Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeni su izvještaji o radu komunalnog i prometnog redarstva u 2018. godini.

Kako je kazao ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo Alen Razum, u protekloj godini u Direkciji je bilo zaposlen 21 komunalni redar. Najviše postupanja odnosilo se na gradsku Odluku o komunalnom redu, temeljem koje je izvršeno 7.629 kontrola. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina, i to odlaganjem komunalnog otpada, neregistriranih i napuštenih vozila, izlaganje robe te odlaganjem građevinskog materijala.

Što se tiče nadzora vezanih uz držanje kućnih ljubimaca, u 2018. godini izvršeno je 524 kontrola, od čega se najveći broj odnosio na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje pasa. Također, tijekom 2018. godine izvršeno je 178 kontrola pasa radi provjere njihovog mikročipiranja.

U svom radu, komunalni redari izvršili su 860 kontrola korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, kiosaka, montažnih objekata, štandova, kao i reklamnih i oglasnih predmeta, zatim 17 kontrola temeljem propisa o zaštiti od buke, 982 predmeta koji se tiču kontrole vezane uz nerazvrstane ceste te 71 kontrolu temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji. Također, komunalni redari zaduženi su za nadzor i kontrolu korištenja gradskih poslovnih prostora i stanova te nadziru rad komunalnih društava i koncesionara. Prijave se primaju putem 24-satnog rada Dežurnog centra, koji je u protekloj godini zaprimio 1853 prijava komunalnog nereda.

Prometni redari u protekloj godini izdali 21.476 mjera

Što se tiče rada Direkcije prometnog redarstva, novi ravnatelj Marko Drpić istaknuo je kako je trenutno zaposleno 15 prometnih redara, a planira se zaposliti dodatna dva. Tijekom 2018. godine prometni redari su izdali ukupno 21.476 mjera protiv vozača koji su nepropisno parkirali ili zaustavili vozila, od čega se 85% postupanja odnosilo na kažnjavanje počinitelja prekršaja. Osim navedenih mjera prometni redari izdali su i 7.131 naredbu za premještanje vozila putem specijalizirane “pauk” službe.

Rad komunalnog i prometnog redarstva najviše otežava manji broj zaposlenika od stvarnih potreba, kao i nemogućnost utvrđivanja identiteta počinitelja prekršaja. Naime, dok prometni redari nemaju ovlasti za utvrđivanje identiteta počinitelja, komunalnim redarima niti ovlaštenja dana prema zakonu kojim se propisuje držanje kućnih ljubicama nisu pomogla u redovno obavljanju dužnosti, bez pomoći policijskih službenika.

Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg je donesena i nova gradska Odluka o komunalnom redu, koja je počela vrijediti sredinom ožujka, komunalni redar je dobio ovlaštenje zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke.

Novi ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo Marko Drpić

Novi ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo Marko Drpić

Zadovoljstvo radom komunalnog i prometnog redarstva u postojećim uvjetima

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom komunalnog i prometnog redarstva, čiji djelatnici rade u otežanim uvjetima.
„S obzirom na brojne zakonske obveze i na problematiku za koju su zaduženi, bilo bi potrebno barem dvostruko više zaposlenih komunalnih i prometnih redara nego sada. Ponovit ću ono što govorim svake godine – ukoliko se nastavi praksa da se zakonskim rješenjima proširuju ovlasti redara, a bez osiguravanja dodatnih izvora prihoda od strane države, i dalje neće biti moguće dodatno zapošljavanje,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, naglašavajući da je svjestan primjedbi građana na rad redarstava, ali uz postojeći broj ljudi nemoguće je pokriti potrebe za njihovom prisutnošću, u onoj mjeri u kojoj bi građani, ali i sama gradska uprava, to željeli.

Unatoč nedostatnim kapacitetima, istaknuo je gradonačelnik, oba redarstva obradila su impresivan broj predmeta, a kao primjer istaknut je broj uklonjenih neispravnih vozila s javnih površina. Naime, unatoč složenoj problematici koja prethodi tom postupku, tijekom protekle je godine od registriranih 962 neispravnih vozila, s javnih površina uklonjeno njih 866.

Kako je istaknuo ravnatelj Drpić, rad prometnog redarstva uvelike pomaže informatičku sustav, a gradonačelnik Obersnel je najavio uvođenje novih tehnoloških rješenja. Naime, u suradnji Rijeka prometa i Direkcije za prometno redarstvo, uskoro će na pet lokacija u gradu biti postavljene kamere visoke rezolucije, koje će s velike udaljenosti moći prepoznati registarski broj vozila, kao temelj za izdavanje prekršajnog naloga. Jedna kamera se trenutno nalazi u testnom radu, a kad budu svih pet u funkciji, neće se odmah krenuti u kažnjavanje prekršitelja, već će u prijelaznom razdoblju samo slati obavijesti o učinjenom prekršaju.

Prihvativši izvješća o radu obaju redarstava, gradonačelnik Obersnel kazao je naložio uklapanje reklamnih plakata sa semafora i prometnih znakova, kojih je u zadnje vrijeme sve više te izdavanje prekršajnih naloga onima koji su ih postavili.

Alen Razum - komunalno redarstvo u 2018. godini provelo 7.629 kontrola

Alen Razum – komunalno redarstvo u 2018. godini provelo 7.629 kontrola

U održavanje pomorskog dobra u 2018. godini uloženo 2,7 milijuna kuna

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2018. godinu izvršen je sa 98%, što znači da je u održavanje pomorskog dobra i naknadu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja utrošeno je ukupno 2,7 milijuna kuna. Održavanje pomorskog dobra u protekloj godini uključilo je, između ostaloga, i uređenje sunčališta na plažama Bivio i kod hotela Park, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje stjenskog pokosa na plažama Glavanovo i Grčevo te građevinsko-obrtničke radove na plažama.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su sredstva za održavanje pomorskog dobra nešto niža nego prethodnih godina, budući da zbog problema u radu Brodogradilište 3. maj nije uplaćivalo svoj dio koncesijske naknade za korištenje pomorskog dobra.

Potpora programu RInovatoRI
Grad Rijeka će s 12 tisuća kuna poduprijeti organizaciju Vikend škole poduzetništva 2019., u sklopu programa RInovatoRI, koja će se realizirati u suradnji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Doma mladih Rijeka, od 12. do 14. travnja 2019. godine u Planinarskom domu ‘Dvorac Stara Sušica’ pod nazivom ‘3D Game Hub’.

Prihvaćena je informacija o radu Tehničkog tajništva mreže CIVINET Slovenija- Hrvatska-Jugoistočna Europa za 2018. godinu. Naime, od rujna 2016. godine do kolovoza 2020. godine Koordinator mreže je Grad Rijeka, a ulogu hrvatskog tajništva nastavlja obavljati ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, organizacija civilnog društva s ciljem poticanja i pružanja potpore provedbi promjena usmjerenih održivosti.

Na posljednjem javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora od 35 oglašenih poslovnih prostora izlicitirano je njih 16, a do 22. ožujka otvoren je tekući natječaj.