Na spoju Mjesnog odbora Kantrida i Mjesnog odbora Sveti Nikola, u Istarskoj ulici, u tijeku je sanacija željezničkog mosta-prijelaza, a radi sigurnosti prometa i pješaka.

U sklopu sanacije i uređenja uklanjaju se neprimjereni grafiti  i peru zidovi što će doprinijeti ljepšoj vizuri.

Uklanjanje garfita i pranje u Istarskoj ulici