Hrvatski kulturni domi na Sušaku upućuje Poziv za predlaganje članova Programskog savjeta galerije Kortil.

Što je Programski savjet Galerije Kortil i tko ga imenuje?

Programski savjet Galerije Kortil je savjetodavno tijelo ravnatelja ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku koje imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine.

Tko može predložiti članove Savjeta?

Prijedloge mogu dostaviti institucije, udruge i pojedinci iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti odnosno vizualni umjetnosti

Tko može biti predložen?

Za članove Programskog savjeta mogu se predložiti kulturni djelatnici i umjetnici iz muzejsko-galerijske djelatnosti odnosno vizualnih umjetnosti.

Do kada se mogu predati prijedlozi?

Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati do 31. srpnja 2019. godine