Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. usvojilo je Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu kojim će se za programe i aktivnosti riječkih klubova, udruga i sportaša izdvojiti 14.035.000 kuna.

Većina tih sredstava usmjerena je na redovne sportske aktivnosti riječkih sportaša, rekreativaca, djece i mladih te osoba s invaliditetom koje koordinira Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ koja i predlaže Program te svojim članovima alocira financijska sredstva. Za treninge i natjecanja sportaša, što obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, ali i stručni rad trenera koji zahvaćaju 95 sportskih klubova i gotovo 10 tisuća sportaša u 2020. godini bit će izdvojeno 8 milijuna kuna.

Za nagrađivanje sportaša, dodatno poticanjem djelatnosti nositelja kvalitete, provođenje sportskih aktivnosti za određene skupine sportaša, redovno poslovanje sportskih objekata koji su dani na korištenje pojedinim sportskim udrugama te funkcioniranjem sustava sporta (RSS-a) bit će izdvojeno 5.350.000 kuna, od čega se sa 540 tisuća kuna financira provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha. Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu predložit će Riječki sportski savez u veljači ove godine, nakon čega će prijedlog biti poslan Gradskom vijeću na izglasavanje.

Što se tiče programa koje provodi Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, koji uključuju rad sportske ambulante u sklopu Dvorane mladosti na Trsatu koja je u prvoj punoj godini rada obavila više od 2400 liječničkih pregleda, organiziranje i sufinanciranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i natjecanja na gradskoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini u Rijeci, kao i posebne programe mladih selekcija poput nastupa pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina na završnicama prvenstava, izdvajanja za 2020. godinu dosežu 685 tisuća kuna, čime su povećana sredstva u odnosu na 2019. godinu.

Osim direktnog načina financijske potpore, Grad Rijeka omogućava svim korisnicima Programa javnih potreba u sportu korištenje desetak sportskih objekata Rijeka sporta bez ikakve naknade.