Tijekom 24. i 25. rujna 2019. godine, na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, održan je studijski posjet u okviru međunarodnog projekta TEFCE – Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education, u čijoj provedbi Grad Rijeka partnerski sudjeluje.

Sveučilište u Rijeci – društveno angažirano sveučilište

Tijekom sastanka predstavljeni su uspješni rezultati Projekta proizašli iz višemjesečnog rada Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke u procesu primjene inovativnog alata, koji podrazumijeva konkretne mjere za usmjeravanje i procjenu angažmana sveučilišta u zajednici. Riječki je tim vrijedno radio na provedbi ovog procesa te u konačnici prikupio impozantan broj pozitivnih praksi u našoj zajednici koje se provode upravo kako bi, u sinergiji Sveučilišta i zajednice, odgovorile na društvene potrebe i izazove s kojima se susrećemo. Podsjećamo, uz još tri europska grada – Dresden, Dublin i Twente, Rijeka sudjeluje u pilotiranju spomenutog inovativnog alata, čija se relevantnost i kvaliteta potvrđuje od strane europskih visokih učilišta i stručnjaka, koji također sudjeluju u provedbi ovog, za našu zajednicu, važnog projekta.

Jedan od četiri prioriteta djelovanja u sklopu Obnovljenog programa EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja (2017) je osigurati da visokoškolske institucije nisu izolirane, već da budu zajednice za razvoj građanskog uma povezane sa svojim zajednicama, čemu se izravno doprinosi kroz projekt TEFCE.

Projekt TEFCE provodi se uz financijsku podršku Europske komisije u okviru programa Erasmus+ kroz shemu financiranja Ključna aktivnost 3: Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja.