Grad Rijeka i ove će školske godine u gradskim osnovnim školama nastaviti provoditi program produženog boravka i cjelodnevne nastave kojim će biti obuhvaćeno 2244 učenika/ca, od kojih je 2074 (92 %) s prebivalištem na području grada Rijeke i 170 učenika/ca (8%) iz drugih jedinica lokalne samouprave.

Na poziv Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, osnovne škole dostavile su svoje prijedloge za organiziranje skupina učenika za pohađanje produženog boravka te redovnih razrednih odjela za cjelodnevni odgojno-obrazovni rad, kao i prijedlog broja učitelja razredne nastave, potrebnih za njihovu provedbu, za školsku 2017./2018. godinu.

Zaprimljeni su prijedlozi iz  23 škole čiji je osnivač Grad Rijeka te dvije osnovne škole drugih osnivača.

Temeljem analize utvrđene su potrebe broja skupina produženog boravka, odnosno razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada pa će za školsku 2017./2018. godinu biti formirano 76 skupina/razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, i to: OŠ-SE Belvedere (2 skupine), OŠ Brajda (3 skupine), OŠ Centar (1 skupina), OŠ-SE Dolac (4 skupine), OŠ Eugen Kumičić (3 skupine), OŠ Fran Franković (3 skupine), OŠ-SE Gelsi (6 skupina), OŠ Gornja Vežica (3 skupine), OŠ Ivana Zajca (3 skupine), OŠ Kantrida (4 skupine), OŠ Kozala (4 skupina), OŠ Nikola Tesla (8 skupina), OŠ Pećine (2 skupine), OŠ Pehlin (2 skupina), OŠ Podmurvice (2 skupine), OŠ-SE San Nicolo (3 skupine), OŠ Srdoči (4 skupine), OŠ Škurinje (2 skupine), OŠ Trsat (2 skupine), OŠ Turnić (3 skupine), OŠ Vežica (3 skupine), OŠ Vladimir Gortan (3 skupine), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“ (1 skupina).

Programom produženog boravka i cjelodnevne nastave bit će obuhvaćeno 2244 učenika/ca, od kojih je 2074 (92 %) s prebivalištem na području grada Rijeke i 170 učenika/ca (8%) iz drugih jedinica lokalne samouprave. Ovim programima bit će obuhvaćeno oko 52% učenika/ca razredne nastave, što odgovara prosjeku prethodnih školskih godina.

Visok postotak obuhvata učenika ovim Programima osigurava kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi, u vremenu dok roditelji rade te potvrđuje opredjeljenje Grada Rijeke da ogovori na potrebe današnjih obitelji i načina života.

Program će provoditi 76 učitelja/ica za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika.

Valja istaći kako je riječ o široj javnoj potrebi u školstvu (iznad minimalnog državnog standarda). Radi se o značajnim sredstvima koja Grad Rijeka osigurava u svom Proračunu.

Potrebna sredstva za sufinanciranje Programa u prvom obrazovnom razdoblju školske 2017./2018. godine, u ukupnom iznosu do oko 1.435.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu. Za nastavak sufinanciranja u drugom obrazovnom razdoblju sredstva će se planirati u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge ostala je ista kao i do sada.

Za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka / cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenika koji ima prebivalište na području Grada Rijeke ovisno o razredu i dohotku po članu kućanstva, tijekom devet (9) mjeseci školske 2017./2018. godine, iznosi:

 

SKALA

Dohodak po članu kućanstva

 

Kućanstva

 

OD

 

DO

 

I. razred

II./III./IV.

Razred

Dodatno smanjenje
2 3 4 5 6 7 9 10
PRVA

do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj

godini*1

s 2 člana 0,00 3.790,00

 

 

besplatno

 

 

100,00 kn

 

 

za drugo dijete cijena se

smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%

s 3 člana 0,00 5.685,00
sa 4 člana 0,00 7.580,00

 

s 5 člana

 

0,00

 

9.475,00

DRUGA

od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u

prethodnoj godini*1

s 2 člana 3.790,01 5.685,00

 

 

besplatno

 

 

180,00 kn

s 3 člana 5.685,01 8.527,50
sa 4 člana 7.580,01 11.370,00

 

s 5 člana

 

9.475,01

 

14.212,50

TREĆA

od 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u

prethodnoj godini*1

s 2 člana 5.685,01 i više

 

 

besplatno

 

 

320,00 kn

s 3 člana 8.527,51 i više
sa 4 člana 11.370,01 i više

 

s 5 člana

 

14.212,51

 

i više

* Prosječna mjesečna neto plaća u RH za razdoblje I.-XII. 2016. godine iznosi 5.685,00 kuna (1/3 = 1.895,00 kune, 1/2 = 2.842,50 kuna)

Za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka/ cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke iznosi 450,00 kn mjesečno,  i to  tijekom  devet (9)  mjeseci školske 2017./2018. godine.

Napominjemo da Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb odobrava subvenciju prehrane i za dio troškova rada učitelja koji izvodi ove programe za učenike/ce slabijeg materijalnog statusa.

 

Skip to content