S gradonačelnikovog kolegija upućen poziv građanima da se uključe u e-konzultacije o Strategiji sporta Grada Rijeke 2018.-2024.

Nacrt prijedloga Strategije sporta Grada izrađen je u suradnji Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, a procesu izrade Strategije odrađeno je dvanaest radionica, u rad kojih je bilo uključeno 127 sudionika, predstavnika institucija i sportskih udruga..

Sudionici radionica složili su se kako je bitno u sport i rekreaciju uključiti što veći broj djece i mladih, ali i sve ostale građane, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i osobe oštećena sluha, pridajući pritom značaj kvalitetnom i vrhunskom sportu. Stoga je vizija Strategije – sport i rekreacija dostupni svima.

Određena su dva strateška cilja, prvi, Razvoj sporta i rekreacije u Gradu Rijeci i drugi, Sustav podrške Grada Rijeke razvoju sporta i rekreacije, koji imaju razrađene prioritete i mjere. Dok se prvi strateški cilj odnosi na uključivanje što većeg broja građana u sport i rekreaciju te podršku vrhunskom sportu, sustav podrške sportu podrazumijeva razvijanje novih modela financiranja, nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, kao i razvoj sporta i rekreacije u riječkom okruženju, prvenstveno u sklopu povezivanja s projektom Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Zahvalivši se svima koji su sudjelovali u izradi prijedloga Strategije, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozvao je sve zainteresirane da svojim prijedlozima kroz javno savjetovanje, koje je otvoreno do 23. ožujka, doprinesu kvaliteti ovog strateškog dokumenta.

Nakon usvajanja Strategije od strane Gradskog vijeća, pristupit će se izradi i usvajanju Akcijskog plana za 2019. godinu, kojim će se definirati projekti, nositelji, rokovi, financijska sredstva i pokazatelji putem kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva.

Nastavak korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u Gradu Rijeci

Grad Rijeka te ustanove, komunalna i trgovačka društva i u 2018. godini koristit će Vladine mjere za poticanje zapošljavanja, prvenstveno mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U 2017. godini na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljeno je 91 osoba, prvenstveno u samoj gradskoj upravi te osnovnim školama i dječjim vrtićima, dok su putem mjere “Rad i nakon stručnog osposobljavanja za radni odnos”, koji mogu koristiti samo komunalna i trgovačka društva, zaposlene dvije osobe.
Zbog promjene u zakonskim rješenjima, kojima je određeno da tijekom godine broj osoba zaposlenih putem aktivnih mjera zapošljavanja ne smije prelaziti tri posto ukupno zaposlenih, u tekućoj će godini taj broj biti manji.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se mjera stručnog osposobljavanja, iako

17. kolegij gradonačelnika

Javno savjetovanje o strategiji sporta otvoreno je do 23. ožujka

često izaziva kontroverze u javnosti, pokazala uspješnom te je od 2011. godine do danas u Gradu Rijeci velik broj mladih ljudi dobio priliku steći nova znanja, priliku za polaganje stručnog ispita, što je jedan od uvjeta za nastavak rada u javnoj upravi. Također, nemali broj mladih ljudi je, nakon isteka stručnog osposobljavanja dobio priliku za zaposlenje u gradskoj upravi te ustanovama i komunalnim društvima.

Stoga će se i u 2018. godini nastaviti s mjerama aktivne politike zapošljavanja, a gradonačelnik je predložio komunalnim i trgovačkim društvima da u većoj mjeri koriste mjere te dodao kako će Grad Rijeka nastojati koristiti i novonajavljene mjere, poput ponovnog uvođenja pripravništva.

Promocija Rijeke kao kruzing destinacije – najavljen dolazak novih kruzera

S ciljem promocije i uvrštavanja Rijeke na kartu svjetske kruzing destinacije, Grad Rijeka će i u 2018. godini surađivati s Lučkom upravom Rijeka te Turističkom zajednicom grada Rijeke na promociji Rijeke kao kruzing destinacije. Uloga Grada Rijeke je osiguravanje tehničkih i promocijskih aktivnosti za prijem dolaska kruzera, za što je u gradskom proračunu osigurano 30 tisuća kuna, dok je Lučka uprava zadužena za tehničku organizaciju područja priveza brodova te koordinaciju s brodovima i predstavnicima. Turistička zajednica grada Rijeke zadužena je za  organiziranje dočeka dobrodošlice brodova i putnika. 

Prema riječima v.d. pročelnice Odjela za poduzetništvo Vlaste Linić, dosadašnja suradnja rezultirala je povećanjem broja dolazaka kruzera. Tako je u 2016. i 2017. godini Rijeku posjetio 30 kruzera s 26.549 putnika, za 2018. godinu najavljen je dolazak 11 brodova sa 16.698 putnika i članova posade, dok se u 2019. godini očekuje dolazak 16 brodova s 30.851 putnikom i članom posade, dakle ukupno 27 brodova i 47.549 putnika i članova posade. Od navedenog broja, u ovoj i idućoj godini u riječku luku po prvi put će uploviti 13 novih kruzera.

Izražavajući zadovoljstvo povećanjem broja dolazaka i najavljenih dolazaka kruzera, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je Rijeka postala ukrcajna luka za velik broj manjih turističkih brodova, pa je tako iz Rijeke na sedmodnevna putovanja tijekom protekle godine krenulo više od 10 tisuća putnika.
„Vjerujem da će trend rasta broja kruzera nastaviti rasti, ali i da će njihov broj ostati u razumnim okvirima, dakle ne više od 40 kruzera godišnje, kako se Rijeci ne bi dogodila situacija iz Splita i Dubrovnika, gdje velik broj kruzera postaje kontraproduktivan za razvoj turizma,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Upisi u vikend školu poduzetništva

I ove će se godine u sklopu Kreativno-edukativna škola (KEŠ) u travnju održati vikend-škola poduzetništva, koju zajednički organiziraju Odjel za poduzetništvo i Dom mladih Rijeka. Prijave započinju 14. ožujka, a kako bi cijena bila prihvatljiva za roditelje, Grad Rijeka će i subvencionirati program.

17. kolegij gradonačelnika

Rijeka postaje sve popularnija kruzer destinacija

Tema škole je Umjetna inteligencija i pametni gradovi, a škola će se održat 20.- 22. travnja 2018. godine u dvorcu Stara Sušica.

Grad Rijeka pokrovitelj tradicionalnih  manifestacija

U svrhu popularizacije fizike i prirodne znanosti kao deficitarnih zanimanja u gospodarstvu grada Rijeke i okolice, Grad Rijeka podupire organizaciju „Riječke škole fizike“, koja će se održati u razdoblju od 16. do 21. travnja 2018. godine u organizaciji Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, s 5 tisuća kuna.

Također, Grad Rijeka će biti pokrovitelj sajma „Rijeka Nautic Show 2018“ koji će se održati u rujnu. Ovaj je sajam, u organizaciji Zajednice tehničke kulture Rijeka i suorganizaciji Lučke uprave Rijeka, u 2017. godini sakupio 70 izlagača, a posjetilo ga je oko 6 tisuća ljudi.

Akcija „Više cvijeća, manje smeća“ uspješno se provodi dugi niz godina sa ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja turističkog prostora. Grad Rijeka već više godina organizira prodaju kvalitetnih cvjetnih sadnica i začinskog bilja građanima grada Rijeke po povoljnim cijenama. Ovogodišnja će se akcija održati 13. travnja 2018. godine, u vremenu od 9 do 17 sati na Trgu 111. brigade hrvatske vojske u Rijeci. U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu za ovu je akciju osiguran iznos od 30 tisuća kuna.

Europski projekti

Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove“ je inicijativa Europske komisije i Europskog odbora regija namijenjena malom i srednjem poduzetništvu. Grad Rijeka je izabran kao jedan od 15 gradova od ukupno 92 prijavljena grada, za što je dobio potvrdu od Europske komisije, a navedeni će program, koji započinje u svibnju 2018. godine, u potpunosti biti financiran EU sredstvima. Sudjelovanjem u inicijativi Grad Rijeka se obvezuje, u suradnji s najširom javnosti, akademskim i privatnim sektorom, izgraditi i usvojiti gradske politike vezane za digitalnu transformaciju.

Energetska obnova zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok bespovratnim sredstvima EU fondova

Grad Rijeka je 27. veljače potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok, projekt koji se financira iz EU fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“. Energetska obnova obuhvaća radove povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja i pripremu tople vode. Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 50,36%.  Procijenjena vrijednost svih projektnih aktivnosti iznosi oko 5.5 milijuna kuna, od čega je 1.5 milijun dodijeljen iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

Završno, gradonačelnik je prihvatio izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru kojima se korigiraju pojedine početne cijene zakupnine te definiraju početne cijene zakupnine za zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

Predloženim promjenama izvršit će se korekcija početnih cijena zakupnine za djelatnost prodaje antikviteta koja se smatra važnom za unaprjeđenje kulturne razine grada, a također će se utvrditi i početna cijena zakupnine za zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini, koja nije bila utvrđena aktualnim cjenikom. S obzirom na to da se radi o djelatnosti koja mora biti lako dostupna svim građanima i koja nije visoko profitabilna, za istu se predlažu niže početne cijene zakupnine u odnosu na ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.