Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je Smjernice za mandatno razdoblje 2009.-2013. Prema riječima gradonačelnika Obersnela, one su operativno razrađen program kojeg je ponudio tijekom izborne kampanje. Smjernice imaju specifičnu težinu jer ih predlaže gradonačelnik, a donose se u doba recesije i gospodarske krize,s kojom se prema riječima gradonačelnika, nesposobna Vlada nije u stanju snositi.

Smjernice za mandatno razdoblje 2009. – 2013.

Gradonačelnikovi strateški prioriteti su dostupna radna mjesta i konkurentno gospodarstvo kojem pridonosi snažna povezanost s Gradskom upravom i Sveučilištem, pouzdana i suvremena komunalna infrastruktura koja uključuje visoku razinu korištenja ekoloških energenata i suvremenih tehnologija, sveobuhvatna socijalna politika i ulaganja u podizanje kvalitete svakodnevnog života, obilje kulturnih događanja, sportskih i rekreativnih sadržaja i uređene javne površine kako bi grad postao još atraktivniji.
Gradonačelnik Obersnel kazao da se recesija odrazila i na prihode proračuna koja u poreznim prihodima iznose oko 10 posto, a najveća su u prihodima od prodaje zemljišta i prava građenja, što je rezultat pada interesa za investiranje.
Investicijski ciklus u cestogradnji, gradnji garažnih objekata i novih parkirališta na području grada i dovršetak realizacije novog Autobusnog kolodvora na Zapadnoj Žabici i uvođenje nove regulacije prometa kroz središte grada će se nastaviti, a u mandatnom će se periodu dovršiti plinifikacija Rijeke.
Obersnel je kazao da Smjernice obuhvaćaju sudjelovanje u realizaciji prometnih čvorova Orehovica i Kozala, sudjelovanje u uvođenju gradske željeznice u javni promet u suradnji s Hrvatskim željeznicama, sudjelovanje u dovršetku sanacije odlagališta Viševac te izgradnji regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Marišćina. U planu je i nastavak realizacije širokopojasne gradske optičke i bežične mreže s ciljem pokrivenosti cijeloga grada.

Poseban naglasak dan je nastavku razvoja sustava pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, koji je na znatno višoj razini od državnog, izgradnja stanova modelom poticane stanogradnje na Drenovi, Škurinjskom Plasu i Martinkovcu, poticanju izgradnje novog KBC-a na Trsatu i sudjelovanje u izgradnji komunalne infrastrukture, nastavak subvencioniranja cijene dječjih vrtića i financiranja i produženog boravka za osnovnoškolce.

Uz nastavak obnove postojećih dječjih vrtića, dovršetak izgradnje vrtića Srdoči i izgradnja vrtića na Pehlinu i Rastočinama, predviđa se dogradnja osnovne škole Srdoči, osnovne škole Pehlin i osnovne škole Vežica za potrebe baletne škole.

Smjernice također obuhvaćaju i proširenje kapaciteta Doma umirovljenika na Kantridi i otvaranje novih klubova umirovljenika, program Sveučilište za treću dob, promjena načina isplate božićnica umirovljenicima-novčana naknada umjesto poklon-bona, dovršetak rekonstrukcije bazena na Školjiću kao mjesta rehabilitacije za osobe s posebnim potrebama, unapređenje programa palijativne skrbi, unapređenje zaštite zdravlja i primarne zdravstvene zaštite te daljnji razvoj mjesne samouprave kao i sudjelovanje u izgradnji županijskog azila za životinje

Gradonačelnik Obersnel je još jednom ponovio da će se svi projekti za koje su unaprijed osigurana sredstva, bilo iz proračuna ili kredita, i koji su u visokoj fazi pripremljenosti realizirati, dok će se druge projekte pokušati realizirati, ovisno o gospodarskoj situaciji . Stopa zaduženosti Grada Rijeke iznosi 7,7 posto, što je daleko ispod dopuštene zakonske mogućnosti zaduženja od 20 posto.
Oporbeni vijećnici HDZ-a su ove Smjernice ocijenili najgorim do sada, ponovivši tvrdnju da se projekti prepisuju iz mandata u mandat, a ništa se od zacrtanog ne realizira. Gradonačelnika su prozvali da ništa nije učinio za brodogradilište 3. Maj. U raspravu se uključio i PGS čiji je vijećnik Nikola Ivaniš naglašavao potrebu otvaranja proizvodnih aktivnosti na područjima nekadašnjih industrijskih zona, a ne poticanje izmještanja industrije van grada.
Odgovarajući na kritike gradonačelnik je vijećnika Nikolu Ivaniša nazvao demagogom koji izvlači ono što mu odgovara a zanemaruje činjenice. Lokalna samouprava nema nadležnost u gospodarskoj djelatnosti, ali može poticati njegov razvoj što se i čini poticanjem javnih radova na kapitalnim objektima infrastrukture kako bi se što više tvrtki angažiralo i uposlilo svoje djelatnike, rekao je Obersnel. Uostalom još je 70-tih godina odlučeno da se industrija iz grada preseli na Kukuljanovo, što rade svi veliki gradovi. Sve riječke tvrtke imale su tamo zemljište na koje su se trebale preseliti, ali su u međuvremenu zbog loše gospodarske politike i same propale. Zahvaljujući takvoj politici, Vlada HDZ-a koja je prvo uništila privredu, sada prodaje i brodogradilište 3. maj za jednu kunu, zaključio je Obersnel.

Novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća

U nastavku sjednice uz novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća usvojen je i niz odluka kojima se vrši usklađenje sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, budući da su uvođenjem sustava neposrednog izbora gradonačelnika nastale korjenite promjene koje se odnose na njihova prava, obveze i odgovornosti.

Detaljni plan uređenja područja Trsata

Usvojen je i Detaljni plan uređenja područja Trsata na kojem je uz pretežito stambenu izgradnju predviđeno proširenje cestovne infrastrukture, vodospreme i javnih sadržaja.

Aktivnosti  na realizaciji projekta nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Vijeće je prihvatilo i informaciju o provedenim aktivnostima za realizaciju projekta nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci putem ugovornog oblika JPP-a te prijedlog daljnjih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.
Gradonačelnik je pojasnio da se odustalo od Javno-privatnog partnerstva jer su obje ponude pristigle na natječaj bile za gotovo 2o posto više od klasičnog kreditiranje. Odlučeno je da se taj projekt realizira u dvije faze, od kojih bi prva obuhvatila izgradnju garaže i uređenje trga, ataj bi posao odradio Rijeka promet. Zgrada muzeja bi se uredila klasičnim načinom financiranja, ukoliko Ministarstvo financija da suglasnost za zaduženje, a Ministarstvo kulture potvrdi svoju obvezu o 50-postotnom učešću u njegovoj gradnji.

Skip to content