Danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora lokalnih izbora, 15. travnja 2021. godine prestao je mandat članova Gradskog vijeća Grada Rijeke, kao i predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 16. svibnja 2021. godine.

Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” broj 39/21 od 14. travnja 2021. godine, a stupila je na snagu 15. travnja 2021. godine. Danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora prestao je mandat članova Gradskog vijeća Grada Rijeke, kao i predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.