Odbor za javna priznanja Grada Rijeke objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini. Rok za dostavu prijedloga je ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini mogu se podnijeti za:

  • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, koja se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke.
  • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” koje se  dodjeljuju za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.
  • Godišnje nagrade Grada Rijeke koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a koja ostvarena su tijekom posljednje dvije godine, u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Tko može podnijeti prijedloge?

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

  • građani Grada Rijeke,
  • domaće pravne osobe i
  • gradonačelnik Grada Rijeke

Kako se podnosi prijedlog?

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu

Tko donosi konačnu odluku od dodjeli javnih priznanja?

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

Do kada se mogu podnositi prijedlozi?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se do ponedjeljka, 19. veljače 2018. godine.