Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija upućene su na raspravu i usvajanje druge izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu te najavljena mogućnost novih mjera pomoći za poduzetnike i građane pogođenima pandemijom koronavirusa.

Zbog epidemioloških mjera vezanih uz sprječavanje širenja koronavirusa, gradonačelnikov kolegij i dalje se održava u elektronskom obliku, a gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel na susretu s novinarima predstavlja donesene zaključke.

Gradonačelnik se na početku konferencije osvrnuo na trenutnu epidemiološku situaciju i relativno velik broj sugrađana zaraženih koronavirusom te ponovno pozvao sve građane na poštovanje mjera i odgovorno ponašanje.

Nastavak planiranja mjera pomoći poduzetnicima u otežanim uvjetima poslovanja

Podsjetio je na prve jesenske mjere pomoći poduzetnicima u otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim epidemijom koronavirusa donesene krajem listopada. Mjere, koje se odnose na razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine, donose umanjenja plaćanja zakupnine za gradske poslovne prostore ovisno o padu prihoda te oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje javne površine za postavu privremenih objekata i ugostiteljskih terasa.

Nakon odluke Stožera civilne zaštite RH o obustavi rada određenog dijela djelatnosti, usvojene su i mjere koje se odnose na oslobađanje od plaćanja zakupnine za gradske poslovne prostore, ali i prostore dane na upravljanje društvima u gradskom vlasništvu – Rijeka plusu i Rijeka sportu, i to od 1. do 31. prosinca 2020. godine.

Sve mjere za sada se odnose na vrijeme do kraja godine, s mogućnošću produljenja ukoliko bude potrebno, što pak ovisi o odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, koja se održava idući tjedan, jedna od točaka dnevnog reda bit će i izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, kojom će se definirati daljnje mjere pomoći poduzetnicima.

Koja vrsta mjera će to točno biti, ovisi pak odluci Vlade RH, koja je najavila mogućnost da pomogne poduzetnicima u gradskim poslovnim prostorima u plaćanju dijela obveza. Naime, Vlada je najavila, ali nije detaljno utvrdila na koji način će pomagati poduzetnicima.

Razmatra se mogućnost da blagdanski poklon-bon dobije veći broj umirovljenika

Nakon što je na jednom od proteklih gradonačelnikovih kolegija usvojen zaključak prema kojem će se umirovljenicima s najnižim mirovinama te starijim osobama bez prihoda i ove godine podijeliti blagdanski poklon-bonovi za nabavu namirnica, gradonačelnik Obersnel je najavio da se razmišlja o proširenju kriterija za dobivanje poklon-bona.

Naime, prema postojećem zaključku pravo na poklon-bon imaju umirovljenici čije su mirovine niže od 1700 kuna, a sada se razmatra mogućnost da se poveća cenzus za dobivanje poklon-bona povisi, kako bi što veći broj umirovljenika bio obuhvaćen mjerom.

8 monitora za praćenje vitalnih funkcija za KBC Rijeka

Osim mjera pomoći poduzetnicima i građanima, Grad Rijeka pomaže i putem donacije Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
„S obzirom na stalni rast broja oboljelih i broja pacijenata koji se liječe u riječkom KBC-u, ponudili smo pomoć u nabavi respiratora. No, u razgovoru s ravnateljem, dobili smo informaciju da imaju dovoljno respiratora, ali da su im potrebnih monitori za praćenje vitalnih funkcija. Stoga smo nabavili osam monitora u vrijednosti od 200 tisuća kuna, koji bi trebali uskoro stići“, kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši da će Grad Rijeka, bude li potrebe, pomagati i dalje.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel predstavlja zaključke donesene na današnjem elektronskom kolegiju

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel predstavlja zaključke donesene na današnjem elektronskom kolegiju

Drugi rebalans gradskog proračuna tehničke prirode

Drugim izmjenama i dopunama proračuna predlažu se prihodi i primici proračuna u iznosu 1.092.065.513 kuna, što predstavlja smanjenje za 33.601.596 kuna, odnosno za 3,0% u odnosu na tekući plan. Rashodi i izdaci predlažu se u iznosu od 1.112.900.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 33.500.000 kuna, odnosno za 2,9% u odnosu na tekući plan. Razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.

„Drugi rebalans proračuna predstavlja usklađenje plana s dosadanjim i očekivanim ostvarenima na prihodovnoj i rashodovnoj strani, odnosno radi se o tehničkom rebalansu. Razlog za donošenje rebalansa je činjenica da smo već tijekom ljeta donijeli prvi rebalans, koji je bio odgovor na iznenadni poremećaj ekonomskih okolnosti koje je prouzročila pandemija koronavirusa i pad prihoda. Također, zbog mjera pomoći građanima i poduzetnicima dodatno su pali prihodi od komunalne naknade, zakupnine za poslovne prostore i sl. Iako smo očekivali da će se situacija razvijati u pozitivnom smjeru, već krajem ljeta krenuli su problemi sa pandemijom koronavirusa, a time i problemi vezani ostvarenje proračuna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel.

Prihodi kod kojih se predlažu značajnije promjene su porezni prihodi te prihodi od pomoći i primici od zaduženja. Predlaže se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak te poreza na promet nekretnina, koji su prvim rebalansom planirani vrlo oprezno. Ovi su prihodi sada ostvareni u nešto većem iznosu, ali još uvijek manje od razine planirane izvornim proračunom donesenim u prosincu 2019. godine. Tako se prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju u iznosu od 310,6 milijuna kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 19,4 milijuna ili 6,7%, dok se prihodi od poreza na promet nekretnina planiraju u iznosu od 31 milijuna kuna što je povećanje za 8,9 milijuna kuna ili za 40,6% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 344,3 milijuna kuna što predstavlja smanjenje za 22,4 milijuna kuna ili za 6,1% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječu manje planirane pomoći za pojedine projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava, sukladno smanjenoj dinamici realizacije navedenih investicija zbog pandemije koronavirusa. Sukladno smanjenju prihoda, smanjeni su i rashodi.

Realizacija većine malih komunalnih akcija iz 2020. godine prebačena u sljedeću godinu

Na gradonačelnikovom kolegiju usvojeni su i planovi raspodjele sredstava za komunalne prioritete po mjesnim odborima, odnosno prijedlozi izmjena plana za 2020. godinu te plan za 2021. godinu.

„Kada smo usvajali prvi rebalans u srpnju najavili smo da ćemo zbog bitno smanjih prihoda od komunalne naknade, ali i činjenice da je zbog puno kontakata s izvođačima radova i vijećima mjesnih odbora koje nije bilo moguće ostvariti u okolnostima epidemije, male komunalne akcije po mjesnim odborima reducirati isključivo na one koji su već započeti ili predstavljanju prijelazne radove iz prethodne godine, a sve ostale aktivnosti planirane za tekuću godinu prebaciti za 2021. godinu. “, podsjetio je gradonačelnik.

Tako je u 2020. godini za male komunalne akcije osigurano 347.410 kuna, dok će svi ostali radovi vrijedni 11.525.590 kuna biti realizirani u 2021. godini.

Predložene izmjene programa javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi

Uz drugi rebalans proračuna vezani su i prijedlozi izmjena programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i kulturi.

Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu predlaže se smanjenje za 19.273,00 kn ili 0,16% te plan sada iznosi 12.029.469,00 kuna. Predlaže se smanjenje nagrađivanje sportaša za 50 tisuća kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 750 tisuća kuna, što je dostatno za isplatu sportskih stipendija po važećim rješenjima. Nadalje, predlaže se povećanje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata kojima gospodare sportske udruge za 70.727,00 kuna ili 9,96%. S obzirom na to da je provedba epidemioloških mjera protiv širenja zaraze koronavirusom onemogućila treninge i natjecanje sportaša, predlaže se smanjenje sredstava za posebne programe mladih selekcija za 40 tisuća kuna ili 64,52%. S obzirom na karakter izmjena, neće se pristupiti izradi Izmjena Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava.

S druge strane, ukupni iznos za Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu ostaje isti, a izmjenama se predlaže preraspodjela sredstava. Predloženo smanjenje rezultat je utjecaja mjera ograničavanja održavanja redovnih programa uslijed pandemije koronavirusa.

Prijedlogom Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu predlaže se povećanje sredstava za 175 tisuća kuna, što znači da bi novi plan iznosio 3.664.050,00 kuna. Razlozi za izmjene plana nalaze se u činjenici da se dio programa nije mogao izvršiti zbog pandemije koronavirusa, a uvećanje je najvećim dijelom rezultat u listopadu potpisanog sporazuma o suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog audiovizualnog centra.

Planiranje proračuna za 2021. godinu – programi javnih potreba i raspodjela spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturne baštine

Nakon što je na prethodnom gradonačelnikovom kolegiju usvojen prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu s dijelom pratećih dokumenata, s današnjeg kolegija Gradskom vijeću upućeni su i  prijedlozi programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i kulturi te planovi raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora te sredstava spomeničke rente.

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu predlaže se u iznosu od 10.459.000 kuna, a Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2021. godini u iznosu od 1.600.000 kuna. Za Program javnih potreba u kulturi u 2021. godini predlaže se osigurati 3.171.000,00.

Zbog mjera pomoći poduzetnicima na čije je poslovanje utjecala pandemija koronavirusa, za koje se očekuje da će se nastaviti i iduće godine, procijenjeno je da će se i u sljedećoj godini prikupiti manje sredstava spomeničke rente. Stoga se Planom raspodjele spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u sljedećoj godini planira 7,8 milijuna kuna.