U okviru kapitalnog infrastrukturnog projekta Grada Rijeke Obalna šetnica s plažama – Zapad, kojim će se u dužini 6 km povezati plaže i sportski,  rekreativni  i turistički sadržaji, proširit će se plaža Kostanj.

Na današnjem kolegiju riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je zaključak o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 3,515 milijuna kuna.

Riječ je  o 67 programa i projekata od 85 koje su na javnom pozivu prijavile udruge, a koje je Povjerenstvo ocijenilo pozitivno.  – Odabrani projekti doprinijet će unaprjeđenju socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Ove godine na poziv se javilo i sedam novih udruga koje pružaju socijalne usluge marginaliziranim skupinama, a čiji će se programi financirati – obrazložila je  Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, dodajući da je tijekom godina s udrugama čiji se programi financiraju Grad stvorio partnerski odnos. Iz područja socijalne djelatnosti financirat će se 46 programa, iz područja zaštite zdravlja 19 programa te dva projekta iz područja zaštite životinja.

95. gradonačelnikov kolegij

Izdvajanje proračunskog novca za programe i projekte zdravstvene skrbi i socijalne skrbi koje provode udruge nastavak socijalne politike Grada Rijeke

Prihvaćajući zaključak gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je izdvajanje proračunskog novca udrugama koje provode programe i projekte zdravstvene skrbi i socijalne skrbi nastavak socijalne politike koju provodi Grad Rijeka. – Politika koju provodimo u ovom segmentu nadilazi državni standard, a financiranje udruga tek je jedan dio provođenja te politike – kazao je gradonačelnik i podsjetio na nedavno potpisivanje ugovora za osiguranje sredstava za rad desetak ustanova zdravstvene i socijalne skrbi.  – Ukupan iznos koji je osiguran ove godine je 3,515 milijuna kuna, 500.000 kuna više nego prošle godine, a u četiri godine za ovaj oblik aktivnosti udruga i civilnog sektora iz gradskog proračuna je izdvojeno 18,5 milijuna kuna – zaključio je gradonačelnik.

Proširenje plaže Kostanj

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je i prijedlog Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje plaže Kostanj povjeri Arhitektonsko-građevinskom ateljeu d.o.o. koji je izradio i projekt plaže Kostanj. Kako je obrazložio Srđan Škunca, pročelnik Odjela, plaža Kostanj danas je jedna od najopremljenijih i najprepoznatljivijih plaža namjenjena osobama s težim ili lakšim tjelesnim oštećenjima, koju koriste ne samo Riječani nego i turisti. Kapacitet plaže je 300 kupača, no zanimanje i potrebe daleko premašuju taj broj pa je nužno njeno proširenje na novu površinu, za što postoji mogućnost na njenom zapadnom dijelu. Proširenje plaže planirano je nasipavanjem i formiranjem plažnog platoa, čime bi se udvostručio sadašnji  kapacitet. Proširenje plaže Kostanj dio je kapitalnog infrastrukturnog projekta Grada Rijeke, Obalna šetnica s plažama – Zapad, kojemu je cilj povezati plaže te postojeće i planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje zapadnog dijela Rijeke, u dužini od ukupno gotovo 6 kilometara. Plaža Kostanj dio je dionice za čiji je obuhvat  već izrađena projektna dokumentacija i ishođena dozvola za gradnju.

Gradonačelnikov kolegij travanj 2017.

Izrada projektne dokumentacije prvi korak ka ostvarenju projekta proširenja plaže Kostanj

Prihvaćajući zaključak gradonačelnik Obersnel podsjetio je da je plaža Kostanj bila prva plaža u Hrvatskoj prilagođena osobama smanjene pokretljivosti te je postala vrlo popularna među Riječanima, ali i u cijeloj Hrvatskoj. – Iako će proširenje, zbog karakteristika terena, biti vrlo složen zahvat, povećanje kapaciteta plaže je nužno, a izrada projektne dokumentacije prvi je korak ka ostvarenju tog projekta – zaključio je gradonačelnik.

Potpore za književno  stvaralaštvo

Kako je na kolegiju zaključeno, na prijedlog Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke, a na temelju oglednih rukopisa 14 prijavitelja i drugih propisanih kriterija, gradonačelnik Obersnel prihvatio je zaključak kojim se četiri tromjesečne potpore u iznosu od po 15.000 kuna dodjeljuju Nikoli Petkoviću, Dunji Matić, Diani Rosandić i Doris Pandžić.

Pokroviteljstvo Festivala znanosti

Grad Rijeka bit će i ove godine pokrovitelj Festivala znanosti koji će se održati od 24. do 29. travnja. – Time se potvrđuje značaj obrazovanja i znanosti,  koja se kroz programe Festivala znanosti na popularan način približava Riječanima svih dobi, naglasila je Sanda Sušanj, pročelnica gradskog odjela za odgoj i školstvo.