Vijeće Mjesnog odbora Pećine povodom obilježavanja Dana MO Pećine organizira u srijedu, 24. travnja 2019. s početkom u 16 sati u prostorijama MO (Janka Polića Kamova 73 A) turnir u briškuli i trešeti.

Prijave, najviše 20 parova, primaju se do 19. travnja 2019. radnim danom od 8 do 12 i od 14 do 16 sati osobno ili na telefon 436-233.