Grad Rijeka objavio je natječaje za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima, zatim studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke te natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno 6. studenog 2019.

Stipendije za darovite učenike i studente

Natječajem za darovite učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.dodijelit će se ukupno 42 nove stipendije.

Grad Rijeka dodjeljuje 13 stipendija za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i 29 stipendija za darovite studente.

  • Mjesečni iznos od 850,00 kuna dodijelit će se za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju u Rijeci.
  • Mjesečni iznos od 1.100,00 kuna dodijelit će se za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju izvan Rijeke.

Temeljni kriterij za izbor korisnika stipendije je darovitost. Pristupnici natječaju boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, te prema mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

Prijavu na Natječaj za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i za darovite studente pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na obrascu (on-line pristupnica) dostupnom na internetskoj stranici Stipendisti on-line prijava pristupnika, uz koju treba priložiti i potrebnu dokumentaciju.

Uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima određeni su Odlukom o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke.

Stipendije za učenike i studente prema socijalnim kriterijima

Natječajem za dodjelu stipendija za učenike i studente prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se ukupno devet stipendija i to:

  • 6 stipendija za učenike srednjih škola
  • 3 stipendije za studente

Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kuna i dodjeljuje se za 12 mjeseci školske/akademske godine.

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke na temelju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (Službene novine Grada Rijeke broj 10/16 i 19/19), a čiji sastavni dio su Kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendije.

Stipendije studentima za deficitarna zanimanja

Natječajem za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se 6 novih stipendija za studente koji se obrazuju za sljedeća deficitarna zanimanja:

  • 1 stipendija – magistar/a edukacijske rehabilitacije,
  • 2 stipendije – magistar/a logopedije
  • 2 stipendije – magistar/a ranog i predškolskog odgoja
  • 1 stipendija – magistar/a edukacije matematike.

Mjesečni iznos stipendije je 1.100,00 kuna i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine 2019./2020.

Tko se može prijaviti za stipendije i po kojim uvjetima?

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici, odnosno redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Svi ostali uvjeti, kao i kriteriji kojima pristupnici moraju udovoljavati navedeni su u uvjetima svakog pojedinog natječaja.

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente od svog osnutka tj. od 1993. godine, a što je i danas dio strateškog cilja 3. Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih.