Nastavljaju se radovi na energetskoj obnovi objekata u gradskom vlasništvu sufinanciranoj iz EU fondova. U 2019. godini počet će obnova Muzeja grada Rijeke te tri škole i dva vrtića, vrijedna ukupno 27,8 milijuna kuna.

Kako je na 35. gradonačelnikovom kolegiju kazala pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, postupci javne nabave za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, izradu energetskog certifikata te promidžbene usluge, krenut će se u siječnju 2019. godine. Kako bi ti bilo moguće formalno provesti, na današnjem kolegiju imenovani su timovi za realizaciju energetske obnove Muzeja grada Rijeke, osnovnih škola Eugen Kumičić, Pehlin i Gornja Vežica, kao i dječjih vrtića Vidrice i Belveder.

Realizacijom navedenih projekata smanjit će se potrošnja energije u zgradama javnog sektora te se ujedno postiže stvaranje povoljne mikroklime za rad, produženje vijeka trajanja zgrade, smanjenje izdataka za održavanje zgrade, smanjenje izdataka za financiranje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

Većina ovih obnova dovest će do projektirane uštede toplinske energije za grijanje od nešto više od 50%, kod vrtića Vidrice radi se o 63%, kod OŠ Eugena Kumičića 67%, dok bi kod vrtića Belveder planirana ušteda trebala biti čak 75%.

Ukupna vrijednost energetske obnove ovih gradskih objekata je 27,8 milijuna kuna, od čega 9,2 milijuna kuna predstavljaju bespovratna sredstva iz EU fondova.

Gradu Rijeci su nepovratna EU sredstva odobrena na natječaju „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Sredstva su namijenjena projektima energetske obnove koji rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energija. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 35% od opravdanog troška investicije, dok ostatak sredstava potrebnih za realizaciju ovih projekata Grad Rijeka namjerava namaknuti kroz planirano zaduženje.

Grad Rijeka je do sada uz pomoć europskih sredstava energetski obnovio ili obnavlja 11 objekata, a uz ovih šest zgrada čija bi obnova trebala krenuti iduće godine, ukupna broja energetski obnovljenih zgrada popet će se na 17.

Time se, kazao je na kolegiju gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, Grad Rijeka svrstava u sam vrh javnog sektora s obzirom na učešće u EU projektu kojim se podupire energetska obnova javnih zgrada. Kad se tome pribroje i privatne zgrade, ponajviše višestambeni objekti, Rijeka je uvjerljivo najbolja po broju obnovljenih fasada, što građani mogu i sami primijetiti prolaskom gradom.

Dobivanjem EU sredstava za energetsku obnovu javnih zgrada, za što su potpisani u kolovozu, Grad Rijeka je došao na iznos od oko 250 milijuna kuna dobivenih bespovratnih EU sredstava, a kada se pribroje i sredstva koja su dobile gradske ustanove te komunalna društva u gradskom (su)vlasništvu (primjerice KD VIk provodi projekt za koji je dobiveno 1,2 milijardi kuna bespovratnih sredstava), Grad Rijeka je i dalje uvjerljivo na vrhu po sredstvima povučenim iz EU fondova među jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a konkurira i brojnim državnim tvrtkama.

EU-projekti regionalni razvoj