Gradonačelnik Obersnel prihvatio je prijedlog Detaljnog plana uređenja područja Trsata. Riječ je o vrlo atraktivnom, slabo izgrađenom prostoru s malom gustoćom naseljenosti, smještenom između povijesne jezgre, Kampusa i prostora nove bolnice, na kojem je ovim planom, uz pretežito stambenu izgradnju predviđeno proširenje cestovne infrastrukture, vodospreme i javnih sadržaja.

DPU Trsat
Prema riječima pročelnika Srđana Škunce, s obzirom na neizgrađenost i slabu gustoću naseljenosti, na ovom je području površine 41 ha moguća gradnja višestambenih građevina za oko 5.000 novih stanovnika. Usvajanju ovog Plana prethodila je iscrpna javna rasprava prilikom koje je iznesen cijeli niz primjedbi građana, od kojih je više od 80% u cijelosti ili dijelom usvojeno i uneseno u plan. Budući da je gustoća naseljenosti veoma mala i iznosi samo 27 stanovnika po četvornom kilometru, na više od 60% površine predviđena je stambena izgradnja. Poslovna i javna površina neće biti snažno zastupljene, osim predviđenog proširenja sjevernog dijela Dvorane mladosti za koju je predviđena dogradnja onih sadržaja koji su bili predviđeni projektom, a nisu nikada izgrađeni, kako bi dvorana dobila na funkcionalnosti. Postojeće prometnice su preuske i poddimenzionirane pa je predviđeno njihovo proširenje i rekonstrukcija, a od infrastrukture je predviđena i gradnja nove vodospreme na Strmici. Ovaj prijedlog gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na usvajanje.

5. gradonačelnikov kolegij srpanj 2009.

Izvješće o radu Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
Prema podatcima iznesenim na kolegiju gradonačelnika u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine zaprimljeno je 1284 predmeta, a riješeno 1338. U tom se Odjelu još uvijek nalazi neriješenih 69 predmeta preuzetih iz nekadašnjeg ureda državne uprave koji su zbog imovinsko-pravnih ili drugih problema još uvijek u postupku, a koji se, prema riječima pročelnice Ljiljane Buljan neće odbijati, jer bi onda cjelokupni postupak morao krenuti ispočetka.

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, premda je to dodatno opterećenje za proračun, prijenos poslova s državne na lokalnu samoupravu je pokazao da jedinice lokalne samouprave mogu efikasnije rješavati izdavanje potrebnih dokumenata nego država. Iz državnog se proračuna za te poslove izdvaja plaća samo za osam djelatnika po prosjeku za državne službenike, dok je u Odjelu zaposleno 18 djelatnika, od kojih su 12 referenti. Svaki je referent zadužen za prosječno 30-40 predmeta, a mjesečno se riješi 18 do 20 predmeta. Interesantno je da se broj premeta, usprkos recesiji i manjem interesu za građenje nije smanjio. Novina je i da od veljače ove godine građani nakon što predmet predaju u postupak mogu tijek njegove realizacije pratiti i putem interneta preko portala Grada Rijeke. Naš su odjel do sada posjetili brojni predstavnici drugih jedinica lokalne samouprave da bi se upoznali s načinom rada, kazao je Obersnel.

5. gradonačelnikov kolegij srpanj 2009.

Usklađivanje odluka sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Na kolegiju je iznesen niz prijedloga izmjena Odluka kojima se vrši usklađenje sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, budući da su uvođenjem sustava neposrednog izbora gradonačelnika nastale korjenite promjene koje se odnose na njihova prava, obveze i odgovornosti.
Jedna od odluka se odnosi i na visinu kazne za nepropisno parkiranje koja je usklađena sa Zakon o sigurnosti prometa na cestama pa će prometno redarstvo kada su u pitanju nadležnosti prometnog i komunalnog redarstva, počev od 1. rujna ove godine primjenjivati novčane kazne za pojedine prekršaje u iznosima od 300,00 kuna, 500,00 kuna, odnosno 700,00 kuna.

U smislu izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke, javnim priznanjima Grada Rijeke i naknadama članovima Gradskog Vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog Vijeća Grada Rijeke, te naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

Novi Poslovnik Gradskog vijeća
Gradonačelnik je prihvatio i na Gradsko vijeće uputio prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, čije je novine pojasnila pročelnica Ksenija Linić. U novom Poslovniku izmjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i usvajanjem novog Statuta Grada Rijeke definira se ustrojstvo i način rada Vijeća, izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća te njihova ovlaštenja.
Vijeće će imati 16 odbora, čiji će predsjednici morati biti iz redova vijećnika. Najveće promjene dogodile su se u odnosu Vijeća i gradonačelnika. Na prijedlog sedam vijećnika moći će se od gradonačelnik tražiti izvješće o pojedinom području ili izvršenju odluka i slično, a odgovor će dobivati u roku 30 dana. U aktualnom satu, zbog većeg broja vijećnika, vrijeme za postavljanje pitanja će biti nešto kraće nego dosada, a gradonačelnik će moći odrediti da na neko od postavljenih pitanja odgovori pročelnik odjela, a moći će zatražiti i izvanredno zasjedanje Vijeća.
Javnost će i dalje imati pravo uvida u tijek sjednice putem lokalne televizije, interneta a građani će moći prisustvovati i sjednicama, kao i do sada.

5. gradonačelnikov kolegij srpanj 2009.

Prihodi od prodaje zemljišta
Izvješćujući gradonačelnika o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke pročelnik Srđan Škunca je naglasio da je Grad Rijeka uprihodovao gotovo 2,5 milijuna kuna od prodaje zemljišta. Riječ je najvećim dijelom o prodaji 1479 m2 zemljišta u ukupnom iznosu od 1.959.675,00 kuna, trgovačkom društvu Plodine Rijeka, u svrhu formiranja građevne čestice za gradnju supermarketa Plodine Martinkovac. Ukupna površina građevne čestice za građenje supermarketa Plodine Martinkovac iznosi 8218 m2 od čega je 1479 m2, odnosno 18% površine u vlasništvu Grada Rijeke. Budući da se radi o imovini većoj od milijun kuna, gradonačelnik je predmet uputio Gradskom vijeću na usvajanje.

Skip to content