Na adresi Žrtava fašizma 12, Grad Rijeka uređuje prostor u kojemu će Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza” provoditi program prihvatilišta za beskućnike. Novo prihvatilište kapaciteta je 12- 15 korisnika, izneseno je na redovitom, 91. kolegiju riječkoga gradonačelnika Vojka Obersnela na kojemu je, među ostalim, prihvaćen niz prijedloga o raznim oblicima socijalne pomoći kojima se dugi niz godina nastoji poboljšati kvaliteta života najugroženije kategorije građana.

Informacija o mjerama koje je u području stambenog zbrinjavanja poduzeo Grad Rijeka za zaštitu socijalno ugroženih građana u razdoblju od 2009. do 2012. godine
“U ovom mandatnom razdoblju različite oblike pomoći koristilo je ukupno 19.082 korisnika (od kojih 1.036 ili 5% korisnika prema zakonskoj obvezi), koji su, sudeći po broju izdanih rješenja, ostvarili ukupno 90.509 prava na različite oblike pomoći, od čega 19% prema zakonskoj obvezi”, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat izvješćujući o mjerama koje je u području stambenog zbrinjavanja poduzeo Grad Rijeka za zaštitu socijalno ugroženih građana u razdoblju od 2009. do 2012. godine. U socijalnu i zdravstvenu zaštitu građana u svakoj od protekle četiri godine uloženo je više od 50 milijuna kuna i to u razne oblike pomoći kao što su ulaganje u objekte i opremu, socijalni program, program psihosocijalne zaštite, program zaštite zdravlja, državne i međunarodne projekte i djelatnost ustanova. Perhat je naglasila kako je u socijalnoj skrbi važan kontinuitet koji je u Rijeci evidentan više od 15 godina, a koji građanima jamči sigurnost. Pored navedenih, Grad Rijeka po preporuci Centra za socijalnu skrb poduzima i dodatne mjere koje omogućuju rješavanje stambenog pitanja socijalno ugroženim građanima. Socijalno zbrinjavanje pak podrazumijeva nekoliko oblika pomoći, među kojima su iznimna dodjela gradskih stanova u najam, nužni smještaj Grada Rijeke, smještaj u Domu Crvenog križa i Prihvatilištu za beskućnike Ruže Sv. Franje, a tu je i Protokol smještaja beskućnika za slučaj iznimnih hladnoća i prihvatilištu za beskućnike. Do 2009. godine, stanove je iznimno u najam dobilo 26 Riječana i članova njihovih obitelji, a od tada do danas 11.

Pritisak na rješavanje stambenog pitanja znatno je manji od 2008. godine dodjelom 124 socijalna stana. Kategoriju nužnog smještaja trenutačno koristi 440 osoba, među kojima su 90 obitelji te 93 samca. Polovica korisnika nužnog smještaja ujedno su i korisnici svih oblika socijalne pomoći Grada Rijeke. Hitni smještaj u Domu Crvenog križa iznimno često se koristi i to na kraće razdoblje, jer se njime problem smještaja brzo rješava. Grad Rijeka opremio je prostor u kojem će biti smješteni beskućnici za izrazito hladnih dana i to posredstvom Centra za socijalni rad, MUP-a i Prihvatilišta za beskućnike Ruže sv. Franje. Prostor se nalazi na Drenovi, u Ulici Ivana Žorža 47 i kapaciteta je 8 kreveta. Prihvatilište Ruže sv. Franje koje radi već pet godina kapaciteta je 13 kreveta (uz još jedan pomoćni). Perhat je kazala kako je uočeno ta smještaj u tom prihvatilištu vrlo često, a posebice tijekom ljetnih mjeseci koriste građani iz drugih hrvatskih gradova, očito na prolasku kroz Rijeku.
“Grafikoni najbolje pokazuju kretanja broja korisnika socijalne pomoći u protekle četiri godine, ostvarenje prava i iznos na mjesečnoj razini. Nekih je promjena bilo u 2012. godini, jer smo temeljem novog Zakona o socijalnoj skrbi morali uskladiti našu Odluku. Zbog toga je smanjen broj korisnika socijalne pomoći, ali ne značajno. Puno je važnije to što je u proteklom razdoblju rastao iznos socijalne pomoći po korisniku. Prošle godine, promjenom naše Odluke o socijalnoj skrbi i oštrijim kriterijima, točno smo utvrdili komu je pomoć najpotrebnija. Ako bi primjenjivali samo zakonske propise, razne oblike pomoći u Rijeci ne bi koristilo 95% naših sugrađana”, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, podržavajući inicijativu ministrice Milanke Opačić o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, posebice zbog toga što je pomoć države najugroženijim skupinama građana uistinu mala. Stoga i Obersnel smatra da se kriteriji dodjele socijalne pomoći moraju promijeniti i kroz zakonsku regulativu.

Sufinanciranje nabave opreme i sufinanciranja rada Prihvatilišta za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza
“Prateći problematiku beskućnika, procijenili smo kako su postojeći kapaciteti nedostatni i da je nužno osigurati uvjete za rad još jednog prihvatilišta. U Hrvatskoj ih ima ukupno šest, osnovanih od strane vjerskih i civilnih udruga. Neka funkcioniraju volonterski, neka prikupljanjem dobrovoljnih priloga ili pak sufinanciranjem lokalnih i regionalnih zajednica”, kazala je Perhat. Ujedno je predložila da se u ovoj godini krene u stvaranje uvjeta za rad još jednog prihvatilišta za beskućnike i to na adresi Žrtava fašizma 12. Riječ je o prostoru od 218 četvornih metara, u kojem će Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”, nastala iz Udruge Terra, provoditi program prihvatilišta za beskućnike. Kapacitet prihvatilišta je 12- 15 korisnika. Cilj udruge “Oaza” je putem prihvatilišta pružati potporu beskućnicima i socijalno ugroženim osobama, smanjenje socijalne isključenosti pogođenih skupina i njihova integracija u društvo te senzibiliziranje javnosti za problematiku siromaštva i socijalne isključenosti. Osnovne aktivnosti u prihvatilištu bit će pružanje usluge smještaja i prehrane korisnika, pomoć pri izradi osobne dokumentacije, pomoć u ostvarivanju socijalnih i drugih prava, pomoć u pronalaženju posla, mogućnost dodatnog obrazovanja, kontaktiranje obitelji, organizacija radno-okupacijskih aktivnosti, te organizacija slobodnog vremena. Za uređenje prostora do sada je utrošeno 70.000 kuna, a procjenjuje se da je za dovršetak uređenja potrebno još 100.000 kuna, dok će za opremu i djelatnost biti potrebno osigurati 300.000 kuna. Prihvatilište će, osim spavaonica, imati prostor za dnevni boravak korisnika, ured za prihvat beskućnika, medijsku sobu (računalo, mala knjižnica), čajnu kuhinju, blagovaonicu, sanitarne čvorove s tuševima, te praonicu i sušionu rublja.
“Sa zadovoljstvom prihvaćam ovaj prijedlog početka rada novog prihvatilišta za beskućnike u gradskom prostoru i što će ga voditi Udruga Oaza, nastala iz Udruge Terra s kojom dugi niz godina uspješno surađujemo i koja je različitim aktivnostima pronašla brojne izvore financiranja; od lokalne i državne razine, pa do osiguranja novca iz fondova Europske unije. Ne znam zašto se u medijima učestalo pojavljuje priča o nebrizi Grada Rijeke za beskućnike. U istoj osobi koja kritizira Grad imamo osobu koja radi u Prihvatilištu, što je zapravo sukob interesa. Postoji niz institucija i udruga koje brinu o beskućnicima. Ako to netko radi na humanitarnoj bazi, onda to može raditi kako hoće, a kada to radi lokalna uprava, onda sve mora biti po postojećim zakonskim propisima”, poručio je gradonačelnik Obersnel. Tomu je dodao da je Grad spreman pomoći svim udrugama koje brinu o beskućnicima, ali i da u tome nitko ne može imati ekskluzivitet, pa ni Prihvatilište za beskućnike Ruže sv. Franje.

Novčana potpora za opremu novorođenog djeteta
Jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenčeta u visini od 1.000 kuna Grad Rijeka isplatit će roditelju, hrvatskom državljaninu, koji ima prebivalište na području grada Rijeke i to za svako dijete rođeno od 1. siječnja 2013. godine. Kako bi ostvario ovo pravo, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, roditelj je dužan u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta Odjelu dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete; osobnu iskaznicu za roditelja te presliku tekućeg računa ili štedne knjižice. Navedeno je u skladu sa smjernicama Grada Rijeka za razdoblje 2009.-2013. godine u okviru mjera populacijske politike. Perhat je kazala kako je populacijski rast u Gradu Rijeci ušao u fazu stagnacije još početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kriza u privrednom sektoru odrazila se smanjenjem prirodnog prirasta stanovništva, koji od osamdesetih pa sve do danas bilježi postupni, ali kontinuirani pad. U Gradu Rijeci od 1991. godine broj umrlih nadmašio je broj rođenih, te od tada pa sve do danas grad Rijeka bilježi negativan prirodni prirast. Recentne demografske analize stanovništva pokazuju da je stanovništvo grada Rijeke prilično staro, što u budućoj perspektivi grada pretpostavlja i mnoge negativne gospodarske i socijalne trendove. Ovakva nepovoljna demografska situacija nije karakteristična samo za grad Rijeku. Krajem 2006. godine Hrvatski sabor donio je Nacionalnu populacijsku politiku čiji je temeljni cilj pomlađivanje i brojčani porast stanovništva u Hrvatskoj. Mjere sadržane u nacionalnoj populacijskoj politici dio su ukupnih nastojanja hrvatskog društva za usmjerenje kretanja stanovništva u željenom pravcu, imajući na umu da sve ono što činimo danas daje učinak kroz dvadeset do trideset godina. Ova spoznaja, kao i dosadašnje pojedinačne aktivnosti u otklanjanju negativnih migracijskih i natalitetnih kretanja, predstavljaju poticaj za osnaživanje ukupnih nastojanja u zaustavljanju uočenih i vrlo zabrinjavajućih demografskih procesa.

Pomoć za podmirenje podstanarine
Na kolegiju, među ostalim, prihvaćen je i prijedlog zaključka o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje podstanarine, troškova električne energije, poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta, umanjenje mjesečne cijene vrtića korisnicima dječjeg doplatka, osobne potrebe korisnika smještenog u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i umirovljenike. Za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine u 2013.godini višečlana obitelj mjesečno će dobiti pomoć od 750, a najmoprimac samac 500 kuna mjesečno, izvijestila je pročelnica Perhat. Odlukom o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu 12. lipnja 2012. godine, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem Odluke utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine. Po toj Odluci pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu, najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe te najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe. Korisnik stana koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe može ostvariti pravo na podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet- pomoć za uzdržavanje. Najmoprimac nema pravo na pomoć za troškove najamnine ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi), stan ili dio stana daje u podnajam, ukoliko on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice) te ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji. Pomoć se, u pravilu, isplaćuje do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec, a visinu novčane pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine koja se utvrđuje za svaku godinu, određuje Gradonačelnik. Perhat je naglasila kako je riječ o jednoj od objektivno najugroženijih kategorija stanovnika grada Rijeke. Podstanari su osobe koje osim navedenih pomoći ne mogu ostvariti niti jedan drugi oblik subvencije troškova stanovanja (komunalne usluge, električna energija). Dok se klasičnim najmoprimcima u stanovima u vlasništvu Grada ili drugih pravnih osoba (koji plaćaju najamninu često u simboličnim iznosima) priznaje i nekoliko prava koje se odnose na podmirenje troškova stanovanja, podstanari osim što plaćaju velike svote za najam, moraju najmodavcu podmiriti i ostale troškove stanovanja. U toj kategoriji posebno su ugrožene obitelji odnosno višečlana kućanstva koje imaju i realno veće troškove stanovanja od samaca (npr. veća potrošnja el. energije, plina ..).

Pomoć za podmirenje troškova električne energije na razini prošlogodišnje
Visina iznosa pomoći za podmirenje električne u 2013.godini za samca iznosi 100 kuna, dvočlanu obitelj 110 kuna, tročlanu 130 kuna, četveročlanu 200 kuna, a za obitelj koja ima više od četiri člana 200 kuna. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka, a ostvariti je može korisnik stana koji plaća zaštićenu najamninu, najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe i osoba koja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga. Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se tako da se korisnik za iznos pomoći oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu opskrbom električne energije. S obzirom na troškove života i povećanje cijene struje, prihvaćen je prijedlog da visina novčane pomoći za podmirenje troškova električne energije ostane na razini iz 2012. godine.
Poklon- bon za nabavu opreme novorođenčeta
Za nabavu opreme novorođenčeta u 2013. godini odobren je poklon bon od 1.000 kuna. Pročelnica Perhat, prema pokazateljima iz 2012. godine, procjenjuje da će korisnika ovog oblika pomoći u 2013. godini biti oko 200, za što je u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu osigurano 200.000 kuna. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka, može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta: socijalni uvjet- pravo na pomoć za uzdržavanje, uvjet prihoda i poseban uvjet– dijete HRVI iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu). Pravo na pomoć za nabavu opreme može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta. Pomoć se ostvaruje tako da se korisniku dodijeli poklon-bon u iznosu čiju visinu, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik. Ovakav način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi u praksi je pokazao dobre rezultate i ostvarivao se bez poteškoća, kako u odnosu na trgovinu koja izdaje opremu, tako i u odnosu na roditelje, korisnike poklon-bonova.

Novčana pomoć za umanjenje mjesečne cijene vrtića korisnicima dječjeg doplatka
Za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, mjesečna cijena boravka u jaslicama i vrtićima umanjit će se za 30% pune mjesečne cijene u 2013. godini. Ovo pravo može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta: socijalni uvjet – pravo na pomoć za uzdržavanje te dijete koje ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu; uvjet prihoda; poseban uvjet i uvjet korištenja doplatka za djecu. Troškove boravka Grad snosi u 100% iznosu za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet, a za korisnike koji
ostvaruju pravo na doplatak za djecu u skladu s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, u visini iznosa mjesečne cijene utvrđuje Gradonačelnik. Pod punom mjesečnom cijenom boravka djece u jaslicama i vrtićima podrazumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rijeka.

Novčana pomoć za osobne potrebe korisnika smještenog u Psihijatrijsku bolnicu Lopača
Novčana pomoć u iznosu od 500 kuna, temeljem rješenja Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u 2013. godini, namijenjena je i osobnim potrebama korisnika smještenih u Psihijatrijsku bolnicu Lopača. Podsjetimo da se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača, na teret Grada Rijeke, može smjestiti socijalno ugrožena osoba- kronični psihijatrijski bolesnik i psihijatrijsko- gerijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Korisnik samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.
Novčana pomoć za umirovljenike
Umirovljenici I. skupine, čija mirovina mjesečno iznosi 1.000 kuna ili manje, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200 kuna, a umirovljenici II. skupine, čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2013. godini iznose 3.155.000 kuna. Visina novčane pomoći za umirovljenike isplaćivat će se temeljem posljednje isplaćene mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva. Novčanu pomoć za umirovljenike, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka, može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području Grada, pod uvjetom da mu mirovina ne prelazi iznos od 1.400 kuna mjesečno. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec. Novčana pomoć umirovljenicima ostvarivat će se tako što će se umirovljeniku mjesečni iznos pomoći doznačiti poštom ili bankom, do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
Subvencioniranjr troškova za socijalno ugrožene osobe (troškovi električne energije i troškovi centralnog grijanja)
Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat izvijestila je kako će Grad Rijeka u 2013. godini sufinancirati troškove električne energije građanima grada Rijeke koji to pravo ostvare temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i to u ukupnom iznosu od 200.000 kuna. Grad će korisnike osloboditi plaćanja dijela računa HEP- operatoru distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka u visini novčanog iznosa utvrđenog zaključkom Gradonačelnika. Grad Rijeka i HEP -operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede financiranja troškova električne energije za socijalno ugrožene osobe. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije kao dijela troškova stanovanja, odnosno jedno od prava iz socijalne skrbi koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima Rijeke. Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se tako da se korisnik za iznos pomoći oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije. Budući da se ugovor između Grada i HEP-operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka kojim se regulira subvencioniranje troškova električne energije sklapa za kalendarsku godinu, potrebno je za 2013. godinu sklopiti novi ugovor. Grad Rijeka u 2013. godini financirat će troškove centralnog grijanja građanima grada Rijeke koji to pravo ostvare temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u ukupnom iznosu od 700.000 kuna. Grad Rijeka će u okviru financiranja troškova centralnog grijanja korisnicima ove pomoći podmirivati 50% iznosa mjesečnih troškova centralnog grijanja u razdoblju isporučivanja toplinske energije za zagrijavanje prostora, sukladno odluci kojom se uređuje opskrba toplinskom energijom. Grad Rijeka i Energo d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede financiranja troškova centralnog grijanja za socijalno ugrožene osobe. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja koje osim troškova usluga vode i odvodnje otpadnih voda, odvoza kućnog smeća obuhvaća i troškove centralnog grijanja, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka socijalno ugroženim građanima Rijeke. Tom je Odlukom određeno i da pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, pa tako i centralnog grijanja može ostvariti korisnik, ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke-socijalni uvjet (korisnici prava na pomoć za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb Rijeka) ili uvjet prihoda (građani čiji prihodi iznose do 2.000 kuna za samca; do 2.900 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3.900 za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano kućanstvo ; +700,00 kuna za svakog sljedećeg člana) te ako se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Podmirivanje troškova godišnje karte za javni gradski prijevoz u 2013. godini za osobe starije od 65 godina
Iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu za građane starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000 kuna, podmirit će se iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 30 kuna. Temeljem cjenika KD Autotrolej uvedene su četiri vrste godišnjih karata za osobe starije od 65 godina, čije su cijene određene s obzirom na visinu mjesečnih prihoda korisnika. Za osobe s mjesečnim prihodima od 0 do 2.000 kuna cijena karte iznosi 30 kuna, za one s prihodima od 2.000,01 do 3.000 kuna cijena karte iznosi 78 kuna, za osobe s prihodima od 3.000,01 do 4.000 kuna cijena karte iznosi 144 kune, dok za osobe starije od 65 godina koje imaju prihode više od 4.000,01 kuna cijena godišnje karte iznosi 198 kuna. Prošle godine Grad Rijeka je za osobe starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna, iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna podmirio iz Proračuna Grada Rijeke, za što je utrošeno ukupno 140.000 kuna, a cilj je zaštititi životni standard osoba starijih od 65 godina s nedostatnim prihodima. Broj umirovljenika kojima je Grad subvencionirao javni gradski prijevoz je oko 5.500. Radi se o građanima koji ispunjavaju uvjet darivanja krvi, odnosno muškarcima s 40 ili više darivanja, te ženama s 25 ili više darivanja; posebni uvjet, odnosno Hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu); udovicama ili roditeljima umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te ratnim i civilnim invalidima rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; uvjet tjelesnog oštećenja, odnosno slijepim osobama, gluhim osobama, osobama oboljelima od cerebralne i dječje paralize, osobama oboljelima od multiple skleroze, dijaliziranim i transplantiranim bubrežnim bolesnicima i osobama s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više.
Financiranje projekata udruga građana prijavljenih na godišnji Natječaj Ureda Grada u 2013. godini
Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o financiranju projekata udruga građana prijavljenih na godišnji Natječaj Ureda Grada u 2013. godini, o čemu je izvijestila Maja Homolka iz Ureda Grada. Stoga će se s korisnicima uskoro zaključiti ugovori o sufinanciranju. Prihvaćeni projekti udruga građana koje će financirati Ured Grada ukupno su vrijedni 75.000 kuna. Udruzi Delta za projekt “Europa za mlade” odobreno je 15.000 kuna. Cilj ovog projekta je edukacija (20 radionica) učenika završnih razreda srednjih škola na području grada Rijeke o Europskoj Uniji i mogućnostima koje ona pruža za mlade ljude s naglaskom na njihovu mobilnost, obrazovanje i buduće zapošljavanje te aktivno poticanje mladih na samostalno traženje odgovora na pitanje i na dodatnu samoedukaciju. Udrugu Drugo more, projekt “Igraonica”, Ured Grada sufinancirat će sa 12.500 kuna. Cilj projekta je naučiti mlade ljude (od 16 do 25 godina) korištenju divergentnog mišljenja u različitim političkim i socijalnim situacijama tj. pružanje podrške mladih ljudima kako bi postali aktivni sudionici demokratskog procesa i to kroz organizaciju igraonica (tri igraonice – prezentacije, kvizovi) s temom razmatranja različitih političkih situacija u svijetu gdje će mladi imati priliku kao igrači davati prijedloge kako bi se svijet učinio boljim. Za projekt “Poboljšanje radne sredine – mladi volonteri u zajednici “Udruga “Za bolji svijet” dobit će 12.500 kuna riječkog proračunskog novca. Cilj ovoga projekta je upoznavanje 150 mladih s pojmom volontiranja kroz radionice te pružanje prilike istima da se izravno uključe u volonterske akcije uređenja unutarnjeg i vanjskog prostora u ustanovi gdje je to potrebno kao i poboljšanje kvalitete života korisnika od 5 do 10 ustanova gdje će mladi volontirati. Ured Grada sa 10.000 kuna sufinancirat će i Udrugu za promicanje projektne kulture “EU klub”, odnosno njihov projekt “Nauči, napiši, ostvari!”, čiji je cilj edukacija mladih o načinu pisanja projektnih prijedloga te karakteristikama europskih fondova koji će zatim, na regionalnoj razini, biti podrška prilikom korištenja sredstava fondova EU i to organizacijom radionica o pisanju projektnih prijedloga kao i ProjektFEST-a Sajma projektnih ideja. Udruga Maraton za projekt “Ajmo ti, ja i ti!” – dobit će 10.000 kuna, a riječ je o edukaciji mladih (od 5 do 25 godina) s ciljem promocije nenasilnog rješavanja sukoba i problema među mladima i to kroz glazbeno-scenski sadržaj odnosno osmišljavanjem i izvedbom predstave mjuzikla u kojoj sudjeluju i mladi i koji će se izvoditi po osnovnim i srednjim školama. Društvo za kibernetiku psihoterapije (DKP) dobit će 7.500 kuna Ureda Grada za projekt “Forum-kazalište u službi osnaživanja učenika s teškoćama”. Temeljni cilj ovog projekta je proširenje ponude kreativno-edukativnih sadržaja, te sadržaja usmjerenih psihološkom osnaživanju i povećanju sposobnosti samozastupanja za učenike s poteškoćama na području grada Rijeke i to organizacijom i provedbom forum-kazališnih radionica. Projekt “Bogatstvo različitosti kroz fotografski izričaj “Slovenskog doma KPD Bazovica dobio je 7.500 kuna. Temeljni cilj ovog projekta je organizacija i izvedba zajedničke izložbe fotografija kojom će pripadnici nacionalnih i etničkih zajednica prikazati svoje djelovanje na umjetnički način s ciljem povećanja razine vidljivosti rada nacionalnih i etničkih zajednica te senzibilizacije građana za njihovo djelovanje. Ako tijekom proračunske godine dođe do smanjenja proračunskih prihoda, odnosno ako se isti ne budu ostvarili u planiranom opsegu, Ured Grada zadržava pravo smanjenja odobrenih proračunskih sredstava udruga, a o čemu će ugovorne strane zaključiti odgovarajući Dodatak Ugovoru o sufinanciranju, bez mogućnosti prigovora Korisnika sredstava (nositelja aktivnosti).

Uskoro natječaj za izradu i postavu autobusnih čekaonica i uređenje Cvetkovog trga
Sandra Stašić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav iznijela je prijedlog teksta javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanje javnih površina na temelju ugovora, a odnosi se na izradu i postavu autobusnih čekaonica i uređenje Cvetkovog trga. Sukladno zakonskim propisima, o tome će na jednoj od idućih sjednica odlučiti vijećnici Gradskog vijeća Rijeke. Natječajem će se prikupiti ponude za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci i to za izradu, dobavu i postavu autobusnih čekaonica na stajalištima Park Pomerio (MO Brajda-Dolac) – pravac prigrad, Baračeva ulica kod kućnog broja 2 – (MO Sveti Nikola) – pravac grad i Ulica Braće Monjac (MO Zamet) – pravac prigrad. Za svaku čekaonicu potrebno je osigurati po 45.000 kuna, a trebale bi biti uređene do kraja travnja ove godine. Uređenje Cvetkovog trga u Rijeci koštat će 3 milijuna kuna, a radovi obuhvaćaju popločenje platoa kamenom, uređenje zelene površine duž prometnice i 20 parkirnih mjesta i javnu rasvjetu.