Zbog nastale situacije u svezi epidemije COVID-19, Otvoreni natječaj za male potpore Ureda Grada je obustavljen od 1. travnja 2020. godine do daljnjega te rezultata Otvorenog natječaja za male potpore za kvartalno razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine nema.

Koje se aktivnosti i projekti sufinanciraju?

Navedenim natječajem financirat/sufinancirat će se aktivnosti i projekti neprofitnih organizacija iz sljedećih područja :

  1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
  2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
  3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke;

Koliko je sredstava predviđeno proračunom?

Za Otvoreni natječaj planirana su u 2020. godini financijska sredstva za cca 35 potpora u sveukupnom iznosu od 120.000,00 kuna.

Do kada je natječaj otvoren?

Natječaj će biti otvoren od 14. veljače do zaključno 1. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.
Koja su mjerila i kriteriji za financiranje/sufinanciranje temeljem ovog natječaja?

Osnovni kriteriji za financiranje/sufinanciranje su:

  1. prijava se odnosi na financiranje/sufinanciranje aktivnosti/projekta iz jednog od prioritetnih područja
  2. kvaliteta dosadašnjeg rada, te iskustvo u provođenju aktivnosti/projekta prijavitelja
  3. realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti/projekta
  4. udio volonterskog angažmana u provođenju prijavljenih aktivnosti/projekta.

Tko će vrednovati pristigle prijave?

Pristigle prijave procjenjivat će Povjerenstvo iz Ureda Grada. Odluku o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Do kada i kako se može podnijeti prijava?

Natječaj za male potpore Ureda Grada otvoren je cijelu godinu, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu.

Prijava na Otvoreni natječaj može se podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr ili poštom na adresu Ureda Grada, Korzo 16 ili putem Pisarnice, Titov trg 3.

Obrazac za prijavu te dodatne informacije dostupne su zainteresiranim neprofitnim organizacijama i u Ri-infu.