Tajnici mjesnih odbora prisustvovali su sastanku u svezi pripreme izvođenja radova na zamjeni i izgradnji kabelskih vodova raspleta TS 110/20 kV Zamet (područje Zamet, područje Srdoči, područje Kantrida) koji se održao 15. srpnja 2020. u 9:00 sati u prostorijama Elektroprimorja.

Na sastanku su, osim tajnika mjesnih odbora, bili prisutni predstavnici: izvođača radova, teleoperatera, KD Vodovoda i kanalizacije, KD Energa, TD Rijeka prometa, KD Autotroleja, KD Čistoće, Policijske uprave Rijeka, Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a.

Predstavnik HEP-a svim prisutnima je prezentirao obim zahvata i dinamiku izvođenja radova koji su već počeli, a planirani rok završetka je veljača 2021. godine.

PROJEKT ZAMJENE I RASPLET IZ TS ZAMET