Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je 29. studenog 2019., Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Rijeke.

Na području Grada Rijeke određuju se biračka mjesta:

 1. biračko mjesto broj 1. COSTABELLA, prostorije Mjesnog odbora, Istarska 50, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Creska (brojevi od 1 do 23), Ede Jardasa (neparni brojevi od 1 do 35), Kastavska, Istarska, Izviđačka, Marina Jakominića, Pionirska (brojevi 9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, neparni brojevi od 13 do 31 i brojevi 58, 58/A, 60, 62, 64, 66 i 68), Podkoludricu, Portić, Prolaz Marčeljeve Drage i Silva Milenića Lovre.
 1. biračko mjesto broj 2. COSTABELLA, Dom za starije i nemoćne osobe Primorsko-goranske županije ”Kantrida”, Đuro Catti 6, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ede Jardasa (parni brojevi od 4 do 8 i parni brojevi od 16 do 46), Đure Cattia, Ivana Milčetića, Ljubljanska cesta, Mate Balote, Minakov put, Opatijska, Pavlovac (brojevi 2 i 4), Preluk, Tenčićevo, Turan, Turanski put i Žlebi.
 1. biračko mjesto broj 3. KANTRIDA, Dom ”Mirko Čurbeg”, Lovranska 10, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bujska (brojevi od 1 do 24), Brsečka, Labinska (brojevi od 1, 1/A do 12), Lošinjska, Lovranska, Pulska i Vere Bratonje (brojevi od 1 do 4, neparni brojevi od 7 do 15, brojevi 14/B, 14/C i parni brojevi od 16 do 26).
 1. biračko mjesto broj 4. KANTRIDA, OŠ “Kantrida”, Izviđačka 9, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bujska (brojevi 25, 26, 28, 30, 32, 34 i 36), Labinska (brojevi od 13 do 33 i neparni brojevi od 35 do 49), Liburnijska (brojevi 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16/A, 16/B, 18, 20, 22 i 24), Pionirska (brojevi od 1 do 8, brojevi 8/A, 8/B, 9 i 33, te parni brojevi od 10 do 56) i Vere Bratonje (neparni brojevi od 21 do 27 te brojevi  28, 29, 30 i 31).
 1. biračko mjesto broj 5. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ante Pilepića, Bože Vidasa (brojevi 5, 7, 9 i brojevi od 11 do 47),  Braće Cetine, Diračje (brojevi 80, 83, 83/A, 83/B, 83/C, 87, 88, od 88/1 do 88/10, 88/ A, 88/B, 88/C, 91, 95, 95/A, 103, 103/A, 104, 106, 106/A, 106/C, 106/D, 107, 107/1, 107/A, 108, 110, 117, 117/A i 147/A), Dolčić, Ivana Ćikovića Belog (brojevi 3, 5, 7, 9 i brojevi od 10 do 20, parni brojevi od 22 do 28, te parni brojevi od 34 do 42), Marije Grbac (brojevi 1, 3 i 5), Obitelji Sušanj, Petra Jurčića (neparni brojevi od 11 do 31), Plitvička (brojevi 7, 9, 11, 15, 16, 18 i parni brojevi od 22 do 28),  Primorska (broj 1) i Slavka Tomašića,
 1. biračko mjesto broj 6. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Avelina Turka, Braće Bačića, Dražička (broj 1/B), Ivana Lenca, Ivana Zavidića, Milutina Bataje i Mirka Jengića.
 1. biračko mjesto broj 7. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bartolovo, Bilogorska, Bogomira Ćikovića Marčeva, Brigača, Čavalsko (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, 5, 7, 9, 11, 11/A, 15 i 17), Frane Pilepića Pavina, Ivana Pilepića Franovičina, Josipa Lenca Spodolčeva, Josipa Mohorića (brojevi od 1 do 42 i parni brojevi od 44 do 56), Kalići, Kapelska, Mosorska, Milice Jadranić, Nehajska, Njivina, Obručka, Pilepići, Primorska (brojevi 1/A, 1/B, 1/C, 2,  6, 8, 8/A i 10/A), Pužići, Selinari, Stari put, Škarpa i Škrobotovac.
 1. biračko mjesto broj 8. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bitorajska, Bože Starca Jurićeva, Ćićarijska (neparni brojevi od 1 do 27), Dražička (brojevi 1 i 3), Drnjevići, Grabovac, Ivana Grbca Strinina, Kudej, Plješevička, Ravnik, Slavinj, Snežnička, Soldanac, Starci, Šumci, Tići (brojevi od 1, 1/B do 22 i brojevi 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 i 42), Trampi, Vladivoja i Milivoja Lenca (neparni brojevi od 29 do 45, brojevi od 46 do 73, 73/A, neparni brojevi od 75 do 91) i Vrhovo (parni brojevi: 2, 4, 8,10,12,14 i 16) i Zametskog korena (neparni brojevi od 1 do 13, brojevi od 14 do 17 i parni brojevi od 18 do 40, te brojevi  42/A, 42/B, 42/C 42/D i 42/E).
 1. biračko mjesto broj 9. ZAMET, Športsko društvo ”Zamet”, Obitelji Sušanj 2,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ante Mandića (brojevi od 1 do 49), Berte Jardas, Braće Fućak(a), Braće Mohorić(a), Braće Monjac(a), Ćirila Kosovela, Lovorkin prolaz, Marijana Stepčića, Marijana Vičića, Mate Sušnja, Milana Udovića, Zametska (neparni brojevi od 55 do 69,  broj 74/A i parni brojevi od 76 do 104),Trg Riječkih olimpijaca i Trstenička.
 1. biračko mjesto broj 10. ZAMET, Športsko društvo ”Zamet”, Obitelji Sušanj 2,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antona Draženovića, Baredice, Becićeva (brojevi 1, 3, 5, 7 i 8), Bože Vidasa (brojevi 2, 3, 4, 6, 6/A, 8 i 10), Čavalsko (parni brojevi od 2 do 20), Ivana Ćikovića Belog (brojevi 1, 1/A, 2, 4, 6, 8, 8/A i 8/B), Ludvetov breg, Petra Jurčića (brojevi od 1 do 9, parni brojevi od 10 do 24 i broj 24/A),  Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44) i Zametskog korena (parni brojevi od 2 do 12).
 1. glasačko mjesto broj 11. SRDOČI, prostorije mjesnog odbora Miroslava Krleže br. 4, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Andrije Mohorovičića, Baćići, Bartola Kašića, Dinka Šimunovića (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16 i 17, brojevi od 19 do 29, neparni brojevi od 31 do 45, te brojevi 49, 51, 55, 57 i 59), Dražice (Zamet), Furinac, Ive Vojnovića, Josipa Voltića, Jurja Dobrile, Martinkovac i Murini.
 1. biračko mjesto broj 12. SRDOČI, Osnovna škola „Srdoči“, Ante Modrušana br.33, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Branka Šimića Antuna Gustava Matoša,  Diraki, Dobriše Cesarića Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, Ivana Dončevića, Kurirski put, Mate Lovraka, Miroslava Krleže i Slavka Hrvatina.
 1. biračko mjesto broj 13. SRDOČI, Osnovna škola „Srdoči“, Ante Modrušana br.33, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ante Modrušana, Josipa Mohorića (brojevi 53, 55, 82, 84, 86 i  88), Marije Grbac (brojevi 48, 50, 52 te brojevi od 54 do 65), Markovići, Tina Ujevića, Srdoči, Tonžino i Vladimira Čerine (brojevi 1, 4, 5, 6 i 7 i brojevi od 9 do 14, brojevi 16 i 18, brojevi od 19 do 24, te parni brojevi od 26 do 32).
 1. biračko mjesto broj 14. GRBCI, prostorije Mjesnog odbora, Dražička 4,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Borik, Buzetska, Crikvenička, Čabarska, Dalmatinska, Diračje (brojevi 73, 74, 74/A, 75, 92, 92/1, 130, 142),  Dražička (brojevi 2 i 2/A, brojevi od 4 do 30 i parni brojevi od 32 do 44), Josipa Mohorića (neparni brojevi od 43 do 49, 49/A, parni brojevi  58, 62, 64, 66, 68, 72, 72/A, 74 i 80), Košićevac, Marije Grbac (brojevi 2 i 4, brojevi od 6 do 47, te brojevi 49, 51 i 53), Pazinska, Plitvička (broj 1 i parni brojevi od 2 do 14), Primorska (brojevi 3, 3/A, 3/B, 3/C, 5 i 7,  brojevi 9 i 10, brojevi od 11 do 41 i parni brojevi od 42 do 52), Sušačko-kastavskog odreda i Vrhovo (neparni brojevi od 1, 1/A do 19 i neparni brojevi od 23 do 29).
 1. biračko mjesto broj 15. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Androv breg, Ante Mandića (brojevi 50 i 51), Blažićevo A, Blažićevo B, Blažićevo C, Blažićevo D, Ćićarijska (parni brojevi od 2 do 20 i neparni brojevi od 29 do 47), Mihovilići, Pehlin, Pletenci, Rujevica (broj 6 i brojevi od 6/1 do 6/8, 8 i 10) i Vrh Seline (brojevi 12/A i 14)
 1. biračko mjesto broj 16. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Baretićevo, Hosti, Minakovo, Plasi, Turkovo, Tići (brojevi 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 22/E, 22/F, 22/G, 22/H, 22/I, 22/J, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14 i 22/16), Maria Gennari  (brojevi od 24 do 36), Plase (brojevi 7, 9, 14/A, 14/B, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 16/A, 16/B, 16/1, 18/A, 20/1, 20/2, 20/3, 20/A, 22/A, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 25, 25/A, 25/1, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 30, 30/A, 30/B, 31, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 33, 33/A, 33/C, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 43/A, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 54/A, 54/B, 54/C, 55, 55/A, 55/B, 55/C, 56, 56/A, 57, 58, 60, 61, 62, 62/A, 62/B, 63, 64, 64/A, 64/B, 64/C, 64/D, 64/E, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 70, 70/A, 70/B, 70/C, 70/D, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71, 71/A, 71/B, 71/C, 71/D, 71/E, 71/1, 71/2, 72, 72/A, 75, 76, 81, 82, 82/A, 83, 83/A, 84, 85, 86,  87, 88, 89 i 90).
 1. biračko mjesto broj 17. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Giordana Bruna, Fućkovo, Ivana Rendića (broj 5), Ljudevita Matešića, Moše Albaharija, Omladinska (brojevi 5, 5/A, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16), Ruđera Boškovića, Senjskih uskoka, Stjepana Vidulića, Stube Marka Remsa (brojevi 9, 11, 13, 13/A, 14/A, 14/B, 14/C, brojevi od 15 do 18, brojevi od 24 do 35, te brojevi 37, 38, 39, 41, 43 i 45), Tizianova (brojevi od 1 do 32,  te brojevi 34, 36, 36/A, 36/B i 36/C) i Ukmarove stube.
 1. biračko mjesto broj 18. BELVEDER, “Dom mladih” Rijeka, Laginjina 15,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Finderleove stube (broj 1), Franca Prešerna (brojevi 1, 1/A, 3, 5, 7, 9 i brojevi od 11 do 52), Ivana Rendića (brojevi 8, 8/A, 8/B, 10  i 10/A), Josipa Račića, Laginjina, Omladinska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 3, 4 i 6), Silvija Bačića, Stube Alberta Anđelovića,  Trinajstićeva i Uspon Irene Tomée.
 1. biračko mjesto broj 19. KOZALA, OŠ “Kozala”, Ante Kovačića 21, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ante Kovačića.
 1. biračko mjesto broj 20. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Aleksandra Mamića Baštijanova, Bože Milanovića Brajšina, Franca Prešerna (brojevi 4, 6, 8 i 10), Kalvarija, Kozala (brojevi 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, 22/A, 25, 27, 29, 31, 33 ), Lorenzov prolaz, Mići Voljak, Mirka Franelića,  Park Nikole Hosta, Petra Kobeka, Stari Voljak, Šetalište Vladimira Nazora, Uspon Vlahe Bukovca Vjenceslava Novaka i Volčićev trg.
 1. biračko mjesto broj 21. BRAŠĆINE-PULAC, OŠ “Belveder” Kozala 41, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Brašćine, Brašćine (Novo naselje) (brojevi 10,12,14,15),  Drenovski put (brojevi od 1 do 18 i brojevi 20, 22 i 24), Internacionalnih brigada, Kapitanovo, Kozala (brojevi 26, 26/A, 26/B, 32, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A i brojevi od 36 do 92), Kvarnerska, Lukovići, Oktavijana Valića, Pulac, Vinogradska i Zeleni put.
 1. biračko mjesto broj 22. DRENOVA, prostorije mjesnog odbora, Cvetkov trg 1,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Frkaševo, Fužinska, Gromača, Kućina, Mrkopaljska, Orlanda Kučića, Rakaljski put,  Škudarovska i Žminjska
 1. biračko mjesto broj 23. DRENOVA, prostorije mjesnog odbora, Cvetkov trg 1,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bok, Braće Hlača, Drenovski put (neparni brojevi od 45 do 93, te brojevi 96, 98/1, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/A, 138/B), Ivana Žorža, Kučićki put i Ružice Mihić.
 1. biračko mjesto broj 24. DRENOVA, “DVD” Drenova, Cvetkov trg 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Brca, Brdina, Cvetkov trg, Cvjetna, Drenovski put (brojevi 19, 19/1, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, 21, 23, 25, 25/A, brojevi od 26 do 44 i parni brojevi od 46 do 94), Gerovska, Goranska, Kampanja, Paškinovac, Severinska, Stanka Frankovića i Vrhak.
 1. biračko mjesto broj 25. DRENOVA, Zavičajni muzej MO Drenova, Drenovski put 138 a, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Benaši, Benčani (brojevi 13, 13/B i 13/C) Brune Francetića, Drenovski put (brojevi 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 109/A, 111, 113, 115, 115/A,  117, 119, 119/A, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158/B, 158/C, 160, 160/A, 160/C, 160/D, 160/E, 162, 164, 164/A, 164/B, 166, 168, 168/A, 170, 172, 174, 176 i 176/A), Grohovo, Grohovski put, Humski put, Kablarska cesta, Kuzminački put, Lubanjski uspon, Lukovdolska, Mugarićka, Orešje, Pešćevac, Podbreg, Proslopski put, Put k igralištu, Ravan, Stranica, Svetog Jurja,  Šamburinski put, Tonići i Ursinjski uspon.
 1. biračko mjesto broj 26. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Lipa (broj 54/1), Osječka (brojevi 61, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/A, 67/B, 69, 69/A, 69/B, 70, 70/A, 71, 72, 72/1, 73, 74, 74/A, 74/A1, 74/A2, 74/A3, 74/B, 74/B1, 74/C, 74/D, 74/E, 74/F, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 76, 78, 80, 82, 84 i 84/A), Put Lovrankini,  Škurinjska cesta i Škurinjskih žrtava.
 1. biračko mjesto broj 27. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Budicinova, Devetnaeste udarne divizije, Drežnička, Ive Lole Ribara, Negrijeva, Save Vukelića, Škurinje, Škurinjskih boraca i Tibljaška cesta.
 1. biračko mjesto broj 28. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Dvadesetdrugog lipnja, Milana Rustanbega, Sadska i Save Jugo Bujkove.
 1. biračko mjesto broj 29. ŠKURINJSKA DRAGA, Geodetski zavod Rijeka, Frana Kresnika 33, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Jelićeva (brojevi 5, 7, 7/A, 9, 11 i 13), Osječka (brojevi od 1 do 14, brojevi 20, 22, 23, 24, 25, 25/A, 26, 28, 29, 30, 31 i 33), Prvoga maja (brojevi 1, 3, 5, 7, 34/1, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/A, 46/B, 46/C, 46/D, 46/E, 48, 50, 52, 54, 56 i 58) i Tizianova (brojevi 33, 35, 37, 37/A, 38 i 39, te parni brojevi od 40 do 68).
 1. biračko mjesto broj 30. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ “Škurinje”, Mihačeva Draga 13, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Mihića,  Jelićeva (brojevi 1, 3 i 15), Lipa (parni brojevi od 2 do 50/14, brojevi 45, 59/1, 61/1 i 62/1), Lukačićeve stube, Mihačeva Draga, Osječka (brojevi od 34 do 47, brojevi 50, 50/1, 50/2, 52, 55, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/7, 62/8, 62/10, 62/11,  62/A, 62/B, 64, 64/4, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8 i  68/9), Porečka i Rastočine (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19).
 1. biračko mjesto broj 31. ŠKURINJSKA DRAGA, prostorije Mjesnog odbora, Porečka 94, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Rastočine (brojevi 5, 5/A, 6 i 7).
 1. biračko mjesto broj 32. OREHOVICA, prostorije Mjesnog odbora, Kalina 2,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 1 i 3, te parni brojevi od 2 do 70 i  72), Braće Vlah, Dragutina Tomića, Grobnička cesta, Kačjak (brojevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A i 9), Kalina, Kljun, Koporovo, Marice Broznić, Petorice strijeljanih, Put pod Rebar i Žakalj.
 1. biračko mjesto broj 33. PAŠAC, Dom ”Pašac”, Balde Fućka 39, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 15, 17 i 21, neparni brojevi od 25 do 39, neparni brojevi od 43, 43/A do 51 i parni brojevi od 78 do 126) i Pašac. 
 1. biračko mjesto broj 34. SVILNO, Dom kulture “Svilno”, Svilno 82, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Grbaste, Svilno i Tutnovo.
 1. biračko mjesto broj 35. BRAJDA, prostorije Mjesnog odbora, Pomerio 26,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Erazma Barčića (brojevi 6, 8, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 11/1, 13, 15), Frana Kurelca, Frana Supila (brojevi 11, 13 i 13/A), Finderleove stube (brojevi 2 i 4), Ivana Dežmana, Pomerio, Rudolfa Strohala, Željeznički prolaz i Žrtava fašizma (brojevi 15, 17 )
 1. biračko mjesto broj 36. BRAJDA, Ekonomska škola ”Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Alessandra Manzonia, Beli kamik, Blaža Polića, Brajda, Ciottina (brojevi 17, 19, 19/A, 19/1, 20, 20/A, 20/B, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 25, 26, 28, 28/A, 30, 30/A i 30/B, 49/B), Fiorella la Guardia, Ivana Filipovića, Ivana Rendića (brojevi 1, 3, 4, 6 i 6/A), Ive Marinkovića Ivana Pavla II, Kalafati, Krešimirova (brojevi 4, 6, 6/A, 8, 8/A, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B, 14, 16, 16/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 24, 24/A, 24/B), Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić (brojevi 1, 2, 3 i 4), Prvog(a) maja (brojevi 2, 4, 4/A, 4/B, 6, 8, 10, 10/A, 12, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/E, 24, 26, 28, 30, 30/A, 32 i 34), Slaviše Vajnera Čiče, Stube Marka Remsa (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14) i Studentska.
 1. biračko mjesto broj 37. DOLAC, Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 17, 19, 19/A, 21, 21/A, 26, 28, 28/A, 28/B, 30, 30/A, 32, 34, 34/A i 36), Ciottina (brojevi 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 7/A, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 14/B, 14/C, 16, 16/A, 16/B, 16/C, 17/A, 17/B i 18), Dolac, Erazma Barčića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 3, 3/2, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5 i 7), Gnambova, Hauszmanov trg, Istarsko pristanište (broj 1), Jadranski trg, Kapucinske stube, Korzo (brojevi 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/A, 30, 30/A, 32, 32/A, 32/B, 33, 33/A, 33/B, 34, 35, 35/A, 35/B, 35/C, 36, 37, 37/A, 37/B, 38, 38/A, 38/B, 39, 40, 40/A, 40/B, 40/C, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D, 41/E), Krešimirova (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/I i 2/J), Kružna, Trg Riccarda Zanelle (brojevi 1 i 2), Riva (brojevi 1, 10, 12, 12/A, 14, 14/A, 16, 18, 20, 20/A, 20/B, 22, 22/B i 24), Splitska, Školski prolaz, Trg Republike Hrvatske (brojevi 2 i 2/A), Trg 128. brigade Hrvatske vojske (brojevi 1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3, 3/A i 4), Trpimirova, Uski prolaz, Zadarska, Zanonova i Žabica.
 1. biračko mjesto broj 38. LUKA, prostorije Mjesnog odbora, Verdieva 11,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 3/B, 4, 5, 5/A, 5/B, 6, 6/A, 7, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/E, 9/F, 10, 11, 11/A, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 16/A, 18, 18/A, 20, 20/A, 22, 24 i 24/A), Bačvarska, Bazarigov prolaz, Demetrova, Ignacia Henckea, Ivana Zajca, Jedrarska, Jelačićev trg (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8, 9, 9/A i 10), Korzo (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 3, 3/A, 4, 4/A, 4/C, 5, 5/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/A, 18/B, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 23, 23/A, 24, 25, 25/A 27, 29 i 31), Matačićeva, Matije Gupca, Ribarska, Riva (brojevi 2, 2/A, 4, 4/A, 4/B, 6 i 8), Riječki lukobran, Riva Boduli, Scarpina Trninina, Uljarska, Vatroslava Lisinskog, Verdieva, Veslarska, Trg Republike Hrvatske (brojevi 1, 3, 3/A, 5 i 5/A), Trg 111. brigade Hrvatske vojske (brojevi 7 i 9), Zagrebačka i Wenzelova.
 1. biračko mjesto broj 39. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Agatićeva, Alda Colonella, Andrije Medulića, Ante Starčevića, Antuna Dalmatina, Đure Šporera, Fiumara, Frana Supila (brojevi 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14, 14/A i 16), Grivica, Gornja vrata,  Ivana Grohovca, Jelačićev trg (brojevi 11, 12, 12/A i 13), Janeza Trdine, Krojačka, Marina Držića, Marka Marulića, Mljekarski trg, Pavla Rittera Vitezovića, Pavlinski trg, Petra Hektorovića, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Pul Vele crikve, Slogin kula, Sokol kula, Stara vrata, Stipana Konzula Istranina, Šime Ljubića,  Školjić, Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16 i 16/A), Tkalačka, Trg Ivana Klobučarića, Trg Ivana Koblera, Trg Jurja Klovića (brojevi 2, 3 i 4), Trg Matije Vlačića Flaciusa, Trg Riječke rezolucije, Trg Svete Barbare,  Trg Šišmiš, Užarska, Vodovodna i Žrtava fašizma (brojevi od 1 do 12).
 1. biračko mjesto broj 40. MLAKA, OŠ Podmurvice, Podmurvice 6, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Krešimirova (brojevi 11, 13, 52, 54, 54/A, 56, 56/A, 56/B, 56/C, 58, 60, 60/A, 60/B, 60/C, 60/D, 60/E, 60/F, 60/G, 60/H, 60/I i 60/1), Luki, Milutina Barača  (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 6, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 9/A, 10, 10/A, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 14, 14/A, 16, 16/A, 16/B, 17, 18, 18/A, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 26, 28, 30, 32 i 38), Podmurvice, Podpinjol i Zvonimirova (brojevi 1/B, 2, 2/A, 2/B, 4, 4/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 14, 16, 18, 20, 20/A i 22).
 1. biračko mjesto broj 41. MLAKA, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Zvonimirova 12, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Branka Blečića (brojevi 1 i 2), Eugena Kovačića, Franje Čandeka (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/A, 23/B i 23/1), Ivana Sušnja, Remigia Picovicha i Rikarda Benčića.
 1. biračko mjesto broj 42. MLAKA, prostorije Mjesnog odbora, Giuseppea Duelle 2/B, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Giuseppea Duelle i Vitomira Širole Paje.
 1. biračko mjesto broj 43. BANDEROVO, Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Braće Branchetta, Uspon Ladislava Tomée, Vukovarska (brojevi od 1 do 44 te 44/A i 44/B, parni brojevi od 46 do 60) i Zatvoreni prolaz.
 1. biračko mjesto broj 44. BANDEROVO, prostorije Mjesnog odbora, Rudolfa Tomšića 15, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Corrada Ilijassicha (brojevi od 1 do 25/3), Frana Kresnika, Kraška, Mire Ban Radune, Obitelji Duiz, Ogulinska, Rudolfa Tomšića i Velebitska.
 1. biračko mjesto broj 45. POTOK, prostorije Mjesnog odbora, Milana Butkovića 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Cambierieva, Josipa Završnika, Krešimirova (brojevi 3, 3/A, 5, 7, 9, 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/B, 30, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 36, 36/A, 36/B, 36/C, 36/D, 36/E, 36/F, 38, 40, 42 i 52/A), Milana Butkovića, Nikole Cara, Nikole Tesle, Potok, Rikarda Katalinića Jeretova, Stane Vončine, Trg kralja Tomislava, Viktora Cara Emina i Zdenka Petranovića.
 1. biračko mjesto broj 46. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Andree Benussia, Emilija Randića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13) i Marija Špilera.
 1. biračko mjesto broj 47. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Branimira Markovića, Čepićka, Emilija Randića (parni brojevi od 10 do 22), Hahlić, Lužine, Plase (brojevi 1, 3, 5, 6, 6/3,  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/D, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 19/B, 19/3, 20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C i 22/D), Rujevica (brojevi 1, 1/A 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 4/A, 5, 11), Vlatke Babić, Vrh Seline (brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12) i Vukovarska (broj 99 i parni brojevi od 120 do 134).
 1. biračko mjesto broj 48. PODMURVICE, prostorije Mjesnog odbora, Dubrovačka 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Cavtatska, Dubrovačka i Franje Čandeka (brojevi 8, 8/A, 8/B, 8/D, 10 i 10/A).
 1. biračko mjesto broj 49. PODMURVICE, Dječji vrtić ”Podmurvice”, Cavtatska 4, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića (brojevi 3, 4, 5 i 12), Bribirska, Delnička, Frane Mladenića, Franje Čandeka (brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A i 6/B), Karlovačka, Lička i Vukovarska (brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, 62  i brojevi od 64 do 97, 98, te parni brojevi od 106 do 116).
 1. biračko mjesto broj 50. SVETI NIKOLA, OŠ “San Nicolo”, Mirka Čurbega 18,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Becićeva (brojevi 2, 4 i 6), Crnčićeva, Giordana Smolikara, Ivana Luppisa, Jože Vlahovića, Liburnijska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 4, 6 i 8), Medovićeva (brojevi 35, 37 i 39), Mirka Čurbega, Milutina Barača  (brojevi 15, 15/1, 15/2, 48, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 48/E, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50, 54, 56/A, 58, 60, 62, 64, 66, 66/A, 68 i 70) i Pod Jelšun.
 1. biračko mjesto broj 51. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Franje Čandeka (brojevi 37, 39, 44, 46, 48 i 50), Ivana Matetića Ronjgova, Karasova (brojevi od 3 do 8, te 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 i 26), Krnjevo, Medovićeva (brojevi od 1 do 17, neparni brojevi od 19 do 33 i brojevi 41 i 45), Zametska (brojevi od 1 do 54, te brojevi 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72 i 74) i Zvonimirova (brojevi  3/1, 3/2, 3/3, 3/4, neparni brojevi 5 do 23 i brojevi 60, 62, 64, 66, 66/A, 68, 68/A, 70, 70/A, 70/B i 72).
 1. biračko mjesto broj 52. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić ”Krnjevo”, Karasova 4,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Giuseppe Carabino (brojevi 7, 11, 12 i 14), Hegedušićeva, Ivekovićeva, Karasova (brojevi 1 i 2), Maria Gennaria (brojevi 18, 19, 20, 21, 22,  23, 23A i  23/B), Meštrovićeva i Vidovićeva cesta.
 1. biračko mjesto broj 53. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 10/C, 11, 11/A, 11/B, 11/C, 12, 12/A, 12/B, 15 i 17), Kršinićeva, Nova cesta, Simonettieva, Udatnoga i Venuccieve stube.
 1. biračko mjesto broj 54. TURNIĆ, OŠ “Turnić”, Franje Čandeka 20, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bračka, Franje Čandeka (brojevi 12, 12/A, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/A, 28/B, 29, 29/A, 30, 31, 31/A, 31/B, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 32/D, 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A, 35/B, 36, 36/B, 36/B1, 36/B2, 36/B3, 36/C, 36/E, 38, 38/A, 38/B i 40), Krčka, Rapska, Trogirska, Turnić i Vinka Benca.
 1. biračko mjesto broj 55. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi od 1 do 9, te brojevi 11 i 13), Antuna Kosića Rika (brojevi 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A i 10/B) i Giuseppea Carabina (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10).
 1. biračko mjesto broj 56. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi 10, 10/A, 10/B, 10/C, 12, 14, 16, 18 i 20), Antuna Raspora Španca, Šibenska i Zvonimirova (brojevi 1, 1/1, 1/A, 3 i parni brojevi od 24 do 38 i parni brojevi od 46 do 58).
 1. biračko mjesto broj 57. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja (brojevi 8, 9/A, 10, 11, 11/1, 12, 12/A, 13, 14, 15, 15/A i 17, brojevi od 19 do 33 i broj 35), Derenčinova, Gajeva, Gimnazijske stube, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Prijelaz Franje Paravića, Radićeva (broj 23/B i 23/C), Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi od 1 do 32, 32/A, 32/B, te brojevi 36, 38, 40, 42, 48, 48/A, 48/B, 50, 52, 54, 56, 58 i 60), Švalbina, Trg Braće Mažuranić, Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 6, 7, 7/A, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19/A, 20, 20/A, 22, 24, 28, 28/A, 30, 30/A ), Vidikovac,  Vitezićeva i Vrazov prijelaz. 
 1. biračko mjesto broj 58. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Braće Horvatića, Drage Gervaisa (parni brojevi od 2 do 30, neparni brojevi od 1 do 23), Krimeja, Kvaternikova (parni brojevi od 4 do 12 i neparni brojevi od 1 do 7), Stube Branka Žakule i Stube Rudolfa Džodana.
 1. biračko mjesto broj 59. KRIMEJA, prostorije mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Danijela Godine, Janka Polić Kamova (broj 9), Kumičićeva (brojevi od 2 do 14, 16, 16/A, 16/B, 18, 20, 20/A, 21, 22, neparni brojevi od 23 do 35, 35/A,  35/B, 35/C, brojevi od 36 do 43, 43/A, 45, 45/A, 46, 47, 47/A, 48, 48/A, 50, 52 54, 54/A, 55/A, 56, 57 i 58, brojevi od 60 do 67,  te brojevi 69, 71 i 73) i Podvoljak.
 1. biračko mjesto broj 60. CENTAR-SUŠAK, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Andrije Kačića Miošića 8 A, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bulevar oslobođenja (brojevi 1, 2/A, 3, 5, 7 i 9), Delta, Janka Polić Kamova (brojevi 8, 10 i 12), Križanićeva, Strossmayerova, Šetalište trinaeste divizije (brojevi  1/A, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 9/A, 9/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B i 14), Titov trg (brojevi: 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3, 3/A, 3/B, 3/C i 3/D) i Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 2 i 5).
 1. biračko mjesto broj 61. CENTAR-SUŠAK, OŠ “Centar”, Podhumskih žrtava 5,
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bošket (brojevi od 2 do 13), Brajdica (brojevi od 1 do 6, 6/1, brojevi od 8 do 11,  te brojevi od 13 do 17), Franje Brentinija, Franje Račkoga, Milana Smokvine Tvrdog, Podhumskih žrtava, Ružićeva, Rade Šupića, Slavka Cindrića i Šetalište Andrije Kačića Miošića.
 1. biračko mjesto broj 62. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi (brojevi 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65/A, 65/B, od 67 do 86, 87/A, te brojevi 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95/A, 95/B, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 109/A i 111), Pećine, Spinčićeva (brojevi 2, 9 i 12),i Šetalište trinaeste divizije (brojevi od 47 do 88, 91, 93, 97, 99, brojevi od 101 do 112, 118,  te neparni brojevi  od 121 do 139).
 1. biračko glasačko mjesto broj 63. PEĆINE, OŠ “Pećine”, Šetalište XIII. divizije 25, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Brajdica (brojevi 2/1 i 7), Janka Polić Kamova (brojevi 11, 11/A, 11/B, 13, 14, 14/1, 15, 17, 18, 19, parni brojevi od 20 do 36 i brojevi od 37 do 56) i Šetalište trinaeste divizije (brojevi 11, 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 13, 13/A i 13/B i brojevi od 15 do 46).
 1. biračko glasačko mjesto broj 64. PODVEŽICA, Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Drage Gervaisa (brojevi 25, 27 i 29, te brojevi od 31 do 45 , te parni brojevi od  48 do 78) i Naselje Vulkan.
 1. biračko mjesto broj 65. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58/B, na kojem će glasovati birači s prebivalištem:. Andrije Peruča, Franje Matkovića, Radnička, Tihovac i Vlade Grozdanića
 1. biračko mjesto broj 66. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Jože Gabrovšeka  i Kvaternikova (brojevi 9 i 11, te brojevi od 13 do 70, 70/A i neparni brojevi od 71 do 91).
 1. biračko mjesto broj 67. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Braće Pavlinića, Brdo, Ede Starca, Martina Kontuša i Tuhobićki uspon.
 1. biračko mjesto broj 68. TRSAT, OŠ ”Trsat”, Slavka Krautzeka 23, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Anke Krizmanić, Bošket (brojevi od 14 do 17 i broj 19), Božene Vilhar-Žirovnik, Fra Serafina Schöna, Frankopanski trg, Glavinićeva, Josipa Kulfaneka, Linićeva, Naste Rojc, Partizanski put, Petra Zrinskog, Put Bože Felkera, Put Vinka Valkovića Poleta, Radićeva (brojevi 23, 23/A, 25, 27, brojevi od 29 do 48 i neparni brojevi od 49 do 67), Radmile Matejčić, Rose Leard, Slave Raškaj, Slavka Krautzeka (brojevi od 1 do 10, 12, 15, brojevi od 17 do 20, brojevi od 22 do 28, broj 30, brojevi od 32 do 57, 57/A, 60, 60/A, brojevi od 62 do 66, 66/A, brojevi 67, 67/1, 67/2, 67/A, 67/B, 68, 71, 71/1, 72, 75, 77, 77/A, 79, 79/A, 83), Strmica, Sveučilišna avenija, Šenoina, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi 33 i 62), Špina, Trg Viktora Bubnja, Vere Nikolić-Podrinske, Vrlije, Vrtlarski put i Zorana Kompanjeta.
 1. biračko mjesto broj 69. VOJAK, OŠ “Vladimir Gortan”, Prilaz Vladimira Gortana 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 7 i 9, brojevi od 10 do 18,  te brojevi 20, 22, 24, 26, 28 i 34, Mihanovićeva (brojevi od 1 do 18), Mirka Piškulića, Nike Katunara, Prilaz Vladimira Gortana, Radićeva (brojevi od 1 do 18, te brojevi 20, 21, 22, 24, 26 i 28) i Slavka Krautzeka (brojevi 66/B, 66/C i 66/D).
 1. biračko mjesto broj 70. VOJAK, OŠ “Vladimir Gortan”, Prilaz Vladimira Gortana 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 5/A, 6 i 8), Kumičićeva (brojevi 77, 79 i 81), Marohnićeva,  Mihanovićeva (brojevi od 20 do 35, te brojevi 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 51/A, 51/B, 53, 53/A, 55 i 55/A) i Slavka Krautzeka (brojevi 74, 76, 78, 82, 84, 84/A, 84/B, 85, 88, 89, 91, 92, 92/A, 92/B, 92/C, 93, 95, 96 i 97).
 1. biračko mjesto broj 71. GORNJA VEŽICA, Hrvatski dom ”Vežica”, Zdravka Kučića 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Gornja Vežica, Sveta Ana i Zdravka Kučića (brojevi od 1 do 25 i brojevi od 27 do 32).
 1. biračko mjesto broj 72. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Braće Ružić, Franje Belulovića, Ivana Matrljana, Kačjak (brojevi 8, 8/A i 10, te parni brojevi od 16 do 32), Tome Strižića i Vjekoslava Dukića.
 1. biračko mjesto broj 73. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ratka Petrovića (brojevi od 14 do 41 i parni brojevi od 42 do 80).
 1. biračko mjesto broj 74. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčić 32, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Braće Stipčić, Ratka Petrovića (parni brojevi od 82 do 92) i Sveti Križ.
 1. biračko mjesto broj 75. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčić 32, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Marči, Ratka Petrovića (brojevi od 1 do 13) i Zdravka Kučića (brojevi od 33 do 44, parni brojevi od 46 do 52, te brojevi 56, 58, 60, 62 i 62/B).
 1. biračko mjesto broj 76. DRAGA, Hrvatski dom ”Draga”, Brig 24, na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Brig, Gušć, Orlići, Pelinova gora, Pod Ohrušvom, Tijani i Tomasići.
 1. biračko mjesto broj 77. SVETI KUZAM, Hrvatski dom “Sveti Kuzam”, Sveti Kuzam 19,  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Sveti Kuzam.

Predsjednica,
Filka Pejković, v.r.