Koje se aktivnosti i projekti sufinanciraju?

Navedenim natječajem financirat/sufinancirat će se aktivnosti i projekti neprofitnih organizacija iz sljedećih područja :

  1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
  2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
  3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke;

Koliko je sredstava predviđeno proračunom?

Za Otvoreni natječaj planirana su u 2020. godini financijska sredstva za cca 35 potpora u sveukupnom iznosu od 120.000,00 kuna.

Do kada je natječaj otvoren?

Natječaj će biti otvoren do zaključno 1. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.
Koja su mjerila i kriteriji za financiranje/sufinanciranje temeljem ovog natječaja?

Osnovni kriteriji za financiranje/sufinanciranje su:

  1. prijava se odnosi na financiranje/sufinanciranje aktivnosti/projekta iz jednog od prioritetnih područja
  2. kvaliteta dosadašnjeg rada, te iskustvo u provođenju aktivnosti/projekta prijavitelja
  3. realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti/projekta
  4. udio volonterskog angažmana u provođenju prijavljenih aktivnosti/projekta.

Tko će vrednovati pristigle prijave?

Pristigle prijave procjenjivat će Povjerenstvo iz Ureda Grada. Odluku o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Do kada i kako se može podnijeti prijava?

Natječaj za male potpore Ureda Grada otvoren je cijelu godinu, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu.

Prijava na Otvoreni natječaj može se podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr ili poštom na adresu Ureda Grada, Korzo 16 ili putem Pisarnice, Titov trg 3.

Obrazac za prijavu te dodatne informacije dostupne su zainteresiranim neprofitnim organizacijama i u Ri-infu.