S ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava iznimno produžiti trajanje postojećih prava do 31. svibnja 2020., a sve potencijalne nove korisnike Socijalnog programa poziva da nove zahtjeve upućuju online putem.

Postojeći korisnici Socijalnog programa

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ističe kako postojeći korisnici socijalnih mjera kojima dodijeljena prava ističu u ožujku ili travnju 2020. ne trebaju dolaziti na šaltere Grada Rijeke, ni slati poštom zahtjeve za ponovnu dodjelu prava koja već ostvaruju jer će im se ostvarenje tih prava produžiti sve do kraja svibnja.

Cenzusi prihoda uvećani za 25%, povećan mirovinski cenzus za dobivanje novčane pomoći za umirovljenike

Od svibnja se cenzusi prihoda za utvrđivanje uvjeta za korištenje pomoći iz Socijalnog programa Grada Rijeke povećavaju se za 25%. S ciljem pružanja bolje razine zaštite građanima kojima prijeti siromaštvo povećani su cenzusi prihoda. Tako odsada uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.875,00 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodom do 3.625,00 kuna, tročlano kućanstvo s prihodom do 4.875,00 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodom do 6.250,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakoga se člana povećava za 875,00 kuna.

Od svibnja se povećava mirovinski cenzus za dobivanje novčane pomoći te mijenjaju iznosi novčane pomoći za riječke umirovljenike.

Kako bi umirovljenici bili u manjem riziku od siromaštva pravo na novčanu pomoć za umirovljenike odsada može ostvariti korisnik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna.

Također, umirovljenici su svrstani u dvije skupine: umirovljenici samci, te umirovljenici koji su članovi kućanstva. Cilj je u većoj mjeri zaštiti samce umirovljenike, kao posebno rizičnu skupinu građana.

Novi korisnici socijalnih prava

Upućujemo potencijalne nove korisnike da zahtjeve i potrebnu prateću dokumentaciju za dodjelu bilo kojeg novog socijalnog prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, dostavljaju putem elektroničke pošte na zdravstvo@rijeka.hr, a samo ako to nije moguće, dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, u vremenu od 8.30 do 12 sati.

Socijalna prava koja je moguće ostvariti s uvjetima koje treba ispuniti, načinom podnošenja zahtjeva i pripadajućim obrascima nalaze se na eUslugama Grada Rijeke:

Mogu li postati korisnikom pomoći Grada Rijeke građani mogu saznati putem e-savjetnika Socijalni program Grada Rijeke.

Molba za poštivanjem izvanrednog načina rada šalter-sale

Molimo stranke da zbog svoje i tuđe sigurnosti poštuju pravila distance od dva metra u zatvorenom prostoru i jednog metra na otvorenom prostoru, te da imaju razumijevanje za moguće čekanje zbog provođenja pojačanih higijensko-sanitarnih mjera, te ograničavanja broja stranaka u prostoru šalter-sale.

Pozivamo korisnike da se odgovorno ponašaju i pridržavaju svih mjera opreza, ne izlažu sebe i druge nepotrebnoj opasnosti, te slijede upute nadležnih tijela.

Preporučujemo da za komunikaciju s Gradom Rijeka građani koriste telefon ili elektroničku poštu.

Skip to content