29. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 22.12.2016. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja:

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

 22. Točka 22.

 23. Točka 24.

  Zaključci Savjeta mladih Grada Rijeke: