Gradsko vijeće Grada Rijeke, na svojoj posljednjoj ovogodišnoj sjednici usvojilo je, poslije Zagreba uvjerljivo najveći proračun u Hrvatskoj, koji iznosi 820,6 milijuna kuna. Proračun za 2005. nudi zadržavanje visokog standarda u društvenim djelatnostima i socijalnoj skrbi, dok je trećina proračuna namijenjen kapitalnim projektima.

Sjednica Gradskog vijeća, dogovorom klubova vijećnika, prošla je bez aktualnog sata, a na galeriji su kao gosti rad sjednice pratili studenti druge godine Pravnog fakulteta u Rijeci.

Proračun za 2005. rekordan

36 sjednica - studenti Pravnog fakulteta

Studenti Pravnog fakulteta

Prema riječima gradonačelnika Obersnela, u tako velikom proračunu nalaze se i neostvareni prihodi iz ove godine, a koji se odnose na odustajanje realizacije nekih projekata od strane Hrvatskih voda. Prihodi proračuna povećavaju se za 18,4%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 20%, a prihodi od poreza za 3,9%. Zbog izmijenjene zakonske regulative očekuje se smanjenje prihoda od poreza na promet nekretninama, a povećani su prihodi iz inozemstva, konkretno radi se o 700.000,00 što će se dobiti kroz projekt GE.RI.T, te prihodi od Ministartva za izgradnju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u visini 10 mil. kuna. Prihodi od imovine se također povećavaju za 12,2%, ponajviše zbog spomeničke rente i kamata od potraživanja od Vlade RH za prodane stanove, a očekuje se i veliki prihod na ime komunalne naknade za građevine Zagrad, Policentro i Merkur.
Rashodi proračuna veći su za 27,3% u odnosu na 2004., od čega je za realizaciju gradnje kapitalnih objekata predviđeno oko 350 milijuna kuna.

Kod kapitalnih projekata sredstava će se utrošiti za izgradnju ceste 233, rekonstrukciju Osječke ulice i rotora u Radničkoj ulici te otkup vlasništva nekretnina za izgradnju autobusnog kolodvora, čime će Grad u potpunosti steći vlasništvo nad tim zemljištem. Nadalje, sredstva će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture za Kampus i Sveučilišnu bolnicu kao i stanove koji će se graditi na Drenovi i Rujevici, sanaciju odlagališta Viševac, izgradnju nove Centralne zone za gospodarenje otpadom, reciklažno dvorište u Osječkoj ulici, crpnu stanicu Kozala nužnu za izgradnju vodoopskrbe Krka i poboljšanje opskrbe vodom grada Rijeke, zamjenu cjevovoda na relaciji izvor Rječine – Zoretići te izgradnju kolektora na Grobniku.

Što se pak društvene djelatnosti tiče, najviše sredstava će se investirati u izgradnju bazena Kantrida, dvorane na Zametu, pripreme za izgradnju Nove gradske knjižnice, zgradu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, novog inkubatora u sklopu Regionalne razvojne agencije Porin, uređenje Trga S. Barbare i Klobučarićevog trga, uređenje mauzoleja Gorup, fasade zgrade Teatra Fenice, kupovine opreme za zdravstvo te nastavak izgradnje centralnog objekta na groblju Drenova.
Obersnel je najavio izdavanje gradskih obveznica u iznosu od 302 milijuna kuna, od čega će u 2005.g, biti realizirano 78 milijuna kuna, dok se ostatak namjerava izdati u 2006. i 2007. godini, sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata. Prema riječima gradonačelnika, dio gradskih obveznica, bit će ponuđen i građanima kao vrijednosni papir na tržištu za kupnju kao oblik štednje.

36 sjednica GV- posljednji dogovori

Zadržavanje visokog standarda u društvenim djelatnostima i socijalnoj skrbi

Vijećnici HDZ-HKDU, kritizirali su takav proračun, smatrajući ga nerealnim i prenapuhanim, uz ocjenu da služi u svrhe izborne kampanje. Po njihovoj ocjeni, bit će velik uspjeh ako prihodi od poreza budu uopće na razini 2004., a ne vide se garancije da će se povećanje prihoda s osnove komunalnog doprinosa realizirati u predviđenom iznosu. Nadalje, vijećnik Darko Franić ocijenio je da se ni obveznice neće realizirati u roku u tijeku 2005.g. zbog nesposobnosti izvršne vlasti. Franić smatra da je zaduženje Grada u periodu 2004 2007. preveliko i iznosi oko 375 mil. Kuna, stoga se projekti neće moći realizirati, pa će doći do povećanja prireza i udara na standard građana. Sličnu je ocjenu dao i vijećnik Dušan Sekulić iz PGS-a, koji je proračun također ocijenio nerealnim, naglasivši da je to proračun kontinuiteta, ali u smislu prenapuhanosti. Željko Glavan je u ime HSLS-a podržao izgradnju kapitalnih objekata, ali ga je mučilo pitanje izdavanja obveznica i realnost njihove realizacije u roku. Glavan je dotaknuo i pitanje sustava socijalne skrbi kojeg bi po njemu trebalo reformirati.

Gradonačelnik Obersnel u odgovoru na primjedbe izjavio je da razumije oprez članova koalicije što se tiče realizacije proračuna, ali ga čudi da su članovi HDZ-a sumnjičavi da će se Hrvatska pokrenuti i da će se povećati prihodi. Trebali biste više vjerovati svojem predsjedniku, premijeru Sanaderu da će pokrenuti Hrvatsku te da će iduće godine rasti prihodi, jer ovako ispada da mu ja više vjerujem nego vi, zaključio je gradonačelnik „pobravši“ pljesak svih vijećnika.
Obersnel je pojasnio da prihodi komunalne naknade nisu nerealni jer su rješenja za naplatu komunalne naknade za Policentro, Zagrad i Merkur već gotova, a što se tiče obveznica siguran je da će u siječnju na Poglavarstvu biti predložena odluka o izdavanju obveznica. U izradi je prospekt izdanja obveznica, nakon kojega slijede pozivi prema bankama koje bi mogle biti agenti za izdavanje gradskih obveznica. Već sada postoji veliki interes banaka iz Hrvatske i inozemstva i siguran sam da će naše obveznice biti prodane isti dan kad budu izdane, zaključio je Obersnel. Obveznice bi trebale biti izdane prije ljeta, a nema problema što se tiče njihova trošenja, ukoliko su projekti spremni za realizaciju. Ako se uprihođena sredstva ne iskoriste trenutno, moći će se oročiti do momenta realizacije, naglasio je gradonačelnik.

36 sjednica GV - zajednička slika

36 sjednica GV – zajednička slika

Javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi

Bez veće rasprave usvojen je prijedlog programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2005. godinu, Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke, prošli su bez rasprave.

Gradsko vijeće usvojilo je također i prijedlog odluke o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja te objekata sadržaja tehničke kulture, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente, kao i prijedlog plana raspodjele prihoda od spomeničke rente za 2005. godinu

Nova odluka donosi smanjenje visine spomeničke rente u I. zoni sa 5 na 3 kune po m². Izmjenama i dopunama Odluke, proširuje se područje naplate spomeničke rente na urbanističku cjelinu Boulevard na Sušaku, dok se popis građevina koje imaju svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili su preventivno zaštićene proširuje nas još tri građevine (Palača Ploech, Palazzo Adria i zgrada Prve sušačke hrvatske gimnazije). Spomenička renta obračunavat će se u godišnjem iznosu, kao i do sada, ali će se plaćati mjesečno u visini jedne dvanaestine iznosa utvrđenog.

Prijedlog odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke, povučen je s dnevnog reda zbog insistiranja vijećnika Alena Boškovića da se brišu ili izmijene određeni članci odluke. Budući da se klubovi nisu mogli usuglasiti, a amandmani na Odluku nisu na vrijeme dani, Poglavarstvo će izraditi drugi prijedlog.