se besplatni udžbenici osiguraju iz državnog proračuna. Praksu u kojoj se gradovi natječu tko će dati više za udžbenike ili osigurati potpuno besplatne udžbenike ne smatram dobrom. Grad Rijeka je pomoć za nabavku školskih knjiga uvijek imao definiranu putem socijalnih kriterija, a to će se nastaviti i dalje, samo što će zbog povećanog cenzusa, pravo na dobivanje poklon-bona imati više učenika,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Visina iznosa pomoći za nabavku školskih udžbenika ostaje na razini protekle godine, pa će, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju korisnici Socijalnog programa, pomoć za kupnju knjiga od 1. do 4. razreda kretati od 250 do 500 kuna, a od 5. do 8. razreda od 500 do 1.000 kuna.

Povećat će i broj građana koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza, budući da se predlaže da pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej ostvari korisnik koji ispunjava novi uvjet – uvjet oštećenje organizma.

Također, predloženo je da se Odlukom o socijalnoj skrbi ubuduće obuhvate i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom, kako bi se umanjio rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijelo njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu.

Nakon javnog savjetovanja, o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi raspravljat će i Gradskog vijeće.

Od 1. siječnja 2019. godine iste cijene redovnog programa u gradskim i privatnim vrtićima

Od 1. siječnja 2019. godine iste cijene redovnog programa u gradskim i privatnim vrtićima

Izjednačavanje cijene gradskih i privatnih vrtića

Gradskom vijeću upućen je prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu, na koji tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog.

Prema riječima pročelnice Odjela za odgoj i školstvo Sande Sušanj, prijedlog programa donosi značajnu novost, a to je da će cijena redovitog programa u vrtićima drugih osnivača biti jednaka cijeni u gradskim vrtićima, odnosno 720 kuna mjesečno. Grad Rijeka uplaćivat će privatnim dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa utvrđene u prošloj pedagoškoj godini. Primjena novog načina sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine, a do tada će se redoviti program ranog i predškolskog odgoja sufinancirati istim iznosom po djetetu kao u prethodnoj pedagoškoj godini.

Grad Rijeka sufinancirat će roditelje samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača osigurat će se 6,4 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,7 milijuna kuna.

„Na ovaj način roditeljima će se pružiti mogućnost izbora dječjeg vrtića, a vrtići drugih osnivača moći će osigurati roditeljima istu cijenu kao i u Dječjem vrtiću Rijeka. Prijedlog ove odluke ide u smjeru povećanja broja djece obuhvaćene predškolskim odgojem. Naime, iako je Grad Rijeka u posljednje vrijeme značajno povećao kapacitete gradskih vrtića, i nakon ovogodišnjih upisa, određeni broj djece ostao je neupisan,“ kazala je pročelnica Sušanj.

Grad Rijeka će i ove godine s 10 tisuća kuna sufinancirati troškove organizacije Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci, koji će se 18. listopada održati na Sveučilištu u Rijeci.

Grad Rijeka ponovno uvodi mjeru subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita

Grad Rijeka ponovno uvodi mjeru subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita

Grad Rijeka će subvencionirati redovnu kamatu i naknadu za obradu poduzetničkih kredita

Za subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini Grad Rijeka će osigurati 500.000,00 kuna. Nakon što Grad sklopi sporazum s poslovnim bankama koje su iskazale interes za sudjelovanje u programu, raspisat će se javni poziv za poduzetnike.

Gradskom vijeću uputit će se prijedlog odluke o odbijanju ponude tvrtke MGK-pack za korištenje prava prvokupa dijela zgrade bivšeg hotela Emigranti u Ulici Milutina Barača.

Usvojeni su standardi opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture po mjesnim odborima na području grada Rijeke za 2019. godinu, prema kojima je utvrđeno da u opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju mjesni odbori, i to redom: Gornji Zamet, Drenova, Pehlin, Brašćine- Pulac, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Sveti Nikola, Draga, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica. U odnosu na 2018. godinu, vidljivo je da su broj kilometara loših kolnika, neriješene oborinske odvodnje kao i potrebe za asfaltiranjem cesta i izgradnjom nogostupa ostali na istoj razini. Nakon provedenim ulaganja, umanjene su potrebe za postavom autobusnih čekaonica, postavljanjem tijela javne rasvjete te dječjim igralištima za djecu do 6 godina, dok je i dalje potrebno urediti dječjih igrališta za djecu od 7 do 15 godina te zelene površine. Na temelju provedene analize, izrađen je raspored sredstava 11,7 milijuna kuna komunalne naknade po mjesnim odborima.

Mogućnost uvođenja zabrane radova tijekom idućeg ljeta

Gradonačelnik je dao suglasnosti za izvođenje radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. S obzirom na to da u Rijeci boravi sve veći broj turista, Odjel za komunalni sustav i Turistička zajednica grada Rijeke izvršit će analizu ovogodišnje sezone te do kraja siječnja 2019. godine predlože eventualnu zabrani radova tijekom idućeg ljeta.

Prema izmjenama zakona, Grad Rijeka više nije nadležan za uređenje autotaksi prijevoza na području grada. Gradskoj je upravi od svih nadležnosti, koje su se prije protezale od određivanja cijena do utvrđivanja izgleda vozila, ostala samo jedna formalna – izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz. Na današnjem kolegiju visina naknade je određena u iznosu od 500 kuna, a izdaje se na temelju licence koju prethodno izdaje Ured državne uprave.