Izborno povjerenstvo  donijelo je Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Na temelju odredbe članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, 7. studenoga 2018. godine, donijelo je Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

I.  Prošireni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke koji će se održati 2. prosinca 2018. godine, čine:

1. predstavnici većinske političke stranke odnosno koalicije:

  1. Walter Volk, za člana (SDP)
  2. Ljiljana Cvjetović, za članicu (HSU)
  3. Hana Beltrame, za članicu (PGS)

2. predstavnici oporbenih stranaka odnosno koalicije:

  1. Ivo Pekić, za člana (HDZ)
  2. Patricia Marijan Kapš, za članicu (MOST)
  3. Mirjana Jukić, za članicu (AM – ŽIVI ZID).

II. Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke imaju jednaka prava i dužnosti kao i članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva.
Predsjednik
Marijan Vundać, v.r.