Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana.

U tijeku je javni natječaj temeljem kojeg će Grad Rijeka sufinancirati programe i projekte iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja, pružanja socijalnih usluga, prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugog Svjetskog rata i civilnih invalida rata, zaštite zdravlja, zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih te zaštite životinja.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave je 1. ožujak 2021. godine.

Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge i vjerske zajednice, a više je dostupno u tekstu javnog natječaja.

Predviđena sredstva za sufinanciranje programa i projekata temeljem ovog natječaja iznose 3,26 milijuna kuna.

Grad Rijeka ovakve natječaje raspisuje svake godine.

Dodatno, Grad Rijeka već čitav niz godina su/financira provedbu projekata/programa iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima, a koje provode sljedeći subjekti: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Dom za odrasle osobe Turnić, Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med., Dom za starije osobe „Kantrida“ i Hospicij „Marije K. Kozulić“.

Također, Grad Rijeka kontinuirano surađuje i s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka i su/financira njegove projekte/programe kao što su, pučka kuhinja, usluge smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka, organizacija stanovanja u nužnom smještaju, kamp za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, program darivanja krvi itd.

Socijalni program Grada Rijeke

Osim financiranja programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi Grad Rijeka izdvaja oko 22 milijuna kuna godišnje za razne oblike socijalne pomoći. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što obvezuje Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard. Grad Rijeka drugačije je od države odredio cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć.

Razne oblike socijalne pomoći protekle je godine koristilo 6983 korisnika.

Korisnicima je dostupno ukupno 22 oblika pomoći/prava kao što su pravo na novčanu pomoć za umirovljenike, nadoknade troškova stanovanja i to djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine, oslobađanje ili djelomično oslobađanje plaćanja troškova potrošnje vode, odvoza smeća, komunalne naknade, gradskog plina te podmirenje troškova centralnog grijanja i električne energije.

Svim članovima kućanstva koje ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu svakodnevno je osiguran besplatan ručak u gradskoj Pučkoj kuhinji.

Grad Rijeka djelomično ili u potpunosti podmiruje socijalno ugroženim građanima troškove javnoga gradskog prijevoza. Također, određenim kategorijama stradalnika rata, osoba s oštećenjem organizma i darivatelja krvi u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.

Podmiruju se i pogrebni troškovi za pojedine skupine socijalno ugroženih osoba.

Zdravstvene i socijalne usluge

Grad Rijeka djelomično ili potpuno podmiruje troškove liječenja i smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Inače, Grad Rijeka je i osnivač Psihijatrijske bolnice Lopača te financira i djelatnost bolnice. Također, osnivač je i Dječjeg doma Tić kojem isto osigurava financijske i materijalne uvjete za rad.

Tu je besplatna usluga pomoći u kući ili pak poklon-bon za nabavu kućanskog uređaja.

Briga za umirovljenike s malim mirovinama i starije osobe bez prihoda

Osim što se umirovljenicima s niskim mirovinama pomaže mjesečnim dodatkom na mirovinu, sa 150 kuna mjesečno pomaže se osobama u dobi od 65 godina naviše bez osobnog prihoda i bez nekretnine, osim one koja im služi za stanovanje, s time da kućanstvo čiji je član mora imati prihode niže od gradskog cenzusa. Umirovljenicima i starijim osobama bez prihoda dodjeljuje se i poklon-bon za božićno-novogodišnje blagdane.

Podrška od vrtića do fakulteta

Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge jaslica ili vrtića djeci iz socijalno ugroženih obitelji, a učenici osnovnih škola besplatno primaju marendu te obroke u produženom i cjelodnevnom boravku. Također, jedanput godišnje dodjeljuje se tisuću kuna određenim kategorijama redovitih učenika srednje škole i studenata. Iako od tekuće školske godine država osigurava besplatne udžbenike za sve učenike, Grad Rijeka dodjeljuje poklon-bonove za nabavku ostatka školskih knjiga u iznosu od 250 do 750 kn, ovisno o razredu i uvjetu koji zadovoljavaju korisnici.

Novorođenčad – prehrana i jednokratne potpore za tek rođene bebe

Jednokratan poklon-bon u iznosu od dvije tisuće kuna Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim roditeljima novorođenčadi.

Uz taj poklon bon, socijalno ugroženi građani imaju pravo i na novčanu potporu za novorođenče, namijenjenu svim riječkim novorođenim bebama – 1500 kuna za prvorođeno dijete, 2000 kuna za drugorođeno dijete te 3000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete, s time da dijete i barem jedan roditelj trebaju imati prebivalište ili stalni boravak u Rijeci.

Socijalno ugroženim građanima pomaže se i u nabavi zamjenskog mlijeka za njihovo dojenče.

Građani mogu saznati mogu li postati korisnici nekog prava putem aplikacije e-Savjetnik Socijalnog programa Grada Rijeke.

Skrb o beskućnicima

Uz navedeno, Grad Rijeka provodi programe skrbi o beskućnicima pa tako, kao jedini grad u Hrvatskoj, ima i objekte tzv. “nužnog smještaja“. U te se objekte, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, smještaju građani kojima je to potrebno pa tako i brojni beskućnici. Ovakav je smještaj specifičan jer se korisnicima subvencioniraju režijski troškovi i imaju mogućnost biti prijavljeni na toj adresi, što je pak bitno za ostvarivanje svih drugih prava koja proizlaze iz sustava socijalne skrbi. Nužni smještaj trenutno koriste 383 osobe.

Dodatno, u iznimnim situacijama, Grad osobama bez krova nad glavom plaća boravak u prostorima Gradskog društva Crvenog križa.

Grad Rijeka financira i rad dva prihvatilište za beskućnike koje vode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”. U njihovim je prihvatilištima u protekloj godini bilo smješteno 50 korisnika.

Otvoren je i Centar za podršku beskućnicima u sklopu programa socijalnog uključivanja beskućnika „Novi put“ za koji je odobreno 1,5 milijuna kuna iz EU fondova. Projekt provodi Grad Rijeka u partnerstvu s riječkim prihvatilištima za beskućnike Udruge „Oaza“ i Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje“ te Centrom za socijalnu skrb Rijeka.

Rijeka zdravi grad

Projekt “Rijeka-zdravi grad” svojevrstan je okvir za rješavanje problema s kojima se suočavaju brojni europski gradovi, pa i Rijeka, poput starenja stanovništva, zaštite okoliša, socijalne zaštite, odnosno svega što utječe na zdravlje građana, a na što bi trebalo obratiti pozornost pri donošenju političkih odluka na lokalnoj razini.