Nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine

Govoreći o Strategiji razvoja, gradonačelnik Obersnel je naglasio kako je njeno donošenje  prije svega potreba nas samih. “Ukoliko želimo iskoristiti priliku i koristiti sredstva koja stoje na raspolaganju ulaskom Hrvatske u EU, potrebno je izraditi strateški razvojni dokument čiji su ciljevi u potpunosti usuglašeni s ciljevima razvoja Europske unije. Izrada Strategije razvoja Grada Rijeke važna je za čitavu lokalnu zajednicu, sve pravne subjekte, tvrtke, akademsku zajednicu, institucije javnog i privatnog sektora odnosno sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu grada. Kao najveći grad u županiji i kao nositelj razvoja, moramo imati viziju usklađenu s vizijom razvoja Primorsko-goranske županije i strategijom razvoja RH. Ucrtavanjem jasnog smjera razvoja koji obuhvaća sve segmente života grada, i postizanjem konsenzusa po tom pitanju na razini čitave zajednice, otvara se veliki potencijal suradnje i zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva”, kazao je gradonačelnik.

Europska unija je u strategiji Europa 2020 za razdoblje 2014.-2020.g., kao ciljeve definirala pametan, održiv i uključiv rast. “Mi smo pri izradi Strategije razvoja vodili široki dijalog sa stručnjacima iz različitih područja i sa građanima i to u okviru projekta Razgovori o Rijeci 2020 koji su započeli u veljači i trajali do svibnja 2013 godine. Kao temeljne točke Strategije određeni su: razvoj Riječkog prometnog pravca, razvijanje konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija i jačanje socijalne uključenosti razvojem projekata od zajedničkog interesa. Nakon provedenih lokalnih izbora, a na temelju postavljenih ciljeva utvrđenih u programu RI2020, pokrenuta je izrada Strategije Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, unutar sustava Grada i u bliskoj suradnji s partnerima iz okruženja, tijekom koje je održan čitav niz tematskih radionica. Po donošenju Nacrta prijedloga Strategije, kao inicijalnog teksta, od 18 srpnja do konca kolovoza 2013. godine, bit će otvorena i druga javna rasprava, i to u okviru e-konzultacija s građanima”, kazao je gradonačelnik.
E-konzultacije, koje su kod građana dobro primljene i koje su se potvrdile kao izvrstan instrument učešća građana bit će dostupne na službenoj gradonačelnikovoj web stranici www.vojko-obersnel.com, kao i na dva gradska portala. U E-konzultaciji će sudionicima biti pojašnjen proces kreiranja nacrta, bit će dostupan tekst strateškog dokumenta Europe 2020, kao i projekt Razgovori o Rijeci 2020 koji su prethodili formiranju teksta Nacrta strategije te sam tekst Nacrta. Osim rasprave o formuliranju vizije i misije strateškog dokumenta sudionici e-konzultacije moći će iznijeti svoj stav, prijedloge i komentare vezane uz čitav tekst Nacrta.

U istom razdoblju gradonačelnik će održati i radionicu s istaknutim gospodarstvenicima na temu konkurentnosti riječkog gospodarstva kao važnog dijela Strategije, što predstavlja sastavni dio uključivanja stručne javnosti u proces donošenja ovog strateškog dokumenta. Nakon završetka javne rasprave sa gospodarstvenicima i građanima, koncem kolovoza, svi pristigli prijedlozi, komentari, preporuke i sugestije bit će obrađeni te s ovisno o njihovoj konstruktivnosti uključeni u konačni tekst Strategije. Strateški dokument uputit će se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje, u rujnu 2013. godine

Novi Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

Novi Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru obrazložio je pročelnik Vladimir Benac naglasivši kako se njime umjesto dosadašnjih šest zona utvrđuju četiri zone.

Zone

U O. zonu bi tako ušlo područje Korza, Starčevićeva, Jadranski trg, u I. zonu Starčevićeva, Fiumara, Dolac, Riva, u II. zonu Brajda, Pomerio, Srdoči, Tizianova, a u III. zonu sve ostalo. Uvodi se i obračun ovisno o površini pa će se za poslovni prostor korisne površine do 100 m2, zakupnina obračunavati u punom iznosu; za poslovni prostor korisne površine jednake ili veće od 100 m2, a manje od 200 m2, zakupnina za 100 m2 će se obračunava ti u punom iznosu, a za razliku korisne površine zakupnina će se umanjiti za 25%; dok se za poslovni prostor korisne površine jednake ili veće od 200 m2, zakupnina za prvih 100 m2 obračunava u punom iznosu, za drugih 100 m2 zakupnina se umanjuje za 25%, a za razliku korisne površine iznad 200 m2 zakupnina se umanjuje za 50%. Također definira se i pojam Korisna površina ovisno o tome na koji se dio prostora odnosi. Ono što poskupljuje su poslovni prostori u O. zoni te prostori koji se daju u zakup za obavljanje financijske djelatnosti te kockanje i klađenje dok minimalno poskupljuju prostori koji su bili ugovoreni prije važećeg cjenika. Novi pravilnik donosi mogućnost smanjenja početnih cijena zakupa nakon treće neuspješne licitacije do 50% te prikupljanje ponuda u zatvorenim kuvertama umjesto putem licitacije nakon treće licitacije (samo za II. i III. zonu) .

4_ kolegij srpanj 2013 (1)

Pročelnik Benac je dodao kako vjeruje da će novi Pravilnik dati poticaj lokalnom gospodarstvu, pomoći da se popune prazne prostori i ožive manje atraktivnih lokacije, budući da će u njima cijene zakupa biti znatno niže nego do sada, a u manje atraktivnim lokacijama bit će moguće i šire definiranje djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja. Novim Pravilnikom za gotovo 90% svih gradskih poslovnih prostora početna zakupnina se smanjuje u odnosu na važeće cijene.
Pravilnik se, kako je naglasio gradonačelnik Obersnel odnosi na nove ugovore koji se sklapaju nakon stupanja na snagu ovog pravilnika te na nove ugovore koji se sklapaju po isteku važećih ugovora (produljenje zakupa). Ugovori sklopljeni po prethodnim aktima ne mijenjaju se i u njima zakupnine ostaju kako su ugovorene. Manjak prihoda od zakupa planira se namaknuti većom popunjenošću trenutno slobodnih poslovnih prostora.

Sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku 2013./2014.

Kako je pojasnila pročelnica Sanda Sušanj, s obzirom na to da roditelji najveći dio dana posvećuju radnim obvezama koje im ne omogućavaju cjelodnevnu skrb nad djecom, škola preuzima ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije slobodnog vremena i praćenja djece, u vremenu dok roditelj radi. Za narednu školsku 2013./2014. godinu u 23 osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka i jednoj školi drugog osnivača bit će organizirano 53 skupina produženog boravka i 33 razredna odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada. Programom će biti obuhvaćeno 2022 učenika, od čega 1850 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke i 172 učenika iz drugih jedinica lokalne samouprave. Program će provoditi ukupno 86 učitelja, a u Proračunu Grada Rijeke za tu je svrhu u prvom obrazovnom razdoblju školske 2013./14. g. osigurano oko 1.900.000,00 kn, dok će se preostali iznos planirati u Proračunu za 2014. godinu.
Što se cijene tiče, ona je ostala ista pa za učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke iznosi 450,00 kn mjesečno, dok za učenika koji ima prebivalište na području grada Rijeke, uz izuzetak prvašića za koje se usluga ne naplaćuje, ovisno o razredu i dohotku po članu kućanstva, mjesečna naknada iznosi od 100 do 320,00 kn.

Sufinanciranje projekta autoškole za osobe s teškoćama u kretanju kojima je potrebno posebno prilagođeno vozilo

4_ kolegij srpanj 2013 (2)

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb je na inicijativu Savjeta mladih Grada Rijeke tijekom 2010. i 2011. godine sufinancirao pilot projekt autoškole za osobe s teškoćama u kretanju kojima je potrebno posebno prilagođeno vozilo. Kako se radi o projektu kojemu je cilj omogućiti veću mobilnost mladih osoba s teškoćama u kretanju tj. osobama koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretnim osobama, zaključeno je kako će taj Odjel i nadalje sufinancirati 50% cijene autoškole. Cijena autoškole za osobe s teškoćama u kretanju je oko 1.000,00 kuna veća nego za druge osobe te iznosi oko 7.000.00 kuna. Osobama koje udovoljavaju kriterije za sufinanciranje sukladno odluci, Odjel će plaćati 50% cijene autoškole, što po kandidatu iznosi do 4.000,00 kuna direktno autoškoli koju osoba s invaliditetom pohađa.

Na kolegiju je prihvaćen i Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije. Cilj osnivanja Klastera pomorske industrije je povezivanje i zajedničko djelovanje javnog i privatnog sektora te znanstveno-istraživačkih institucija pomorske industrije u Republici Hrvatskoj, a u svrhu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti pomorske industrije.