U povodu medijskih istupa pojedinih gradskih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke obraća se sljedećim priopćenjem:

Poštovani,

s obzirom na medijske istupe pojedinih političkih aktera koji lažima i manipulacijama pokušavaju diskreditirati rad Gradskog vijeća Grada Rijeke i moj rad kao predsjednika Vijeća, smatram nužnim osvrnuti se na posljednju sjednicu Gradskog vijeća.

Prije svega, treba reći da je Gradsko vijeće predstavničko tijelo građana Rijeke i čine ga predstavnici različitih političkih opcija koji, logično, vrlo često nemaju jednaka razmišljanja, svjetonazore pa tako ni jednake stavove o gradskim projektima o kojima raspravlja Vijeće. Sve je to dio demokracije i nije razlog za vrijeđanja i omalovažavanja.

Sporna točka ovoga je puta planirano zaduženje Grada Rijeke i to kako bi se osigurao novac potreban za realizaciju EU projekta uređenja Palače šećerane u bivšem kompleksu Benčić i broda Galeb. Za pretvaranje ova dva zaštićena kulturna dobra u muzeje, Grad Rijeke je iz EU fondova dobio oko 69 milijuna kuna. No, kao što je poznato, EU gotovo nikada ne daje cjelokupan iznos za realizaciju nekog projekta već traži da i onaj koji realizira projekt sudjeluje sa svojim sredstvima. Upravo zato, kako bi osigurao novac za svoj udio u projektu, Grad Rijeka planira podići spomenuti kredit.

Isto tako, vjerujem da su svi vijećnici svjesni da odustajanjem od zaduženja kojim se osiguravaju sredstva za učešće Grada Rijeke u EU projektu, odustajemo i od već dobivenih 69 milijuna kuna.

Dalje, moram se osvrnuti i na trajanje sjednice i na navode dijela oporbenih vijećnika o tome da su vijećnici valjda tjerani da govore kako bi se zajedanje oteglo u noć. No, pritom zaboravljaju kako je upravo na inicijativu vijećnika koji se danas protiv toga bune, Poslovnik Vijeća promijenjen tako da se institut replike može koristiti u nedogled. Kao predsjedniku Vijeća moj je posao osigurati poštivanje Poslovnika, pa makar to sjednice oteglo u novi dan. Osobno mi je nevjerojatno da s obzirom na demokratski doseg riječkog Gradskog vijeća ipak postoje i oni smatraju da sam trebao onemogućiti raspravu onima koji su imali poslovničko pravo raspravljati.

Isto tako, ovo nije ni prva, vjerojatno ni zadnja sjednica koja će se nastaviti u novom terminu i to prema odluci većine vijećnika.  Dakle, sjednica će se nastaviti, a svi će vijećnici dobiti priliku da glasanjem pokažu svoj stav.

I za kraj koristim priliku da se osobno svrstam među one koji odluku oko projekta Galeb gledaju iz aktualnog trenutka u kojem se nalazimo – svi smo svjedoci da je projekt već u realizaciji, sredstva su već utrošena i smatram da je jedino logično dovršiti projekt, a ne vraćati europski novac i osiguravati isključivo proračunska sredstva za realizaciju ovog projekta. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke
Andrej Poropat

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen