Usvojen je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, u kojem je za održavanje plaža, pristupa plažama i zelenih površina uz plaže planirano 560 tisuća kuna.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu obuhvaćeni su oni radovi koji će se financirati iz sredstava naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesiju. Navedena sredstva za 2020. godinu planiraju se u iznosu od ukupno 560 tisuća kuna, od čega 380 tisuća kuna se odnosi na naknadu za koncesije, a 180 tisuća kuna na naknadu od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Tako će se za dohranjivanje plaža Ploče, Igralište i S zavoj utrošiti 169 tisuća kuna, za građevinsko-obrtničke radove na plažama (poput uređenja sanitarnih objekata, zidova, sunčališta, prilaza, vaterpolo i košarkaškog igrališta, plutajućih brana, prilaza ili stijenskih pokosa) planirano je 220 tisuća kuna.

Za održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka u sklopu priprema za sezonu kupanja utrošit će se 55 tisuća kuna, a za održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plaži u zoni Bazenima Kantrida stajat će 87 tisuća kuna.

Na riječkim plažama određene 54 lokacije za obavljanje raznih djelatnosti – od ugostiteljstva do trampolina

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom osiguravaju se iz, osim iz naknade za koncesije, i iz sredstava od naknade za dodjelu koncesijskih odobrenja. Plan također sadrži i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. U ponudi su 54 lokacije na kojima se mogu obavljati ugostiteljstvo i trgovina, iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, daski za jedrenje, sandolina i sl., nuditi odbojku na pijesku, skakanje na trampolinu ili masažu, ali i reklamirati svoje proizvode ili usluge na kabinama za presvlačenje.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje ovih djelatnosti daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Rijeke, na temelju zahtjeva, s time da su koncesijska odobrenja za tri mikrolokacije izdana na više godina i uključuju 2020. godinu. Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo dva ili više zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev zaprimljen ranije. Plan stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Plan za 2019. godinu uvećan na 913 tisuća kuna

Na ovotjednom gradonačelnikovom kolegiju usvojene su i izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu. Naime, Primorsko-goranska županija je uplatila iznos od 100 tisuća kuna temeljem ugovora sklopljenog u prosincu 2018. godine, a prihodi od koncesijskih odobrenja su povećani za 13 tisuća kuna, sveukupno je za 2019. godinu za održavanje pomorskog dobra planirano 913 tisuća kuna. Sukladno ugovorenoj cijeni, smanjena su planirana sredstva za dohranjivanje plaža šljunkom, a povećana za građevinsko-obrtničke radove te prioritetnu sanaciju štete od nevremena. Također, u plan je uvršteno održavanje stjenskog pokosa na plaži Sablićevo te izrada glavnog projekta zaštite tog stjenskog pokosa.