Na prijedlog stručne komisije, Nagrada Drago Gervais za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva ove će se godine dodijeliti Robertu Bebeku i Nadi Galant. Na gradonačelnikovom kolegiju donesen je i konačni prijedlog DPU-a Minakovo te zaključak o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu u školskoj 2009./2010. godini.

Prema riječima pročelnice Odjela za kulturu Ivanke Persić, na ovogodišnji natječaj za dodjelu Nagrade Drago Gervais pristigla su 62 rukopisa i 15 objavljenih djela, s time da su se na natječaj javili autori iz cijele Hrvatske. Najuspjelijim djelom u kategoriji neobjavljenog književnog djela proglašena je zbirka pjesama “Vulkano” Riječanina Roberta Bebeka, dok će nagradu u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika dobiti Nada Galant iz Žminja, za zbirku pjesama “Neka buo”. Priznanja autorima bit će dodijeljena na svečanosti idućeg tjedna.

Minakovo - uvjeti gradnjeKonačni prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog područja Minakovo
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog područja Minakovo. Radi se o još pretežito neizgrađenom području na Pehlinu, na kojem je planom predviđena gradnja dva bloka stambenih zgrada s oko 160 stanova, 450 garažnih mjesta i poslovnim prostorima. Također, planirana je i izgradnja nekoliko obiteljskih kuća, novog gradskog parka te sakralnog objekta. Prijedlog DPU-a prošao je prethodnu stručnu i javnu raspravu.

Sufinanciranje širih javnih potreba osnovnih škola
Prihvaćen je i zaključak o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2009./2010. godini u iznosu od 765.900 kuna. Grad Rijeka je osigurao sredstva za glavninu programa iznad državnog standarda koje je financirao i proteklih godina, ali je zbog trenutne financijske situacije, obuhvat programa morao biti smanjen. Kako je istaknula pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov, ove će se godine sufinancirati projekt informatike od 1. do 4. razreda u 21 školi, didaktički materijal za dodatnu defektološku pomoć u 7 osnovnih škola, prehrana učenika Centra za odgoj i obrazovanje, obuka u plivanju učenika drugih razreda, programi za darovite učenike u dvije osnovne škole te dva programa u u Osnovnoj waldorfskoj školi i Osnovnoj školi Grivica kojima osnivač nije Grad Rijeka.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović je naglasio da Grad Rijeka čini mnogo kako bi Rijeka bila “grad znanja” te da kontinuirano vodi računa o kvaliteti školovanja u osnovnim, a u skladu s ovlastima, i u srednjim školama. Unatoč smanjenim financijskim mogućnostima nisu smanjena izdvajanja za program produženog i cjelodnevnog boravka djece u osnovnim školama, nego je i čak povećan broj skupina i zaposleno još šest novih djelatnika. Novi djelatnici zaposleni su i kao pomoćnici u nastavi djeci s posebnim potrebama.

10. gradonačelnikov kolegij listopad 2009.“Da nije bilo Grada Rijeke, ne bi bilo potrebe u budućnosti podupirati rad Osnovne waldorfske škole, budući da je Ministarstvo odlučilo da više neće sufinancirati njihove programe,” kazao je Jovanović, dodavši kako je Grad Rijeka osigurao 1113 osnovnoškolskih i 376 srednjoškolskih udžbeničkih kompleta, a putem Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izdano je više od šest tisuća bonova za različite oblike socijalne pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola.

Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je žaljenje što Grad Rijeka ne može sufinancirati šire javne potrebe u opsegu kao i prošlih godina, no trenutne financijske mogućnosti proračuna to ipak ne dopuštaju. Stoga je dio troškova za program ranog učenja informatike morao biti prebačen na roditelje, no Grad Rijeka će nastojati prilikom planiranja proračuna za 2010. godinu osigurati dovoljno sredstava za program opet bude u potpunosti besplatan za učenike.

Prolongiranje početka dogradnje Osnovne škole Srdoči

Budući da je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave po drugi puta poništila postupak za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na rekonstrukciji Osnovne škole Srdoči, koji je raspisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Vladi će se predložiti da se 4,62 milijuna kuna planiranih za rekonstrukciju škole preraspodjeli na druge radove, kao što su rekonstrukcija kotlovnica škola Zamet i Vežica, uređenje prostorija Centra za autizam te opremanje škola.

Udovoljeno je zahtjevu Lučke uprave za obročnim plaćanjem komunalnog doprinosa za nastavak izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica.