Odjel za gradsku samoupravu i upravu, poziva građane grada Rijeke da se dragovoljno priključe u postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke.

TKO SE MOŽE UKLJUČITI

U postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke mogu se uključiti osobe u dobi od 18 do 50 godina, dobrog psiho-fizičkog stanja. Osposobljavanja se obavljaju dva puta godišnje, u pravilu u proljeće i jesen.

KOJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE POSTOJE?

Grad Rijeka ima ustrojene dvije postrojbe civilne zaštite: postrojbu opće namjene i postrojbu za spašavanje iz ruševina.

ŠTO GRAD OSIGURAVA PRIPADNICIMA CIVILNE ZAŠTITE
Pripadnicima civilne zaštite Grad Rijeka osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurava besplatnu prehranu i prijevoz do mjesta osposobljavanja, osiguranje od nesretnog slučaja, kao i dnevnicu.

KAKO SE PRIJAVITI I DO KOJEG ROKA

Prijavu s osnovnim podacima pošaljite na e-adresu: smu@rijeka.hr  ili dostavite osobno u Grad Rijeku, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV („Riječki neboder“), soba 407, do 18. srpnja 2018. godine.