Na području MO Brašćine Pulac u Rijeci do 15. 4. 2016.g započet će radovi na rekonstrukciji kolno pješačkog prilaza I faza, za zgrade branitelja.

Navedeni kolno pješački prilaz omogućiti će pristup zgradama branitelja koje su predviđene za izgradnju ili su izgrađene na navedenom području. Prometnica će biti izgrađena kao kolno-pješački prilaz sa dvije prometne trake bez nogostupa. Opremit će se sa vodovodnom odnosno hidrantskom instalacijom, sanitarnim i oborinskim kolektorom, elektroinstalacijom niskom napona i EKI kanalizacijom.

Krajem 2015 provedeno je javno nadmetanje za odabir izvođača, nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Ugovor o javnim radovima zaključen je sa tvrtkom GP Krk, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana. Ukupna vrijednost gradnje kolno pješačkog prilaza sa pratećom infrastrukturom iznosi 925.382,68 kn sa PDV-om. Građenje će se financirati iz Proračuna Grada Rijeke uz sufinanciranje od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., HEPa-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka, svakog u svom dijelu.
(V.G.)

Skip to content