Ukoliko Europska sveučilišna sportska asocijacija (European University Sports Association-EUSA) 8. lipnja iduće godine prihvati kandidaturu Hrvatske, Rijeka i Zagreb bit će 2016. godine domaćini 3. Europskih sveučilišnih igara. Bit će to najveći sportski projekt u povijesti Hrvatske koji će u ova dva grada okupiti oko 6.000 studenata sa brojnih europskih sveučilišta.

Na redovitom kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela podržana je inicijativa o isticanju kandidature Hrvatskog akademskog sportskog saveza za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u Rijeci i Zagrebu, o čemu će raspravljati i Gradsko vijeće. 3. Europske sveučilišne igre održale bi se 2016. godine u Rijeci i Zagrebu, a studenti bi se u razdoblju od dva tjedna natjecali u 16 obveznih i 4 opcijska/potencijalna sporta. Rijeka bi ugostila oko 2.000, a Zagreb oko 4.000 sudionika, pa bi taj projekt predstavljao najveći sportski događaj u povijesti Republike Hrvatske. Organizacijom Europskih sveučilišnih igara 2016., kroz ubrzavanje procesa izgradnje i poboljšanja postojeće visokoškolske sportske infrastrukture u samoj pripremi manifestacije, osigurali bi se preduvjete dugoročnog razvoja studentskog sporta u Republici Hrvatskoj, a posebno u gradovima domaćinima, Rijeci i Zagrebu.

“Nekoliko je motiva radi kojih smo zainteresirani za kandidaturu. Prvi je činjenica da imamo višegodišnje iskustvo u organizaciji nekoliko sveučilišnih prvenstava, jer je u Rijeci održano 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci 2007., 1. Europsko sveučilišno prvenstvo u bridge-u 2009. i 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 2011., a koja su sudionici visoko ocijenili. Drugi pak motiv je poticanje izgradnje infrastrukture, jer ako kandidatura uspije, znatno će se ubrzati izgradnja smještajnih kapaciteta za studente u Kampusu, a i svih ostalih”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

84. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

Rok za podnošenje pisma namjere je 1. prosinca 2012., krajnji rok za podnošenje kandidature je 1. ožujka 2013., dok će se domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine odabrati na sjednici Izvršnog odbora EUSA-e, koja će se održati dana 8. lipnja 2013. godine. Europska sveučilišna sportska asocijacija (EUSA) osnovana 1999. godine u Beču kao krovna organizacija za razvoj europskog, sveučilišnog sporta, te trenutno broji 45 članica odnosno nacionalnih sveučilišnih sportskih saveza. Europska sveučilišna prvenstva održavaju se pod patronatom EUSA-e od 2000. godine, okupljajući više od 7.000 studenata sa približno 250 europskih sveučilišta koji se svake godine natječu u 16 sportova. Europske sveučilišne igre zamišljene su pak kao svojevrsna “europska univerzijada” koja bi svake dvije godine okupila studentice i studente u svim sportovima na jedinstvenom, međunarodnom, multikulturalnom, akademskom i multisportskom događaju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od samih početaka pruža čvrstu podršku organizaciji 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine, budući je prepoznalo organizaciju Europskih sveučilišnih igara kao projekt od iznimne važnosti za razvoj sveučilišnog sporta i zdravog života uopće u Republici Hrvatskoj.

Stipendije Grada Rijeke
Prihvaćena je i Informacija Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo i Povjerenstva za stipendiranje o uspjehu korisnika stipendija u školskoj/akademskoj 2011./2012. godini tijekom koje je 107 dosadašnjih korisnika stipendije ispunilo uvjete za nastavak stipendiranja. Do kraja ovoga tjedna raspisat će se javni natječaj za dodjelu 40 novih stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2012./2013. godini. Pojedinačna stipendija za korisnike stipendije koji se školuju u Rijeci iznosi 850,00 kuna mjesečno, dok za korisnike stipendije koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kuna.

Marina Peranić iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo naglasila je kako se društvo u kriznim vremenima uvijek okreće izvrsnima, podsjetivši da Rijeka taj kontinuitet ima punih 19 godina, unutar kojih je stipendirano ukupno 2.603 učenika i studenta. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih strateških prioriteta – ulaganje u znanje mladih. U akademskoj 2012./2013. dodijelit će se 12 stipendija darovitim učenicima 3.i 4. razreda srednjih škola i 28 stipendija studentima. Protekle školske/akademske godine stipendiju Grada Rijeke koristilo je 20 učenika 3. i 4. razreda srednjih škola i 145 studenta, od kojih se 101 školovalo izvan, a 64 u Rijeci. Većina stipendista su izvrsni učenici i studenti te godišnjim dokazima o pravu na nastavak stipendiranja ostvaruju pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa. Od 145 prošlogodišnja stipendista – studenta, 32 je diplomiralo i steklo visoku stručnu spremu. Novim natječajem 30% sredstava namijenjeno je za učeničke, a 70% za studentske stipendije, pa je predloženo da se dodijeli 12 stipendija učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i 28 studentima.
“Ovo je program na koji smo izuzetno ponosni, jer se provodi od osnutka Rijeke kao jedinice lokalne samouprave, kada smo u tome možda bili i prvi. Posebnost programa je dodjela stipendija prema kriteriju izvrsnosti, što znači da u ovome nema socijalne komponente, već prvenstveno i jedino izvrsnost u prethodnom obrazovnom razdoblju. Nagrađujemo izvrsnost naših stipendista, u i izvan Rijeke, na europskim sveučilištima, pa i Americi, jer je to naša obveza. Nakon novog natječaja broj stipendija ostat će nepromijenjen, odnosno na godišnjoj razini od 150 stipendija”, kazao je gradonačelnik Obersnel podsjetivši da Grad Rijeke stipendira i deset vukovarskih učenika i studenata, kao i deficitarna zanimanja.

84. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.Sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2012./2013. godini,
Usvojen je Prijedlog zaključka o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2012./2013. godini, za što je iz gradskog proračuna osigurano ukupno 350.280,00 kuna. Sredstva su namijenjena Projektu informatika od 1. do 4. razreda osnovne škole u 19 riječkih škola; školsku prehranu za devet učenika s teškoćama Centra za odgoj i obrazovanje te za nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi za 47 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.
“Unatoč teškoćama kada je u pitanju prihodovna strana proračuna, ne želimo odustati od ovih programa, prije svega zbog njihove kvalitete, a i zbog činjenice da su saživjeli s našim školama. Nismo odustali ni od financiranja programa Rijeka pliva, nego je financiranje ove godine preuzelo nadležno Ministarstvo, jer je taj program dobio i nagradu Društva sportske rekreacije kao najbolji projekt u poticanju sportskih aktivnosti. Ukoliko Ministarstvo iduće godine ne bude moglo financirati taj program, Grad Rijeka će nastaviti”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka. Škole Statute trebaju uskladiti u roku 90 dana od dana stupanja Izmjena i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koje su stupile na snagu 4. kolovoza 2012. godine. Neke od odredaba koje se usklađuju sa ovim Izmjenama i dopunama Zakona odnose se na djelokrug rada ravnatelja, postupak odabira kandidata za ravnatelja, djelokrug rada vijeća roditelja i učiteljskog vijeća, itd.

Među ostalim na kolegiju prihvaćen je i Prijedlog zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana iz područja zašite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2013. godini, o čemu je izvijestio pročelnik Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. Odjel će natječaj raspisati krajem listopada ove godine, a sredstva od 150.000 kuna namijenjena su za tri područja: zaštite okoliša, zaštite prirode, ekologije i održivog razvitka.
84. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.Prihvaćen je i Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka. Naime, prihvaćen je prijedlog člana Društva – Sveučilišta u Rijeci, da se poslovni udjel Grada Rijeke u Tehnološko-inovacijskom centru d.o.o. Rijeka, nominalne vrijednosti od 100.000,00 kuna, prenese bez naknade Sveučilištu u Rijeci. Tehnološko-inovacijski centar d.o.o za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva osnovan je na inicijativu Sveučilišta u Rijeci po uzoru na tehnološke centre u Europi, s ciljem da omogući prijenos znanosti sa Sveučilišta na mala i srednja poduzeća

Društvo posluje s gubitkom dvije godine i ima problema s likvidnošću. Skupština Društva je na 16. sjednici 3. travnja 2012. jednoglasno donijela odluku da se gubitak poslovanja Društva za 2011. godinu koji iznosi 174.690,38 kuna, dijelom pokrije iz prethodne zadržane dobiti koja iznosi 43.166,94 kuna. Skupština Društva je na istoj sjednici jednoglasno donijela zaključak kojim predlaže osnivačima da se iznos od 131.523,44 kune preostalog gubitka pokrije smanjenjem temeljnog kapitala proporcionalno udjelima osnivača u temeljnom kapitalu. U međuvremenu se Gradu Rijeci obratio član Društva i njegov većinski vlasnik, Sveučilište u Rijeci sa molbom da Grad prepusti svoj poslovni udio u Društvu Sveučilištu u Rijeci bez naknade.
Prihvaćajući ovu inicijativu gradonačelnik Obersnel kazao je da Odjel za poduzetništvo treba otvoriti razgovore sa Sveučilištem o tome da Grad Rijeka nakon ovoga uđe u vlasničku strukturu Znanstveno-tehnologijskog parka StepRi.