Grad Rijeka će u 2013. godini za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iz proračuna izdvojiti više od 6 milijuna kuna, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je uz ostalo prihvaćen i zaključak o objavi javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva na području grada Rijeke.

Za programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2013. godini 6 milijuna kuna
Na Poziv za prikupljanje ponuda za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2013. godini, pristiglo je 143 programa od kojih je Povjerenstvo za sufinanciranje odabralo 97 projekata i programa koji su od interesa za Grad Rijeku, među kojima su prednost imali projekti i programi koji su sukladni Smjernicama gradonačelnika 2009.-2013., vezanim za područje zaštite zdravlja i socijalne skrbi. Riječ je o projektima promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, prevencije ovisnosti, prevencije i suzbijanja masovnih nezaraznih bolesti, prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti, prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta, socijalne i psihosocijalne zaštita djece i mladih, zaštite žena, obitelji i beskućnika, zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba kao osoba starije životne dobi, stradalnika iz rata te zaštita životinja.
Za sve prihvaćene projekte ukupno će se izdvojiti 5.829,000,00 kuna, a taj će iznos biti i veći jer će se njemu pridodati sredstva za financiranje programa novog prihvatilišta za beskućnike i sufinanciranje rada Hospicija u 2013.g.

Nepovratne subvencije subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke
Na kolegiju je prihvaćen zaključak o Gradonačelnikov kolegij 29. siječanj 2013.objavi javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.
Riječ je o neposrednoj potpori poduzetnicima, kroz dodjelu nepovratnih subvencija za jačanje konkurentnosti poduzetnika kao i subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika u visini do 50% troškova (bez PDV-a). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna, a najkasnije do 1. rujna 2013. godine.

Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina
Nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Na prijedlog Odjela gradske uprave za kulturu za članove Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade imenovani su Ervin Dubrović – predstavnik Društva povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja; Emilija Duparova–predstavnica Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka; Dražen Filipović Pegla – predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka; Ksenija Orelj – predstavnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka i Plamena Šarlija – predstavnica Grada Rijeke. Stručno povjerenstvo imenuje se na određeno vrijeme do 1. lipnja 2015. godine, a u svom mandatu će vrednovati pristigle prijedloge na Javni poziv za dodjelu Nagrade za zadnje dvije godine, kao i za 2013. i 2014. godinu.

Gradonačelnikov kolegij 29. siječanj 2013.

Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2012. godini
Prema informaciji koju je na kolegiju iznio pročelnik Vladimir benac, u 2012. godini, od 175 poslovnih prostora koji su bili na licitaciji, izlicitirano je 114. Najniža ugovorena zakupnina u 2012. godini iznosila je 6,08 kn/m2 ili 0,81 €/m2 mjesečno za atelier, dok je najviša ugovorena zakupnina u promatranom razdoblju iznosila 338,78 kn/m2 ili 45,17 €/m2 mjesečno, a ista se odnosi na poslovni prostor na adresi Trg Svete Barbare 5/A, površine 103 m2, za ugostiteljsku djelatnost vrste caffe bar. Od ukupnog broja izlicitiranih prostora najveći dio odnosi se na uredsku djelatnost, zatim uslužnu djelatnost i trgovačku djelatnost te ugostiteljstvo, a nešto manje za ateliere, skladišta i proizvodnu djelatnost, financijsko posredovanje i garaže, nakon čega slijede obrazovna, zdravstvena i radijska djelatnost te mjenjačnice i agencije. Kod obnove najvećeg broja ugovora o zakupu ugovorena zakupnina povećala od 1% do 50%, kod dijela ugovora o zakupu zakupnina se nije mijenjala, dok je uz povećanje ugovorene zakupnine od 51% do 100% sklopljeno 2 ugovora o zakupu, a uz povećanje zakupnine od 101% do 200%, sklopljeno je 8 ugovora o zakupu. Analizirajući djelatnosti, najveći porast zakupnine, zabilježen je uglavnom kod djelatnosti trgovine.

Gradonačelnik je također prihvatio i zaključak o financiranju rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena) u Osnovnoj školi Pećine u 2013. godini te prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na području radne zone Bodulovo za gradnju planirane prometnice, kao i kupnju zemljišta za izgradnju II. faze Sveučilišne avenije. Riječ je o manjim površinama za čiju će se kupnju izdvojiti oko 95.000,00 kn.