Zajednička sjednica Županijske Skupštine Primorsko-goranske županije i Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 28.06.2018. godine u 10,00 sati na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3, (Sveučilišni kampus).

Skip to content