Temeljem javnog poziva Grad Rijeka će i ove godine dodijeliti nepovratne subvencije subjektima malog gospodarstva s ciljem poticanja razvoja i unaprjeđenja konkurentnosti riječkih poduzetnika.

Grad Rijeka danas je objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva za što je u proračunu osigurano 2 milijuna kuna, najavili su danas na konferenciji za medije gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić i savjetnik za izradu i provedbu programa u Odjelu za poduzetništvo Dario Dobrilović.

Javni poziv je objavljen na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome i u dnevnom tisku. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

„Važno je prijaviti se što prije jer će se tim redoslijedom i dodjeljivati bespovratna sredstva“, rekao je gradonačelnik Obersnel, dodajući da je Grad Rijeka od 2008. godine, odnosno početka realizacije programa, dodijelio preko 800 subvencija u vrijednosti od oko 10,5 milijuna kuna. U naredne četiri godine, istaknuo je gradonačelnik, iznos subvencija će se i udvostručiti. Naime, prema planu realizacije mjera subvencioniranja poduzetnika do 2020. godine, planirano je postupno povećanje sredstava u proračunu za ovu svrhu s ciljem da se u četiri godine osigura ukupno 11 milijuna i 300 tisuća kuna. Tako je u projekciji proračuna za iduću godinu planirano 2,5 milijuna kuna, godinu kasnije 3 milijuna kuna i konačno u 2020. godini 3,5 milijuna kuna.

Također, u proračunu za 2017. godinu za dodjelu nepovratnih subvencija osigurano je zapravo 2 milijuna i 300 tisuća kuna. „Preostalih 300 tisuća kuna koje neće biti iskorištene temeljem ovog Javnog poziva, poduzetnici će moći iskoristiti kroz poseban Javni poziv koji će biti raspisan u suradnji sa Zakladom FIPRO“, dodao je gradonačelnik Obersnel. Zaklada FIPRO osnovana je s ciljem financijske potpore izradi prototipova, odnosno tehnološki naprednijih proizvoda i usluga, a njezin rad danas uz Sveučilišta u Rijeci trajno podupiru Grad Rijeka te Primorsko-goranska županija.

Danas objavljeni Javni poziv obuhvaća devet mjera usmjerenih na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti riječkih poduzetnika te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Sustav nepovratnih subvencija (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz dodjelu potpora u visini od 50 % do 80% realiziranih troškova (ovisno o pojedinoj mjeri). Maksimalni iznos subvencije ovisi o pojedinoj mjeri i kreće se u rasponu od 15 pa do 100 tisuća kuna.

Prijava online – prijava bez papira

Grad Rijeka u odnosu na ranije godine uveo je i važnu novinu – prijavitelji prijavu podnose u online obliku, i to putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu e-usluga, a šira informacija i link za prijavu dostupni su i na naslovnici web portala Grada Rijeke.

Potrebno je da prijavitelji na Javni poziv izrade svoj korisnički račun, odnosno registriraju se te ispune elektronički obrazac prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa svog računala. Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke za praćenje tijeka obrade; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Ovaj način olakšava prijaviteljima podnošenje prijava, jer se dokumentacija ne treba kopirati niti gubiti vrijeme za nošenje prijave u pisarnici Grada ili na poštu. Osim toga poduzetnik može putem dobivenog koda pratiti obradu svog predmeta i u svakom trenutku imati informaciju u kojoj je fazi što pridonosi povećaju transparentnosti cijelog postupka.

Isto tako, u namjeri da se pojednostavi prijava, od ove se godine ne dostavljaju rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa. Pored toga, prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 500,00 kuna bez PDV-a.

Kako bi se poduzetnicima dala mogućnost da se upoznaju s procedurom prijave i vrijeme za izradu korisničkog računa za prijavu na Informacijski servis grada Rijeke, prijave na Javni poziv zaprimat će se od 25. travnja 2017. godine, u 8 sati. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214, 209-592 i 209-590.

Poduzetnici se mogu prijaviti za devet mjera, odnosno za subvencioniranje: certificiranja proizvoda i procesa, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Pojedini prijavitelj prijavu može dati samo na jednu od devet ponuđenih mjera Javnog poziva i to kako bi veći broj poduzetnika, potencijalnih korisnika, mogao koristiti ove subvencije.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke, te udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu/e sa sjedištem na području grada Rijeke.

U kontekstu stanja na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja poduzetnicima je posebno je zanimljiva mjera subvencioniranje poduzetnika početnika, rekao je pročelnik Vitezić, ističući kako subvencija inicijalnih ulaganja za ovu kategoriju znači lakši iskorak na tržište što neposredno predstavlja oblik samozapošljavanja i novog zapošljavanja. U razdoblju od 2012. do 2016. godine od kad je mjera Subvencioniranje poduzetnika početnika formirana, Grad Rijeka je dodijelio 101 subvenciju u ukupnom iznosu od 1.667.141,21 kuna.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem e-mail-a, upisanog u obrazac prijave.

Inkubatori i centri kompetencija

„Osim bespovratnih subvencija i mogućnosti korištenja povoljnih uvjeta poslovnih prostora Grada Rijeke, poduzetnicima pomažemo i niz drugih načina“, rekao je gradonačelnik, ističući da je Grad jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je prepoznao važnost pomoći poduzetnicima u početnoj fazi realizacije njihovih ideja pa je zbog toga prije skoro dva desetljeća oformio dva poduzetnička inkubatora kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin, a 2013. i Startup inkubator za mlade ljude s ciljem pružanja poduzetničke infrastrukture za razvoj njihovih poslovnih ideja.

Radi poticanja učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora, u Rijeci su također osnovana i dva centra kompetencija. Tako je CEKOM za pametne gradove svojim partnerima definirao 6 istraživačko-razvojnih projekata ukupne vrijednosti 152.000.000,00 kn, od čega se očekuje sufinanciranje iz EU sredstava u iznosu od 112.000.000,00 kn, dok je CEKOM za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji definirao projekte vrijedne 30.085.000,00 kn.

Grad Rijeka i RRA Porin su, osim toga, prijavili na natječaj Ministarstva gospodarstva za financiranje projekata namijenjenih razvoju i poboljšanju kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture projekt Tehnološko-edukacijskog i poduzetničkog inkubatora, popularno nazvan Proizvodni park Torpedo. Prijavljeni projekt je najveći infrastrukturni projektu u poduzetništvu u Rijeci koji će zaokružiti tehnološku cjelinu suvremenih 3D tehnologija u metalu. Vrijednost projekta je 22,7 milijuna kuna, a prema studiji izrađenoj u RRA Porin mogući iznos sufinanciranja je 97,22%, odnosno 19,3 milijuna kuna.

Zahvaljujući svim ovim mjerama te započetim velikim investicijskim ciklusima ne čudi stoga da je analiza Fine kojom raspolaže Grad Rijeka, pokazala da se riječka ekonomija oporavlja. Tako su prema podacima za 2015. (za 2016. bit će poznati u lipnju 2017.) ukupni prihodi u odnosu na 2014. godinu porasli za 12% i u 2015. godini dosegli gotovo 18,3 milijarde kuna. Zabilježen je veliki rast prihoda od prodaje u inozemstvu koji su dostigli 4 milijarde kuna, što je porast od 21% u odnosu na 2014. godinu. Uz navedeno, zabilježen je i pozitivan rast prihoda od prodaje u zemlji od 8% (inače, rast je konstantan od 2012. godine), a sve zajedno pridonijelo je povećanju bruto dobiti riječkih poduzetnika za više od 300% odnosno za 623.436.525 kuna.