Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Rijeke.

Biračka mjesta koja su određena za područje MO Školjić

56. biračko mjesto broj 56.  ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem: Agatićeva, Alda Colonella, Andrije Medulića, Ante Starčevića, Antuna Dalmatina, Đure Šporera, Fiumara, Frana Supila (brojevi 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14, 14/A i 16), Grivica, Janeza Trdine, Krojačka, Marina Držića, Marka Marulića, Pavla Rittera Vitezovića, Pavlinski trg, Petra Hektorovića, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Pul Vele crikve, Slogin kula, Sokol kula, Stara vrata, Stipana Konzula Istranina, Šime Ljubića, Šišmiš, Školjić, Tkalačka, Trg Ivana Klobučarića, Trg Riječke rezolucije, Trg Svete Barbare i Užarska.

57. biračko mjesto broj 57. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja vrata, Ivana Grohovca,  Jelačićev trg (brojevi 11, 12, 12/A i 13), Mljekarski trg, Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16 i 16/A), Trg Ivana Koblera, Trg Jurja Klovića (brojevi 2, 3 i 4), Trg Matije Vlačića Flaciusa, Trg 128. brigade Hrvatske vojske (broj 8, 8/A, 10), Vodovodna i Žrtava fašizma (brojevi od 1 do 12).

Skip to content