Pozivaju se roditelji djece sa područja MO Pašac (predškolskog i ranog školskog uzrasta – do 4. razreda OŠ) da prijave svoju djecu za svečani doček Svetog Nikole.

Djecu možete prijaviti radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,30 do 15,00 sati na brojeve telefona +385 51 252 298 i +385 91 228 9259 ili na mail: mo.pasac@rijeka.hr

Prijave se zaprimaju do 23.11.2017. godine