Grad Rijeka je, razmatrajući prijedloge gradskih osnovnih škola, donio odluku o uključivanju 53 pomoćnika u nastavi za 57 učenika s teškoćama u sjedećoj školskoj godini u sklopu EU projekta „RInkluzija“.

Kako stoji u obrazloženju zaključka koji je prihvatio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, Gradu Rijeci pristigli su prijedlozi o uključivanju pomoćnika u nastavi, odnosno stručnih komunikacijskih posrednika za 64 učenika s teškoćama u školskoj 2020./2021. Godini. Naime, prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, nakon razmatranja zahtjeva Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednika.

Svi prijedlozi redovnih osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka su prihvaćeni što u konačnici znači da će se za sve predložene učenike i osigurati takav oblik podrške.

Od Centra za odgoj i obrazovanje, vodeće ustanove na području naše Županije u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, habilitacija, rehabilitacija te radno i stručno osposobljavanje djece i mladeži s intelektualnim teškoćama i drugim utjecajnijim teškoćama u razvoju Odjel za odgoj i školstvo zaprimio je čak 10 prijedloga za uvođenje pomoćnika u nastavi.

Odjel već dugi niz godina podupire viziju o prerastanju navedene ustanove u vodeći referalni centar na ovom području i u tom smjeru se Grad više puta obraćao nadležnom Ministarstvu, a što je bio i jedan od osnovnih razloga za sklapanje ugovora o partnerstvu i na projektu RInkluzija. Međutim, kako u spomenutoj ustanovi radi i svakodnevno djeluje respektabilan broj eminentnih stručnjaka iz područja edukacijske rehabilitacije, a istovremeno zbog specifičnosti teškoća učenika razredi/odgojno-obrazovne skupine broje dva, tri, četiri do maksimalno šest učenika, Odjel smatra kako velik broj pomoćnika u nastavi nije opravdan oblik podrške učenicima u tom sustavu.

„Vjerujemo kako specifičnost rada s djecom s utjecajnim teškoćama nosi brojne poteškoće no isto tako smatramo da se stručnjaci u Centru za odgoj i obrazovanje vrlo dobro nose s izazovima svakodnevice obzirom na svoje kompetencije, znanja, iskustvo i cjeloživotno obrazovanje“, stoji u obrazloženju Odjela za odgoj i školstvo, koji dodaje kako je Centru na trenutno raspolaganju i određen broj pomoćnika financiranih od različitih udruga te Primorsko-goranske županije.

Iz navedenih razloga donesena je odluka da u idućoj školskoj godini pomoćnika dobije troje učenika koji su i do sada imali taj oblik podrške, a da se zahtjev za dodatnih sedam odbije.

Sredstava za financiranje pomoćnika u nastavi osigurana su 2017. godine kroz EU projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ vrijedan 9.785.188,80 kuna, od čega je 8.317.410,48 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 1.467.778,32 kuna iz proračuna Grada Rijeke. Sredstva su namijenjena s ciljem pružanja potpore inkluziji učenika s teškoćama u razvoju u školama kojima je osnivač Grad Rijeka tijekom četiri školske godine. Glavne aktivnosti projekta su zapošljavanje i edukacija pomoćnika u nastavi te razne popratne aktivnosti koje su potrebne za uspješnu realizaciju rada pomoćnika, za ostvarenje navedenog projektnog cilja te senzibiliziranje javnosti o inkluzivnom odgoju i obrazovanju.

Pored sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda, Grad Rijeka u vlastitom je proračunu osigurao sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za one učenike koji je takav oblik podrške zaista potreban, a čija dokumentacija nije spremna u trenutku prijave učenika za sufinanciranje iz sredstava projekta.

Europski socijalni fond