U Dječjoj kući održana je prezentacija Građanskog odgoja i obrazovanja za predstavnike Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje.

Građanski odgoj i obrazovanje je izvannastavna aktivnost koju je Grad Rijeka još 2016. godine ponudio kao dodatni sadržaj u osnovnim školama kojima je osnivač, a sve kako bi promicao nenasilje, solidarnost, prihvaćanje različitosti i poštovanje ljudskih prava te s ciljem razumijevanja života u građanskom društvu.

Prezentaciji su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj te Ivana Orešković, ravnateljica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje.

„Bitna poruka koju želimo poslati iz Rijeke je da smo mi otvoreni grad i da naš model Građanskog odgoja i obrazovanja nudimo svim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj. Naši udžbenici i pripreme mogu se besplatno preuzeti, a naši ljudi su spremni podijeliti svoja znanja“, kazala je zamjenica gradonačelnika Krpan.

Prezentacija riječkog modela Građanskog odgoja i obrazovanja - voditeljica projekta Lana Golob

Prezentacija riječkog modela Građanskog odgoja i obrazovanja – voditeljica projekta Lana Golob

Grad Rijeka svima omogućava besplatno preuzimanje svog modela građanskog odgoja

Naime, Grad Rijeka svima koji to žele omogućava besplatno preuzimanje svog modela građanskog odgoja pa ga je tako do sada preuzelo devet gradova i tri županije i uvelo ga u svoje škole, kao što je to napravila i jedna škola samostalno. Za svoj projekt Grad Rijeka je dobio brojne nagrade u Hrvatskoj, a u 2018. godini, u dijelu analize koji se bavi Hrvatskom, Europska komisija posebno je istaknula riječki model građanskog odgoja i obrazovanja u objavljenoj analizi politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU.

Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji je na sustavan i promišljen način omogućio svojim učenicima kvalitetno građansko obrazovanje. Pročelnica Sušanj naglasila je kako je u Hrvatskoj građanski odgoj i obrazovanje postojao najprije kao Projekt građanin, a potom se polako počeo implementirati kao predmetna nastava.
„No, nama se činilo da to nije optimalan put i da time ne postižemo sve ciljeve. Ponosni smo na naš Građanski odgoj, naša djeca u tome uživaju i nadam se da ćete i vi prepoznati njegove vrijednosti i da ćemo zajedno biti podrška u daljnjem osnaživanju naše i vaše djece“, poručila je gostima pročelnica Sušanj, istaknuvši kako je uz Građanski odgoj i obrazovanje Grad Rijeka učenicima škola čiji je osnivač ponudio i čitav niz drugih programa koji predstavljaju školski nadstandard odnosno nadilaze redovni školski program.

Voditeljica projekta Građanskog odgoja i obrazovanja u Odjelu za odgoj i školstvo Grada Rijeke Lana Golob potom je predstavila korake koje je Grad Rijeka poduzeo prilikom uvođenja ove izvanastavne aktivnosti u svoj osnovne škole. Mr. sc. Orjana Marušić Štimac, psihologinja iz OŠ Nikola Tesla prikazala je pak kako nastava Građanskog odgoja i obrazovanja izgleda u praksi.

Građanski odgoj kao način osposobljavanja učenika za sve izazove života

Ravnateljica Orešković zahvalila se Gradu Rijeci na prezentaciji i prenošenju vrijednih iskustava za njihov daljnji rad.
„Ni u našem gradu, niti u županiji još nije uveden građanski odgoj i obrazovanje, premda se moji kolege svojim svakodnevnim radom trude prenijeti te vrijednosti građanskog odgoja i obrazovanja na naše učenike, našu djecu, kako bi ih osnažili da danas sutra budu aktivni sudionici svojih lokalnih zajednica i bili osposobljeni za sve one izazove života koji su ispred njih”, kazala je ravnateljica.

Uz ravnateljicu Orešković prezentaciji je prisustvovalo još 16 djelatnika srednje škole iz Grubišnog polja, koji su ujedno obišli Dječju kuću u sklopu kompleksa Benčić, jedinstven objekt u Hrvatskoj posebno osmišljen za djecu.

Proces izrade programa i materijala

Samoj izradi programa i koncepta nastave Grad Rijeka je pristupio vrlo promišljeno, stručno i odgovorno. Kako u Hrvatskoj nije postojao priručnik za GOO namijenjen učenicima određene dobi koji na jednom mjestu objedinjuje svih šest dimenzija koje čine GOO, prvi korak bio je razraditi program te izraditi priručnik i popratne materijale za učenike.

Tim su činile profesorica povijesti i zemljopisa iz osnovne škole, sveučilišna izvanredna profesorica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, stručna suradnica – psihologinja te magistra pedagogije, zaposlena u organizaciji civilnog društva. Dakle, u izradi je sudjelovala čitava odgojno-obrazovna vertikala što programu i priručniku daje posebnu vrijednost.

Priručnik "„Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni“

Priručnik “„Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni“

Izrađeni priručnici, jedan namijenjen učenicima 5. i 6. razreda (Priručnik „Učenik građanin“), a drugi učenicima sedmih i osmih razreda (Priručnik „Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni“), objedinjuju svih šest dimenzija GOO-a te kroz 30 nastavnih jedinica oblikuju teme na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način.

Priručnik za pete i šeste razrede recenzirala je rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, a priručnik za šeste i sedme razrede izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, ocijenivši ih izuzetno uspješnim. Osim toga, važno je napomenuti da su, prilikom obrade pojedinih tema koje se mogu tumačiti kao osjetljive, dodatno konzultirani eminentni stručnjaci iz odgovarajućih područja.

Povrh priručnika, za učenike su izrađene i građanske mape koje učenici u nastavi koriste umjesto klasične bilježnice. Oni sami kroje sadržaj svoje mape, a unutra pohranjuju fotografije koje su zabilježili na terenskoj nastavi, rezultate istraživanja koja su proveli, intervjue, ulaznice od događanja koja su posjetili, isječke iz medija o njima važnim događanjima ili temama i sl.

Naravno, svi materijali za učenike prevedeni su i na talijanski jezik kako bi se GOO približio što većem broju učenika odnosno da budu dostupni i učenicima koji pohađaju osnovnu školu na talijanskom jeziku.

Izrađeni su i materijali za učitelje provoditelje koji su koncipirani kao detaljna uputa za rad te sadrže razrađene elemente kako slijedi: informaciju o dimenziji GOO-a, obrađenoj temi, odnosno poveznici s Kurikulumom s nacionalne razine, poveznicu na lekciju iz priručnika, obrazovne ishode, stečene, odnosno razvijene građanske vještine, razvijene građanske vrijednosti, popis aktivnosti učenika, kao i njihovu detaljnu razradu, opis i strukturu aktivnosti, popis korisnih izvora za učitelje provoditelje te predviđeni oblik evidencije o izvršenoj aktivnosti, a u formi tabličnog prikaza svojstvenog kurikulumima, s ciljem jasnog iskaza i pojašnjenja svakog od elemenata, za svaku od 30 obrađenih lekcija.

Osim toga, izrađen je i kratak video koji kroz nešto više od četiri minute uvodi gledatelje u svijet GOO-a u riječkim školama.

Svi su materijali učenicima i učiteljima podijeljeni besplatno.

Građanski odgoj i obrazovanje

Riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja koncipiran je na postavkama progresivnog društva građana

Implementacija GOO-a u škole – način i važnost

GOO je uveden kao izvannastavna aktivnost, odnosno kao zaseban predmet koji se provodi jednom do dva puta tjedno (do 70 sati godišnje). Izvannastavna aktivnost odabrana je kao princip uvođenja jer se, za razliku od izbornog predmeta, ne ocjenjuje, što se činilo primjerenije principima i načinu rada na Građanskom odgoju i obrazovanju.

Riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja koncipiran je na postavkama progresivnog društva građana koji razumiju svoju ulogu u političkim procesima i institucijama s ciljem stvaranja pravednijeg i solidarnijeg okruženja za svih.

Kako je GOO interdisciplinarno područje, učitelji provoditelji nisu birani po faktoru bazičnog obrazovanja, već po intrinzičnoj motivaciji. Tako su učitelji provoditelji različitih struka; profesori geografije i geologije, pedagozi, povjesničari, učitelji razredne nastavne, učitelji engleskog, njemačkog i hrvatskog jezika, psiholozi, filozofi, sociolozi, profesori likovne kulture i edukacijski rehabilitatori, uz uvjet da su prethodno prošli opsežnu edukaciju koju smo za njih besplatno organizirali.
Provedba programa u potpunosti se financira iz proračuna Grada Rijeke.

Edukacija učitelja provoditelja

Opsežnu modularnu edukaciju osmisli su i proveli GONG, Centar za mirovne studije i Forum za slobodu odgoja. Obrađeni su moduli Volontiranje u radu s djecom i mladima, Uvod u ljudska prava, Medijska pismenost, Politička pismenost, Participativna metodika, Obrazovanje protiv korupcije te Edukacija o Europskoj uniji. Grad Rijeka do sada je organizirao četiri ciklusa takvih edukacija s uključenih preko 60 učitelja.

Evaluacija programa i priručnika

U suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci organizirano je evaluacijsko istraživanje eksperimentalne godine provedbe GOO-a u šest riječkih škola (školske godine 2016./2017). Provedeno istraživanje pokazalo je, osim visoke razine zadovoljstva učenika i roditelja sadržajem i aktivnostima, pozitivne pomake u razmišljanju i praktičnim znanjima kod učenika. Kao glavni motivi upisa 88,2 % učenika istaknulo je kako je samostalno odlučilo upisati GOO (učenici su bili intrinzično motivirani za upis GOO-a), 80 % upisalo je jer su htjeli naučiti kako biti bolji građanin, a 68,4 % upisalo je jer žele sudjelovati u poboljšanju društva. Navedeno jasno pokazuje kako postoji želja i potreba za uvođenjem GOO-a u škole. Čak 96,1 % učenika je jako zadovoljno temama koje su obrađivali, 90 % učenika smatra da je atmosfera ugodnija nego na ostalim satovima te kako se kroz GOO osjećaju sigurno izraziti svoje mišljenje. Nadalje, 75 % redovito priča s roditeljima o tome što su radili na satu. Gotovo 100 % smatra kako su im usvojeni sadržaji jako korisni u svakodnevnom životu, 86,8 % naučeno znanje koristi u svakodnevnom životu, a 90,5 % iskazalo je kako je nastava GOO potaknula njihovu svijest o važnosti ljudskih prava

Preporuka učenika je povećati tjednu satnicu GOO-a i više terenske nastave. Jedna od preporuka ispitanika o tome što promijeniti glasi: „Debljinu knjige: mislim da bi trebalo biti puno više lekcija da bi mogli puno više toga naučiti jer mislim da je ovaj predmet koristan za naš život jer učimo kako biti odgovoran građanin!“

Učenici iskazali:

  • pozitivne promjene u stavovima vezane ponajviše uz prava i dužnosti, toleranciju, uvažavanje drugih i poštivanje različitosti
  • jako im se sviđa način rada – učenje kroz igru, terensku nastavu i niz samostalnih aktivnosti (izrada video uradaka, priprema performansa i predstava, mape fotografija i intervjua)
  • vole pratiti i analizirati medije
  • želju i interes za obrađivanjem aktualnih društveno-političkih tema
  • najviše interesa za teme diskriminacije i tolerancije

Kako bi potvrdio ove znanstvene rezultate i temeljito, promišljeno i odgovorno pristupili širenju ove aktivnosti, Grad Rijeka je, u suradnji s Centrom za primijenjenu psihologiju Odjeka za psihologiju FFRI, organizirao provedbu opsežnog istraživanja koje se provodilo od 2018. do 2020. Rezultati dvogodišnjeg istraživanja provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja, koji su pokazali kako učenici vrlo su zadovoljni nastavom.

Web stranica Građanski odgoj i obrazovanje

Web stranica Građanski odgoj i obrazovanje

Korak dalje – izrada web stranice GOO-a

Na jesen 2020. godine, u petoj školskoj godini provedbe programa, Rijeka je otišla i korak dalje pa je izradila i web stranicu na kojoj se nalaze sve nastavne teme iz oba tiskana priručnika za učenike, ali i niz drugih informacija o Građanskom odgoju i obrazovanju, kao i primjeri rada iz same prakse u školama.

U suradnji s provoditeljicama Građanskog odgoja i obrazovanja škola Grada Rijeke, Forum za slobodu odgoja izdao je zbirku nastavnih priprema uz priručnik Grada Rijeke „Učenik građanin” za 5. i 6. razred osnovne škole.

U nastojanju da se u potpuno novoj, ujedno i vrlo nepredvidivoj epidemiološkoj situaciji koja je nastupila sredinom ožujka 2020., maksimalno zaštiti zdravlje učenika i zaposlenika škola, donesena je teška odluka da se u školama se privremeno prestaju provoditi izvannastavne aktivnosti koje, poput GOO-a, podrazumijevaju, između ostaloga, terensku nastavu, heterogene skupine i bliske socijalne kontakte.

No, početkom 2020./21. školske godine prilagodba na nove okolnosti je završila te je započeto s pripremama za nastavak provođenja aktivnosti u školama, na siguran način.

Grad Rijeka uložio do sada je u implementaciju GOO-a i popratne aktivnosti uložio ukupno 1.795.149,83 kune za edukacije učitelja, izradu i tisak materijala za učenike i učitelje, promotivne materijale, istraživanje uspješnosti programa i provedbe i sl. te za honorare učitelja provoditelja GOO-a.

Grad Rijeka godišnje izdvoji cca 400.000 kuna, pretežito za honorare učitelja provoditelja u uključenim riječkim školama.