Sigurnosno stanje na području grada Rijeke je zadovoljavajuće, zaključeno je na redovitom kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. Donesena je i Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, a sa 530.000 kuna nastavlja se financiranje prijevoza osoba s invaliditetom u 2013. godini.

Gradonačelnikov kolegij 20 veljače 2013.

Stanje kriminaliteta pokazuje pozitivne trendove, a smanjen je i broj prometnih nesreća i teško stradalih sudionika u prometu. “Stanje je zadovoljavajuće, ali uvijek može biti bolje. Ovi rezultati postignuti su zajedničkim djelovanjem policije, brojnih udruga i lokalne zajednice kroz različite preventivne akcije i programe, zbog čega treba nastaviti s tim u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i tamo gdje je evidentan veći broj određenih kaznenih djela. U ovih nekoliko godina opravdanim se pokazalo i osnivanje Prometnog redarstva koje je u značajnoj mjeri rasteretilo policiju, ujedno zadržavajući visok stupanj koordinacije kada je to potrebno. Stoga sigurnosnim stanjem možemo biti zadovoljni, posebice u protekloj godini, što je ujedno i izazov da ga zadržimo, ali i poboljšamo”, kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel prihvaćajući izvješće o stanju sigurnosti na području Rijeke u 2012. godini načelnice Policijske uprave Primorsko- goranske, Senke Šubat. Gradonačelnik je policiji zahvalio na izvrsnim rezultatima u otkrivanju stope počinitelja kaznenih djela koja je na razini od 72%, te što je u svakom segmentu kriminaliteta, ali i počinjenih prekršaja zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu. Šubat je naglasila da stanje kriminaliteta pokazuje pozitivne trendove, da je smanjen broj prometnih nesreća, a brojnim preventivnim akcijama i broj stradalih u prometu. Povećanje je zabilježeno u broju počinjenih prekršaja i to narušavanja javnog reda i mira. Najviše prometnih nesreća zabilježen je petkom, a najmanji nedjeljom. Prioriteti policije u ovoj godini i dalje će biti suzbijanje kriminaliteta i organiziranog kriminala, sprječavanje zlouporabe droga i nasilja među mladima, a posebno prevencija. Među ostalim, Šubat je kazala da će se intenzivirati i rad Vijeća za suzbijanje kriminaliteta koje je osnovano u suradnju s Gradom Rijekom. I ona područja koja bilježe povećane trendove poput organiziranog kriminaliteta, kazao je Obersnel, nisu zabrinjavajuća, jer su ta djela koja se tako kvalificiraju daleko od organiziranog kriminaliteta u nekim drugim sredinama. Iz policijskog izvješća, među ostalim, može se iščitati da je povećan broj krađa rezultat teške ekonomske situacije, pa se ta kaznena djela pripisuju padu životnog standarda.

Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje
Gradonačelnikov kolegij 20 veljače 2013.Na gradonačelnikovom kolegiju donesena je i Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, o čemu je izvijestio pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac. Javni natječaj za kupnju nove serije POS-ovih stanova po novim kriterijima bit će objavljen u ožujku ove godine. Benac je podsjetio kako je projekt gradnje stanova po POS-u zamišljen je kao poticaj stanogradnji kao gospodarskoj djelatnosti na način da se stanovništvu koje nema u vlasništvu drugih odgovarajućih i useljivih nekretnina omogući kupnja stanova i garaža, ali i izgradnja, dogradnja te rekonstrukcija obiteljskih kuća po uvjetima povoljnijima od tržišnih. Progr
am POS-a nije zamišljen kao supstitut ili konkurencija privatnim investitorima, niti kao jedino rješenje stambenog zbrinjavanja stanovništva. S druge strane, činjenica je da je u proteklim godinama zbog značajnije veće potražnje u odnosu na ponudu, tržište nekretnina generiralo rast cijena koji je bio u velikom nerazmjeru s rastom osobnih dohodaka stanovništva. Takvim stanjem na tržištu određeni dio građana, posebno mladi, onemogućen je u rješavanju svog stambenog pitanja kupnjom nekretnina na tržištu te su stanovi izgrađeni po modelu POS-a postali prihvatljiva alternativa.Trenutno je u tijeku izgradnja četiri stambene zgrade sa ukupno 80 stanova na Donjoj Drenovi. Tijekom ove godine planira se započeti izgradnja jedne višestambene građevine sa 90-100 stanova na Hostovom bregu te još dvije višestambene građevine sa 100-120 stanova, u pripremi je imovinsko-pravna priprema za lokaciju Škurinjsko plase, a analiziraju se mogućnosti gradnje na još nekoliko mogućih lokacija.

“S obzirom na činjenicu da za mjesec dana na Hostovom Bregu počinje izgradnja nove serije stanova po programu POS-a, treba ponovno raspisati natječaj za prodaju temeljem dosadašnjeg iskustva i sugestija ljudi koji su se javljali na natječaj. To je uvijek osjetljiv posao i kakvi god kriteriji bili, uvijek će biti onih koji će njima biti i nezadovoljni. Promišljali smo da kroz sustav bodovanja treba vrednovati ljude koji u Rijeci žive od rođenja, ali i niz životnih okolnosti kao što je brojnost kućanstva, ili one specifične poput sudjelovanja u Domovinskom ratu, stupanj stručne spreme,…”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Tomu je dodao da Zakon propisuje da se na natječaj može javiti svaki hrvatski građanin, neovisno o tomu ima li u posjedu neku nekretninu. Novom Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje koja će biti proslijeđena Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, prednost se htjela dati onima koji nekretninu stječu prvi put. “Praksa je pokazala da je najugroženije radno stanovništvo koje je posljednjih 20 godina imalo problema sa stambenim zbrinjavanjem, ono do 45 godina starosti, pa je to granica koju smo odredili za kupnju ovih stanova. Svjesni smo činjenice da će biti različitih tumačenja ove Odluke, ali i toga da je nezadovoljnih uvijek bilo”, kazao je gradonačelnik Obersnel istaknuvši da su kriteriji dobri i da je spreman prihvatiti i njih i odgovornost koju nose.

Financiranje prijevoza osoba s invaliditetom u 2013. godini

Gradonačelnikov kolegij 20 veljače 2013.Grad Rijeka u ovoj će godini sa 530.000 kuna financirati prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada Rijeke, što predstavlja poseban oblik skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci, izvijestila je Karla Mušković iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Za osobe s invaliditetom prijevoz je besplatan, a obavljat će ga K.D.”Autotrolej” d.o.o. prilagođenim kombi vozilom u vlasništvu Grada Rijeke. “Ovo je nastavak programa čija je provedba počela 1990-ih godina. Veseli me da ćemo, kao rezultat kupnje 20-ak autobusa namijenjenih javnom gradskom prijevozu, uskoro primiti donaciju, odnosno još jedno vozilo namijenjeno prijevozu osoba s invaliditetom, kada će ovo koje se sada koristi moći na detaljnu obnovu. U konačnici ćemo imati dva vozila, što će u značajnoj mjeri olakšati situaciju, posebno u sezoni kupanja, kada je potreba za prijevozom do Plaže za invalide znatno veća”, kazao je gradonačelnik Obersnel.