Vijeće Mjesnog odbora Pašac organizira Doček Svetog Nikole za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta (do 4. razreda OŠ).

Prijave se zaprimaju ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak  od 9,00 do 15,00 sati na broj telefona 252 298 i 252 530, na e-mail: mo.pasac@rijeka.hr ili porukom u poštanskom sandučiću MO Pašac, Balde Fućka 39.

U prijavi treba navesti ime i prezime djeteta, datum rođenja i adresu na kojoj je prijavljeno.

Prijave se zaprimaju do 22.11.2019.