Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva na području grada Rijeke u 2016. godini objavljen je danas i bit će otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno 2.000.000 kuna koliko je predviđeno u proračunu za ovu godinu, i to najkasnije do 30. rujna, rečeno je na predstavljanju ovih poticajnih mjera u Informativnom centru Grada Rijeke.

Ovogodišnji Javni poziv koji obuhvaća deset mjera usmjerenih poduzetnicima s ciljem poticanja njihove konkurentske prednosti na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika predstavili su zamjenik gradonačelnika grada Rijeke Miroslav Matešić, pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić i Maja Kordić i viša stručna suradnica.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić istaknuo je da je Javni poziv dio Općeg programa mjera koji Grad Rad Rijeka provodi već devetu godinu zaredom s cilje stvaranja poduzetničkog okruženja koje će biti povoljnije za poduzetnike, ali i kvalitetnijeg razvijanja poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti.

„Tijekom godina obilježenih gospodarskom krizom, ovaj program je doživio dosta nadopuna slijedeći potrebe samih poduzetnika, tako da od početne četiri mjere, danas imamo mogućnost prijave na deset mjera kojima poduzetnici mogu ostvariti nepovratne subvencije. Od kada je  Javni poziv prvi put objavljen, ukupan broj poduzetnika popeo se na 670 i iz godine u godinu raste. To znači da su riječki poduzetnici ove mjere dobro prihvatili, a Gradu Rijeci je namjera da se u narednim godinama, u skladu s mogućnostima proračuna, ta sredstva i povećaju“, zaključio je zamjenik Matešić.

Koliko je utjecaj ovih mjera dobar govori i podatak iz prošle godine prema kojem su na dodijeljenih 2.000.000 kuna bespovratnih subvencija, sami poduzetnici investirali preko 5.000.000 kuna u svoje poslovanje.

Putem Javnog poziva riječki poduzetnici mogu ostvariti nepovratne subvencije kroz mjere:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a) najviše do 15.000 kuna
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 15.000 kuna,
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 100.000 kuna
  • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 20.000 kuna
  • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 30.000 kuna, odnosno najviše 10.000 kuna
  • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme – u visini od 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 70.000 kuna
  • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – visini od 80% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 30.000 kuna
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske Unije – u visini do 50% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 30.000 kuna
  • Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga – u visini od 80% troškova ulaganja (bez PDV-a), najviše 70.000 kuna
  • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja usavršavanja zaposlenika – najviše do 15.000 kuna

Pročelnik Andrija Vitezić naveo je pokazatelje za 2015. godinu prema kojima je najveći broj zahtjeva došao po mjeri subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, što znači da su poduzetnici prepoznali da je ljudski potencijal izuzetno važan za njihovu konkurentnost na tržištu. “Druga po broju mjera je subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, čime smo posebno zadovoljni jer to znači da se sve više mladih ljudi odlučuje za samozapošljavanje, odnosno pokretanje vlastitih poduzetničkih aktivnosti”, rekao je pročelnik.

Dodao je da je smisao ovih mjere da potaknu poduzetnike na one aktivnosti koje će jačati njihovu konkurentnu poziciju, a ne da im kompletno zatvori financijsku konstrukciju tih ulaganja. Analiza dosadašnjih javnih poziva ukazuje da su mjere dobro pogođene i dobro prepoznate među poduzetnicima.

“Svake godine dobivamo gotovo dvostruko više zahtjeva u odnosu na ono što možemo zadovoljiti osiguranim sredstvima“

pročelnik Andrija Vitezić

Pročelnik je upozorio da se s obzirom da je Javni poziv otvoren do 30. rujna 2016., odnosno do iskorištenja sredstava, poduzetnici trebaju razumjeti da Grad Rijeka ima pravilo poštivanja redoslijeda. „Poduzetnici trebaju razumjeti da se poštuje pečat s datumom i vremenom kada su predali zahtjev na Pisarnicu kao način definiranja prioriteta. Kada su sredstva iskorištena, preostale zahtjeve nažalost ne možemo više prihvatiti“, rekao je pročelnik.

Viša stručna suradnica u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo Maja Kordić objasnila je proces samog podnošenja zahtjeva i naglasila da je po objavi Javnog poziva moguće podnijeti prijavu za više mjera. Ukoliko se prijave podnose na više mjera potrebno je fizički odvojiti svaku prijavu, odnosno svaka mjera ide u zasebnu omotnicu.

“Prijave moraju imati potpunu dokumentaciju jer se nepotpune prijave neće razmatrati“, rekla je Kordić.

Prijave se podnose na priloženom Obrascu po pojedinoj mjeri kojem se prilažu: izjava i izvješće o primljenim državnim potporama, rješenje o upisu u odgovarajući registra upisa, račune za izvršene troškove za pojedinu mjeru koji su izdani nakon 30. ožujka 2015., izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje te potvrda Porezne uprave o stanju duga iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Iznimno se ne prilaže potvrda Porezne uprave za mjeru inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, a dodatna dokumentacija traži se za mjeru poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, odnosno dokaz o povezivanju članica te dokaz o suradnji sa znanstveno-istraživačkom institucijom. Potrebno je također dostaviti plan i program te izvješće o njegovom izvršenju, kao i eventualni dokaz o imenovanju voditelja klastera te njegov životopis.

Prijava se može predati poštom ili neposredno u Pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3), s naznakom za Odjel gradske uprave za poduzetništvo, zahtjev za dodjelu nepovratnih subvencija. Obrasce za prijavu podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradu Rijeci u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo na Trgu sv. Barbare ili putem portala Grada Rijeke pod rubrikom Poduzetnici.