Na temelju odredbe članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo objavljuje

Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora
Škurinjska Draga

Na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga koji su održani dana 2. prosinca 2018. godine

  • na području Mjesnog odbora Škurinjska Draga ima ukupno 3846 birača,
  • glasovalo je 453 birača,
  • važećih glasačkih listića bilo je 450 ,
  • nevažećih glasačkih listića bilo je 3.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Škurinjska Draga:

Redni broj

 

KANDIDACIJSKA LISTA

 

broj glasova

broj

mjesta

1.

AKCIJA MLADIH – AM

VLADIMIR MUDROVČIĆ– nositelj liste 

10 0
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NIKOLA BARIĆ– nositelj liste
63 1
3.

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

ŽELJKO VUKADINOVIĆ– nositelj liste 

49 0
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDSZLATA RUKAVINA– nositeljica liste
109 2
5.

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

PERICA TOMLJANOVIĆ– nositelj liste 

17 0
6.

LISTA ZA RIJEKU – RI

BOJAN MATEŠA– nositelj liste 

8 0
7. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
JOSIP KUKULJAN– nositelj liste 
48 0
8.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

DANIJEL TOPALOVIĆ– nositelj liste 

146 2

U Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga, izabrani su:

s kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NIKOLA BARIĆ- nositelj liste

  1. NIKOLA BARIĆ

s kandidacijske liste:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ZLATA RUKAVINA- nositeljica liste

  1. ZLATA RUKAVINA
  2. SANDRO BLASICH

s kandidacijske liste:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
DANIJEL TOPALOVIĆ- nositelj liste

  1. DANIJEL TOPALOVIĆ
  2. GORAN SIŠAK

Predsjednik
Marijan Vundać, v.r.