U Ulici Silva Lovre Milenića između kućnih brojeva 21 i 25 sanirana je cesta i postavljena nova asfaltna podloga. radovi su izvedeni sredstvima komunalnih prioriteta za 2019.godinu.

Radovi su obavljeni u nadležnosti TD Rijeka promet d.o.o.

Skip to content