Gradsko vijeće Grada Rijeke potvrdilo je osnivanje Trgovačkog društva Rijeka sport, putem kojeg će se ubuduće na kvalitetniji način moći upravljati, održavati i graditi objekte sporta i tehničke kulture. Prihvaćena je i odluka o preoblikovanju TD Rijeka promet iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, čime će se proširiti baza potencijalnih investitora u korporativne obveznice, koje će Rijeka promet izdati na jesen.

Osnivanje Rijeka sporta

Pojašnjavajući razlog osnivanja društva, gradonačelnik Obersnel je kazao da se dulje vremena traži adekvatno rješenje za upravljanje postojećim objektima sporta i tehničke kulture. Posebice stoga što je trenutno u izgradnji najveći sportski objekt, kompleks bazena na Kantridi, a planirana je izgradnja Sportske dvorane na Zametu, Planetarija na Svetom križ, Atletske dvorana Kantrida, niz manjih dvorana, kao i rekonstrukcija postojećih objekata. Nadalje, narednih godina u Rijeci će biti organizirane velike sportske manifestacije poput Europskog prvenstva u plivanju u malim bazenima 2008. godine.
Riječ je o čitavom nizu složenih aktivnosti, koje obuhvaćaju gospodarenje objektima, sudjelovanje u tijeku građenja niza objekata sporta i tehničke kulture, kao i organiziranje velikih sportskih događanja, zaključeno je da takav obiman posao prelazi nadležnosti gradske uprave. Stoga je osnivanje trgovačkog društva koje bi preuzelo dio aktivnosti kojima se do sada bavio Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu najprihvatljivije rješenje, pojasnio je gradonačelnik Vojko Obersnel.
Ovo društvo, osim upravljanja objektima i njihove izgradnje, bavit će se i čitavim nizom komercijalnih djelatnosti.
Donošenju odluke o osnivanju novog trgovačkog društva prethodila je izrada Elaborata u kojem su predloženi modeli upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture.
Do kraja 2007. godine, Rijeka sport bi preuzeo upravljanje objektima koji su u vlasništvu Grada Rijeke te kompleksom bazena, dok bi do kraja 2008. godine preuzeo odgovornost za sve ostale objekte sporta i tehničke kulture kojima trenutno upravljaju klubovi i udruge, a čija se aktivnost financira iz gradskog proračuna.

Preoblikovanje Rijeka prometa u dioničko društvo

Grad Rijeka povjerio je TD Rijeka promet povjerio realizaciju Programa izgradnje cesta i javnih garaža čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 286 milijuna kuna. S obzirom na to da će se financiranje programa ostvariti putem izdavanja korporativnih obveznica, Rijeka promet kao dioničko društvo na tržištu dugoročnih dužničkih vrijednosnica može značajno proširiti bazu potencijalnih investitora u svoje vrijednosne papire i na taj način smanjiti troškove financiranja programa putem obveznica, a postići će se i veća transparentnost financiranja društva.
Temeljni kapital Rijeka prometa, koji je 31. prosinca 2006. iznosio 17.961.900 kuna podijelit će se na 179.619 redovnih dionica, što znači da bi nominalna vrijednost jedne dionice iznosila 100 kuna. Dionice se neće naći na tržištu jer Rijeka promet i dalje ostaje u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke.

Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Rijeke

Izmjene ove odluke uzrokovane su odlukom Ustavnog suda koji je neustavnim proglasio porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevno zemljište te ukinuo članke Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Grad Rijeka nije nikada uveo porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište, dok je porezom na nekorištene poduzetničke nekretnine i neizgrađeno građevno zemljište od 2002. do kraja 2006. godine uprihodovano 104 tisuće kuna. Izmjenom Odluke o porezima ujedno se stvaraju pretpostavke da Grad Rijeka od 1. siječnja 2008. godine preuzme od Porezne uprave utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju.

Upravno vijeće Doma za dnevni boravak djece “Tić” RIjeka

Gradsko vijeće je u Upravno vijeće ove ustanove kao predstavnike osnivača imenovalo Maju Pudić, suradnicu za socijalnu skrb u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za predsjednicu, Vesnu Vukelić, zamjenicu općinskog državnog odvjetnika, za članicu i Vesnu ŽiliĆ, socijalnog pedagoga defektolog, za članicu.

Razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića „Rijeka”

Ravnateljica ustanove Vlatka Arko-Tomaić, obratila se Upravnom vijeću sa zahtjevom za razrješenje prije isteka roka mandata na koji je imenovana zbog zdravstvenih razloga.
Za v.d. ravnateljicu ustanove imenovana je Gordana Rena, voditeljica CPO Kvarner.

Gradsko vijeće je prihvatilo Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2006. godinu