Prijedlog Smjernica Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu izazvao je dugu raspravu na sjednici Gradskog vijeća. Premda se radilo o posljednjim Smjernicama koje Gradsko vijeće izglasava u svojem mandatu, rasprava o njima povremeno je podsjećala na predizbornu kampanju.

Prijedlog Smjernica Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu

Vijećnici oporbe iznijeli su niz zamjerki Smjernicama koje se temelje na deset prioriteta obuhvaćenim Smjernicama Poglavarstva za mandatni period, koji završava u 2005.g. Premda se u njima nalaze jasno naznačeni strateški projekti ulaganja u izgradnju infrastrukture, ali i ulaganja u sport, kulturu, školstvo te zdravstvo i socijalnu skrb, koji su dio zajednički prihvaćenih odrednica mandatnog saziva ovog Gradskog vijeća, dio vijećnika je tvrdio da Poglavarstvo strateške projekte sporo rješava te se oni, umjesto da se rješavaju, iz godine u godinu ponavljaju u Smjernicama. Oporbeni vijećnici tvrde da Poglavarstvo prepisuje iz godine u godinu svoje smjernice, ne donoseći ništa novo.
Sukladno smjernicama u 2005.g. slijedit će realizacija dogradnje prometnog sustava i izgradnja javnih garaža, prije svega izgradnja 3. trake i rekonstrukcija Škurinjske ceste te izgradnja 1. i 2. faze spojne ceste na Srdočima. Realizirat će se kupnja 28 novih autobusa kao i izgradnja garaža na lokaciji Benčić i u sklipu bazena na Kantridi.

33. sjednica Gradskog vijeća

Grad Rijeka osniva gradsku agenciju koja će preuzeti građenje stanova po modelu poticajne stanogradnje

Grad Rijeka će osnovati gradsku agenciju za promet i posredovanje nekretninama koja će preuzeti građenje stanova po modelu poticajne stanogradnje, a započet će izgradnja 130 stanova na području Rujevice, kao i izgradnja komunalne infrastrukture na lokaciji Drenova i Škurinjsko plase. Zamijenit će se 32 km postojeće mreže gradskog plinovoda i izgraditi 10 km novog županijskog plinovoda Rijeka – Marčelji u funkciji spajanja na magistralni plinovod Pula Karlovac. Grad će putem svojih komunalnih društava i dalje raditi na projektima izgradnje vodoopskrbe otoka Krka, otkupu zemljišta za centralnu zonu za gospodarenje otpadom i izgradnju kanalizacijskog sustava Grobinštine, a nastavit će se i izgradnja centralnog objekta na gradskom groblju Drenova. Nastavit će se izgradnja I faze Dvoranskog plivališta na Kantridi, a započeti izgradnja sportske dvorane na Zametu. Iduće godine izradit će se projektna dokumentacija za novu zgradu Gradske knjižnice na Trgu Ivana Klobučarića, a započet će i realizacija projekta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Gradonačelnik je naglasio da će Grad ustrajati na poboljšanju funkcioniranja školstva te sustava socijalnih i zdravstvenih institucija, a ulagat će se i u uvođenje novih tehnologija u dvosmjernu komunikaciju s građanima. Grad će izdati i municipalne obveznice kojima će, uz korištenje kredita, financirati velike infrastrukturne objekte.

Pojedinim vijećnicima iz oporbe, ali i vladajuće koalicije smetalo je sporo rješavanje strateških investicija u komunalnoj infrastrukturi, jer se po njima nisu realizirali projekti četverogodišnjih smjernica. Tako u raspravi našao projekt novo autobusnog kolodvora za koji se prema mišljenju vijećnika HDZ-a nije do sada ništa napravilo, ali i sportska dvorana na Zametu za koju vijećnici PGS-a tvrde da se neće realizirati zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. I spora realizacija sportskih objekata te novi bazen na Kantridi ponukali su neke vijećnike da prozovu Poglavarstvo zbog kašnjenja u realizaciji projekata. Vijećnici HDZ-a osporili su pravo Poglavarstvu da u smjernicama govori o cestogradnji te da takve velike infrastrukturne projekte svojata, jer ih financira država, a ne Grad Rijeka. Vijećnik Smešny je pak smatrao da bi smjernice trebale biti funkcionalnije, a u njima veći naglasak dati na demografsku politiku te odrediti kome su smjernice namijenjene. Kritike su išle i na nedovoljno i neadekvatno poticanje poduzetništva u Gradu Rijeci, a iskazana je i želja da se u smjernice uvrsti i izgradnja Gradske bolnice.

33. sjednica Gradskog vijeća

Vijeće raspravljalo o izvršenju obveza INA d.d. Maziva Rijeka

Gradonačelnik Vojko Obersnel imao je težak zadatak da obrani obrazloženje ovakvog prijedloga smjernica Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu, jer se prema njegovim riječima, većina vijećnika tijekom rasprave koncentrirala na to što je, a što nije učinjeno tijekom četverogodišnjeg mandata, umjesto na same Smjernice za 2005.g.

Poglavarstvo će se ubuduće truditi da smjernice budu funkcionalnije, ali ne stoji tvrdnja da Poglavarstvo samo prepisuje iz godine u godinu isti materijal, rekao je gradonačelnik. Puno toga se u protekle četiri godine izgradilo, a o tome nitko ne govori. Nabrojavši brojne infrastrukturne i sportske projekte koji su se nalazili u prethodnim smjernicama, a u međuvremenu su realizirani, on je naglasio da je za većinu cestovnih projekata inicijativa krenula iz Grada. Što se tiče autobusnog kolodvora, nakon dugih pregovora sa Hrvatskim željeznicama riješeni su imovinsko-pravni odnosi i sklopljen dobar ugovor te kupljeno veliko zemljište uključujući i objekte koji se na njemu nalaze, za 5 mil. Eura, pa će se sada moći krenuti u realizaciju tog projekta, kojeg Gradska uprava ne namjerava raditi sama, nego će u njega ući u kombinaciji s privatnim kapitalom.

Informacija o izvršenju obveza INA d.d. Maziva rijeka

Prema izvješću Zavoda za javno zdravstvo i INA-e Maziva Rijeka o zahvatima unutar pogona i njihovom utjecaju na kakvoću zraka u Rijeci kao i zaključcima Poglavarstva, potvrđeno da je INA Maziva ispoštovala odluku Gradskog vijeća o poduzimanju mjera za smanjivanje onečišćenja zraka na utjecajnom području rafinerije pa je sada onečišćenje ispod dnevno dozvoljenih koncentracija. Izvješće su zajednički sačinili Direkcija za urbanizam i ekologiju, Zavod za javno zdravstvo PGŽ i INA d.d. Maziva Rijeka, a o rezultatima mjerenja izvijestio je Ivica Plišić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam i ekologiju.

Prema Izvješću nema prekoračenja dnevne dopuštene koncentracije zagađenja vodikovim sulfidom i sumporovim dioksidom pa se možemo zaključiti da se situacija popravila. Mjerenja se vrše svakodnevno putem mjerne stanice u Trogirskoj ulici i u ulici I. Sušnja, a podaci se temeljem ugovora između INE i ZZJZ, dostavljaju Zavodu koji ih obrađuje i objavljuje na svojoj web stranici.

Vijećnici su prilično žustro komentirali izvješće i iznijeli niz sumnji u vjerodostojnost iznesenih podataka. Prema riječima HSS-ova vijećnika Zorana Frkovića, građani Čandekove i Dubrovačke ulice žale na nepodnošljivi smrad, a i sami su se vijećnici u to mogli uvjeriti da zrak na tom području grada smrdi.

Direktor INE Maziva je potvrdio da je ispoštovana odredba da se u pogonu koristi plin koji manje onečišćuje pa je tako INA već utrošila 8,5m³ plina, što je predviđeno kao godišnji minimum. Nabavljen je i instrument za trenutno mjerenje na temelju čijeg će mjerenja bude li to potrebno odmah preći s lož ulja na plin. I ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović, pojasnio je da je učinjen znatan napredak te da zdravlje građana nije ugroženo, a da po potrebi pogone na Mlaki može zatvoriti jedino inspekcija zaštite okoliša.

Nakon žestoke rasprave, na prijedlog vijećnika Marka Ivanovića usvojen je zaključak da se za sljedeću sjednicu gradskog vijeća prikupe sve do sada usvojene odluke, koje se tiču preseljenja postrojenja INA-e s Mlake te da se ustraje na njenom preseljenju.

Dvije točke dnevnog reda su prebačene na dnevni red iduće sjednice, a Gradsko je vijeće nakon kraće rasprave prihvatilo prijedlog Poglavarstva da se za poslovni prostor u Opatijskoj 17, ukupne površine 1444m2 zatvorenog prostora, koji čine 6 objekata i velika okućnica te teniski tereni, raspiše ponovljeni natječaj za ugostiteljski djelatnost, ali na rok od 30 godina zbog nemogućnosti da se u roku od 10 godina, koliko je predviđeno važećom Odlukom, povrate uložena sredstva i ostvari dobit. Budući da se na prvi natječaj nije nitko javio Poglavarstvo je smatralo da će se produljenjem roka pojačati interes potencijalnih investitora.